“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Abbhito saªghena itthann±mo bhikkhu, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Imin±va nayena m±natt±raham±nattac±rika-abbh±n±rahak±lesupi antar±patti½ ±pajjitv±appaµicch±dentassa m³l±yapaµikassanameva katv± m³l±pattiy± antar±patti½ samodh±netv±m±natta½ datv± ciººam±nattassa abbh±na½ k±tabba½. Ettha pana “soha½ parivasanto”ti±gataµµh±ne “soha½ parivutthapariv±so m±natt±raho”ti v± “soha½ m±natta½caranto”ti v± “soha½ ciººam±natto abbh±n±raho”ti v± vattabba½.
Sace pana appaµicchann±ya ±pattiy± m±natta½ caranto antar±patti½ ±pajjitv±na paµicch±deti, so m³l±ya paµikassitv± antar±pattiy± puna m±natta½ datv± ciººam±nattoabbhetabbo. Katha½? M³l±yapaµikassana½ karontena t±va–
“Aha½ bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ caranto antar± sambahul±±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½, bhante, saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati,yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikasseyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati,saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassati, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassan±, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Paµikassito saªghena itthann±mo bhikkhu, antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassan± khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Eva½ m³l±ya paµikassitv± m±natta½ dentena–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ caranto antar± sambahul±±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½, bhante, saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ch±ratta½ m±natta½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±cati, yadisaªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ch±ratta½ m±natta½ dadeyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so saªgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±cati, saªgho itthann±massabhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ deti,yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ch±ratta½ m±nattassa d±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinna½ saªghena itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ch±ratta½ m±natta½, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Kammav±c±pariyos±ne m±nattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ carantoantar± sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ car±mi, vediy±maha½,bhante, vediyat²ti ma½ saªgho dh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Ciººam±natta½ abbhentena ca–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ caranto antar± sambahul±±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, soha½, bhante, ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½y±ci, ta½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saªghoitthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ abbheyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so m±natta½ caranto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so saªgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massabhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si,so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheti, yass±yasmatokhamati itthann±massa bhikkhuno abbh±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Abbhito saªghena itthann±mo bhikkhu, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±ca½ katv± abbhetabbo.

Abbh±n±rahak±lepi antar±patti½ ±pajjitv± appaµicch±dentassa imin±va nayena m³l±yapaµikassan±m±nattad±na½ abbh±nañca veditabba½. Kevala½ panettha “m±natta½ caranto”tiavatv± “ciººam±natto abbh±n±raho”ti vattabba½.

Odh±nasamodh±napariv±sakath± niµµhit±.

244. Agghasamodh±no (c³¼ava. aµµha. 102) n±ma sambahul±su ±patt²su y± ek±v± dve v± tisso v± sambahul± v± ±pattiyo sabbacirapaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±yat±sa½ rattiparicchedavasena avases±na½ ³natarapaµicchann±na½ ±patt²na½ pariv±so d²yati,aya½ vuccati agghasamodh±no. Yassa pana sata½ ±pattiyo das±happaµicchann±, aparampi sata½±pattiyo das±happaµicchann±ti eva½ dasakkhattu½ katv± ±pattisahassa½ divasasata½ paµicchanna½hoti, tena ki½ k±tabbanti? Sabb± samodahitv± dasa divase parivasitabba½. Eva½ekeneva das±hena divasasatampi parivasitabbameva hoti. Vuttampi ceta½–
“Dasasata½ rattisata½, ±pattiyo ch±dayitv±na;
dasa rattiyo vasitv±na, mucceyya p±riv±siko”ti. (Pari. 477).

Aya½ agghasamodh±no n±ma.

Tassa ±rocanad±nalakkhaºa½ eva½ veditabba½– sace kassaci bhikkhuno ek± ±patti ek±happaµicchann±hoti, ek± ±patti dv²happaµicchann±, ek± t²hapaµicchann±, ek± cat³happaµicchann±,ek± pañc±happaµicchann±, ek± ch±happaµicchann±, ek± satt±happaµicchann±, ek± aµµh±happaµicchann±,ek± nav±happaµicchann±, ek± das±happaµicchann± hoti, tena bhikkhun± saªgha½ upasaªkamitv±eka½sa½ uttar±saªga½ karitv±…pe… evamassa vacan²yo–