“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natt±raho…pe… m±natta½ caranto…pe… (yath±pariv±sa½ tath± vitth±retabba½) abbh±n±raho antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± appaµicchann±yo…pe… parim±º± paµicchann±yo…pe… parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… aparim±º± appaµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nañcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.

Chatti½saka½ samatta½.

5. M±nattasataka½

166. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± vibbhamati. So puna [so ce puna (ka.)] upasampanno t± ±pattiyo nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± paµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± paµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
167. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
168. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti. Y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti. Y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti. Y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
169. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacs±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
170. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmi½ ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.
171. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… (yath± heµµh± tath± vitth±retabba½) vedan±µµo hoti…pe… tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti…pe… ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati…pe… ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vedan±µµo hoti. So puna avedan±µµo hutv± y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. Tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca ±pattikkhandhe yath±paµicchanne pariv±sa½ datv± m±natta½ d±tabba½.