Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So sa½gha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati, tassa sa½gho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti, so parivasanto antar± sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjati aparim±º±yo appaµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So sa½gha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati, ta½ sa½gho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho t±hi ±patt²ti. (4-6)
Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjat² parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So sa½gha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati, tassa sa½gho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti, so parivasanto antar± sambahul± sa½gh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So sa½gha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati, ta½ sa½gho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi. (7-9)
M³l±ya visuddhinavaka½ niµµhita½.]
183. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± appaµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (1)
Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena adhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (2)
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (3)
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi, ekan±mampi n±n±n±mampi, sabh±gampi visabh±gampi, vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati aparim±º± appaµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (4-7)
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (8)
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu avisuddho t±hi ±patt²hi. (9)

Dutiyanavaka½ niµµhita½.

11. Tatiyanavaka½

184. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo appaµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti So parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yo appaµicchann±yo. So tasmi½ bh³miya½ µhito purim±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati. Tassa eva½ hoti– ‘aha½ kho sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. Soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yo appaµicchann±yo. Soha½ saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci½. Ta½ ma½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassi adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yo appaµicchann±yo Soha½ tasmi½ bh³miya½ µhito purim±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi. Ya½n³n±ha½ saªgha½ purim±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca m³l±yapaµikassana½ y±ceyya½ dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½; dhammena m±natta½, dhammena abbh±nan’ti. So saªgha½ purim±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±cati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½; dhammena m±natta½, dhammena abbh±na½. Ta½ saªgho purim±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti; dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi [aya½ paµhamav±ro s² sy±. potthakesu paripuººo dissati].
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati, adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti. So parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yo. So tasmi½ bh³miya½ µhito purim±-±patt²na½ [purim±na½ ±patt²na½ (ka.)] antar±-±pattiyo sarati, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati. Tassa eva½ hoti– ‘aha½ kho sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. Soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º± paµicchann±yo. Soha½ saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci½. Ta½ ma½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassi, adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º± paµicchann±yo. Soha½ tasmi½ bh³miya½ µhito purim±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi. Ya½n³n±ha½ saªgha½ purim±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar± ±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±ceyya½ dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±nan’ti. So saªgha½ purim±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca m³l±yapaµikassana½ y±cati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±na½. Ta½ saªgho purim±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti. So parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So tasmi½ bh³miya½ µhito purim±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati. Tassa eva½ hoti– ‘aha½ kho sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. Soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. Soha½ saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci½. Ta½ ma½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassi adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. Soha½ tasmi½ bh³miya½ µhito purim±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi. Ya½n³n±ha½ saªgha½ purim±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±ceyya½ dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±nan’ti. So saªgha½ purim±patt²na½ antar± ±patt²nañca, apar± ±patt²na½ antar± ±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±cati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±na½. Ta½ saªgho purim±patt²na½ antar± ±patt²nañca, apar± ±patt²na½ antar± ±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati aparim±º±yo appaµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yo…pe… aparim±º±yo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassi adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti. So parivas±m²ti maññam±no…pe… ta½ saªgho purim± ±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi [imepi catt±ro v±r± s². sy±. potthakesu paripuºº± dissanti].
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti. So parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. So tasmi½ bh³miya½ µhito purim± ±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati. Tassa eva½ hoti– ‘aha½ kho sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. Soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. Soha½ saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci½. Ta½ ma½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassi adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo. Soha½ tasmi½ bh³miya½ µhito purim± ±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi. Ya½n³n±ha½ saªgha½ purim± ±patt²na½ antar± patt²nañca, apar±-±patt²na antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±ceyya½ dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±nan’ti. So saªgha½ purim± ±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±cati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±na½. Ta½ saªgho purim± ±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ deti. So parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati. Ta½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassati adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ deti. So parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So tasmi½ bh³miya½ µhito purim± ±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sarati. Tassa eva½ hoti– ‘aha½ kho sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±ºampi aparim±ºampi…pe… vavatthitampi sambhinnampi. Soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho t±sa½ ±patt²na½ samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. Soha½ saªgha½ antar±-±patt²na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci½. Ta½ ma½ saªgho antar±-±patt²na½ m³l±ya paµikassi adhammikena kammena kuppena aµµh±n±rahena, adhammena samodh±napariv±sa½ ad±si. Soha½ parivas±m²ti maññam±no antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. Soha½ tasmi½ bh³miya½ µhito purim± ±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi, apar±-±patt²na½ antar±-±pattiyo sar±mi. Ya½n³n±ha½ saªgha½ purim±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±yapaµikassana½ y±ceyya½ dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±nan’ti. So saªgha½ purim± ±patt²na½ antar±-±patt²nañca, apar±-±patt²na½ antar±-±patt²nañca, m³l±ya paµikassana½ y±cati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½, dhammena m±natta½, dhammena abbh±na½. Ta½ saªgho purim± ±patt²na½ antar± ±patt²nañca, apar± ±patt²na½ antar± ±patt²nañca, m³l±ya paµikassati dhammikena kammena akuppena µh±n±rahena, dhammena samodh±napariv±sa½ deti, dhammena m±natta½ deti, dhammena abbheti. So, bhikkhave, bhikkhu visuddho t±hi ±patt²hi”.

Tatiyanavaka½ niµµhita½.

Samuccayakkhandhako tatiyo.

Tassudd±na½–

Appaµicchann± ek±ha-dv²ha-t²ha-cat³ha ca;
pañc±hapakkhadasanna½, ±pattim±ha mah±muni.
Suddhanto ca vibbhamanto, parim±ºamukha½ dve bhikkh³;
tattha saññino dve yath±, vematik± tatheva ca.
Missakadiµµhino dve ca, asuddhakekadiµµhino;
dve ceva suddhadiµµhino.
Tatheva ca eko ch±deti, atha makkhamatena ca;
ummattakadesanañca, m³l± aµµh±rasa [pannarasa (ka.)] visuddhato.
¾cariy±na½ vibhajjapad±na½ [vibhajjav±d²na½ (s².)], tambapaººid²papas±dak±na½;
mah±vih±rav±s²na½, v±can± saddhammaµµhitiy±ti.

Samuccayakkhandhaka½ niµµhita½.