“Aha½, bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yosambahul± ±pattiyo dv²happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,soha½, bhante, saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghenasamodh±napariv±sa½ y±c±m²”ti.
Dutiyampi y±citabbo. Tatiyampi y±citabbo.

Byattena bhikkhun± paµibalena saªgho ñ±petabbo–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyodas±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ dadeyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±cati, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno t±sa½±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sassa d±na½,so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinno saªghena itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±so, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Kammav±c±pariyos±ne vattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½ bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ sambahul± ±pattiyoek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±ci½, tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghenasamodh±napariv±sa½ ad±si, soha½ parivas±mi, vediy±maha½, bhante, vediyat²ti ma½saªgho dh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Parivutthapariv±sassa m±natta½ dentena–
“Aha½, bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe…sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyodas±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½,bhante, parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ch±ratta½ m±natta½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½ saªgho itthann±massa bhikkhunot±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ dadeyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ch±ratta½ m±natta½ y±cati, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½m±natta½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½m±nattassa d±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinna½ saªghena itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½, khamatisaªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Kammav±c±pariyos±ne ca m±nattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½ bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe…sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyodas±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa e saªgho t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ car±mi, vediy±maha½,bhante, vediyat²ti ma½ saªgho dh±ret³”ti ±rocetabba½.

Ciººam±natto abbhetabbo. Abbhentena ca–

“Aha½, bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe…sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyodas±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªghot±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½, bhante, ciººam±natto saªgha½ abbh±na½y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ abbheyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo±pajji sambahul± ±pattiyo ek±happaµicchann±yo…pe… sambahul± ±pattiyodas±happaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ y± ±pattiyo das±happaµicchann±yo,t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ y±±pattiyo das±happaµicchann±yo, t±sa½ agghena samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±sosaªgha½ t±sa½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, saªghoitthann±ma½ bhikkhu½ abbheti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno abbh±na½, so tuºhassa.Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Abbhito saªghena itthann±mo bhikkhu, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±ca½ katv± abbhetabbo.

Agghasamodh±napariv±sakath± niµµhit±.

245. Missakasamodh±no (cu¼ava. aµµha. 102) n±ma– yo n±n±vatthuk± ±pattiyoekato katv± d²yati. Tatr±ya½ nayo–
“Aha½, bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ eka½ sukkavissaµµhi½,eka½ k±yasa½sagga½, eka½ duµµhullav±ca½, eka½ attak±ma½, eka½ sañcaritta½,eka½ kuµik±ra½, eka½ vih±rak±ra½, eka½ duµµhadosa½, eka½ aññabh±giya½, eka½saªghabhedaka½, eka½ saªghabhed±nuvattaka½, eka½ dubbaca½, eka½ kulad³saka½, soha½,bhante, saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv± tadanur³p±ya kammav±c±ya pariv±so d±tabbo.

Ettha ca “saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji n±n±vatthuk±yo”tipi “saªgh±dises± ±pattiyo±pajji”itipi eva½ pubbe vuttanayena vatthuvasenapi gottavasenapi n±mavasenapi±pattivasenapi yojetv± kamma½ k±tu½ vaµµatiyeva, tasm± na idha visu½ kammav±ca½yojetv± dassayiss±ma pubbe sabb±pattis±dh±raºa½ katv± yojetv± dassit±ya eva kammav±c±yan±n±vatthuk±hipi ±patt²hi vuµµh±nasambhavato s±yevettha kammav±c± alanti.

Missakasamodh±napariv±sakath± niµµhit±.

246. Sace koci bhikkhu parivasanto vibbhamati, s±maºero v± hoti, vibbhamantassas±maºerassa ca pariv±so na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½pariv±sad±na½, yo pariv±so dinno, sudinno, yo parivuttho, suparivuttho,avaseso parivasitabbo. Sacepi m±natt±raho m±natta½ caranto abbh±n±raho v± vibbhamati,s±maºero v± hoti, so ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½, yopariv±so dinno, sudinno, yo parivuttho, suparivuttho, ya½ m±natta½ dinna½,sudinna½, ya½ m±natta½ ciººa½, ta½ suciººa½, so bhikkhu abbhetabbo.
Sace koci bhikkhu parivasanto ummattako hoti khittacitto vedan±µµo, ummattakassakhittacittassa vedan±µµassa ca pariv±so na ruhati. So ce puna anummattako hotiakhittacitto avedan±µµo, tadeva purima½ pariv±sad±na½, yo pariv±so dinno, sudinno,yo parivuttho, suparivuttho, avaseso parivasitabbo. M±natt±rah±d²supi esevanayo.
Sace koci parivasanto ukkhittako hoti, ukkhittakassa pariv±so na ruhati. Sacepuna os±r²yati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½, yo pariv±so dinno, sudinno,yo parivuttho, suparivuttho, avaseso parivasitabbo. M±natt±rah±d²supi esevanayo.
Sace kassaci bhikkhuno itthiliªga½ p±tubhavati, tassa s±yeva upajjh±, s±yeva upasampad±,puna upajjh± na gahetabb±, upasampad± ca na k±tabb±, bhikkhu-upasampadato pabhuti y±va vassagaºan±,s±yeva vassagaºan± na ito paµµh±ya vassagaºan± k±tabb±. Appatir³pa½ d±niss±bhikkh³na½ majjhe vasitu½, tasm± bhikkhunupassaya½ gantv± bhikkhun²hi saddhi½ vasitabba½.Y± desan±g±miniyo v± vuµµh±nag±miniyo v± ±pattiyo bhikkh³na½ bhikkhun²hi s±dh±raº±,t±sa½ bhikkhun²hi k±tabba½, vinayakammameva bhikkhun²na½ santike k±tabba½. Y±pana bhikkh³na½ bhikkhun²hi as±dh±raº± sukkavissaµµhi-±dik± ±pattiyo, t±hi ±patt²hian±patti, liªge parivatte t± ±pattiyo vuµµhit±va honti, puna pakatiliªge uppannepit±hi ±patt²hi tassa an±pattiyeva. Bhikkhuniy± purisaliªge p±tubh³tepi eseva nayo.Vuttañceta½–