178. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natt±raho…pe… m±natta½ caranto…pe… abbh±n±raho antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± vibbhamati…pe… (m±natt±raho ca m±nattac±r² ca abbh±n±raho ca yath± pariv±so vitth±rito tath± vitth±retabbo).
179. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbh±n±raho antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi …pe… ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti…pe… ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati…pe… ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vedan±µµo hoti. So puna avedan±µµo hutv± y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nañcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.

Sam³l±yasamodh±napariv±sacatussata½ niµµhita½.

7. Parim±º±div±ra-aµµhaka½

180. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± parim±º± appaµicch±detv±…pe… aparim±º± appaµicch±detv±…pe… ekan±m± appaµicch±detv±…pe… n±n±n±m± appaµicch±detv±…pe… sabh±g± appaµicch±detv±…pe… visabh±g± appaµicch±detv±…pe… vavatthit± appaµicch±detv±…pe… sambhinn± appaµicch±detv± vibbhamati…pe… (yath± heµµh± tath± vitth±retabba½).

Parim±º±div±ra-aµµhaka½ niµµhita½.

8. Dvebhikkhuv±ra-ek±dasaka½

181. “Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese saªgh±disesadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne [yath±paµicchann±na½ (s².)] cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese vematik± honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese missakadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ missaka½ ±pann± honti. Te missake saªgh±disesadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ missaka½ ±pann± honti. Te missake missakadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ suddhaka½ ±pann± honti. Te suddhake saªgh±disesadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Ubhopi yath±dhamma½ k±r±petabb±.
“Dve bhikkh³ suddhaka½ ±pann± honti. Te suddhake suddhakadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Ubhopi yath±dhamma½ k±r±petabb±.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese saªgh±disesadiµµhino honti. Ekassa hoti ±rocess±m²ti, ekassa hoti na ±rocess±m²ti. So paµhamampi y±ma½ ch±deti, dutiyampi y±ma½ ch±deti, tatiyampi y±ma½ ch±deti– uµµhite aruºe chann± hoti ±patti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese saªgh±disesadiµµhino honti. Te gacchanti ±rocess±m±ti. Ekassa antar±magge makkhadhammo uppajjati na ±rocess±m²ti. So paµhamampi y±ma½ ch±deti, dutiyampi y±ma½ ch±deti, tatiyampi y±ma½ ch±deti– uµµhite aruºe chann± hoti ±patti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te saªgh±disese saªgh±disesadiµµhino honti. Te ummattak± honti. Te pacch± anummattak± hutv± eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.
“Dve bhikkh³ saªgh±disesa½ ±pann± honti. Te p±timokkhe uddissam±ne eva½ vadanti– ‘id±neva kho maya½ j±n±ma– ayampi kira dhammo sutt±gato suttapariy±panno anvaddham±sa½ uddesa½ ±gacchat²’ti. Te saªgh±disese saªgh±disesadiµµhino honti. Eko ch±deti, eko nacch±deti. Yo ch±deti so dukkaµa½ des±petabbo. Yath±paµicchanne cassa pariv±sa½ datv± ubhinnampi m±natta½ d±tabba½.

Dvebhikkhuv±ra-ek±dasaka½ niµµhita½.

9. M³l±ya-avisuddhinavaka½

182. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo appaµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti; adhammena m±natta½ deti, adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti; adhammena m±natta½ deti, adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, adhammena m±natta½ deti, adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati aparim±º±yo appaµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi …pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti; adhammena m±natta½ deti, adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti; adhammena m±natta½ deti, adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena; dhammena samodh±napariv±sa½ deti; adhammena m±natta½ deti; adhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi.

M³l±ya-avisuddhinavaka½ [sam³l±visuddhinavaka½ (ka.)] niµµhita½.

10. Dutiyanavaka½ [ida½ navaka½ por±ºapotthakesu avisuddhivaseneva ±gata½, vuccam±natatiyanavakena ca sa½saµµha½. Ta½ paµivisodhakehi asa½saµµha½ katv± visu½ patiµµh±pita½. S²ha¼asy±mapotthakesu pana ta½ visuddhivaseneva ±gata½. Ta½ paneva½ veditabba½–

10- M³l±yavisuddhinavaka (s². sy±.)
183. Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So sa½gha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati, tassa tassa sa½gho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti, so parivasanto antar± sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo appaµicchann±yo…pe… parim±º±yo paµicchann±yo…pe… parim±º±yo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So sa½gha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati, ta½ sa½gho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi. (1-3)