“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pańc±happaµicchann±yo, so saŖgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pańc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, saŖgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pańc±happaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaŖgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pańc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½y±ci, saŖgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pańc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±so saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so ciŗŗam±natto saŖgha½ abbh±na½ y±cati, saŖgho itthann±ma½bhikkhu½ abbheti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno abbh±na½, so tuŗhassa.Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Abbhito saŖghena itthann±mo bhikkhu, khamati saŖghassa, tasm± tuŗh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Sace m±natt±raho v± m±natta½ caranto v± abbh±n±raho v± anikkhittavattoantar±patti½ ±pajjitv± paµicch±deti, vuttanayeneva purim±pattiy± antar±pattiy±ca divasapariccheda½ sallakkhetv± tadanur³p±ya kammav±c±ya m³l±ya paµikassitv± pariv±sa½datv± parivutthapariv±sassa m±natta½ datv± ciŗŗam±natto abbhetabbo. Sace pana paµicchann±ya±pattiy± parivasanto antar±patti½ ±pajjitv± na paµicch±deti, tassa m³l±yapaµikassan±yevak±tabb±, puna pariv±sad±nakicca½ natthi. M³l±yapaµikassanena pana parivutthadivas±na½makkhitatt± puna ±dito paµµh±ya parivasitabba½. Parivutthapariv±sassa ca m³l±pattiy±antar±patti½ samodh±netv± m±natta½ d±tabba½, ciŗŗam±natto ca abbhetabbo. Katha½?M³l±yapaµikassana½ karontena t±va sace m³l±patti pakkhapaµicchann± hoti,
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saŖgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ appaµicchann±yo, soha½, bhante, saŖgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati, yadi saŖghassa pattakalla½,saŖgho itthann±ma½ bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikasseyya,es± ńatti.
“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo±pajji pakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½y±ci, saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ad±si, so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati, saŖgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassati, yass±yasmatokhamati itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassan±,so tuŗhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Paµikassito saŖghena itthann±mo bhikkhu, antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassan± khamati saŖghassa, tasm± tuŗh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Eva½ m³l±ya paµikassitena puna ±dito paµµh±ya parivasitabba½. Parivasantena ca–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saŖgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ paµicchann±yo, soha½ saŖgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saŖgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ parivas±mi, vediy±maha½, bhante, vediyat²ti ma½ saŖgho dh±ret³”ti–

¾rocetabba½.
Parivutthapariv±sassa m±natta½ dentena–

“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saŖgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saŖgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½, bhante, parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½ saŖgho antar± sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±cati, yadi saŖghassapattakalla½, saŖgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańcach±ratta½ m±natta½ dadeyya, es± ńatti.
“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajji pakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½ saŖgho antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so parivutthapariv±so saŖgha½t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±cati,saŖgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańcach±ratta½ m±natta½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±nattassa d±na½, so tuŗhassa.Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinna½ saŖghena itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańcaappaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½, khamati saŖghassa, tasm± tuŗh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Kammav±c±pariyos±ne m±nattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saŖgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saŖgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańcaappaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saŖgho t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½car±mi, vediy±maha½ bhante, vediyat²ti ma½ saŖgho dh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Ciŗŗam±natta½ abbhentena ca–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saŖgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ appaµicchann±yo, soha½ saŖgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saŖgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ apaµicchann±na½ m³l±yapaµikassi, soha½ parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańcaappaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saŖgho t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ bhante ciŗŗam±nattosaŖgha½ abbh±na½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½ saŖgho antar± sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saŖgho itthann±massabhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ad±si so ciŗŗam±natto saŖgha½ abbh±na½ y±cati, yadi saŖghassa pattakalla½,saŖgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheyya, es± ńatti.
“Suŗ±tu me, bhante, saŖgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saŖgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saŖgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji appaµicchann±yo, so saŖgha½ antar±sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, ta½ saŖgho antar± sambahul±na½±patt²na½ appaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, so parivutthapariv±so saŖgha½ t±sa½ sambahul±na½±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saŖgho itthann±massabhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nańca appaµicchann±nańca ch±ratta½ m±natta½ad±si, so ciŗŗam±natto saŖgha½ abbh±na½ y±cati, saŖgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheti,yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno abbh±na½, so tuŗhassa. Yassa nakkhamati, sobh±seyya.