“Suº±tu me, bhante, saªgho. Aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji. ¾pattipariyanta½ na j±n±ti, rattipariyanta½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ nassarati rattipariyanta½ nassarati; ±pattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ suddhantapariv±sa½ y±cati. Saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ suddhantapariv±sa½ deti. Yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ suddhantapariv±sassa d±na½, so tuºhassa; yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinno saªghena itthann±massa bhikkhuno t±sa½ ±patt²na½ suddhantapariv±so. Khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti.
158. “Eva½ kho, bhikkhave, suddhantapariv±so d±tabbo; eva½ pariv±so d±tabbo. Kathañca, bhikkhave, suddhantapariv±so d±tabbo? ¾pattipariyanta½ na j±n±ti, rattipariyanta½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ nassarati, rattipariyanta½ nassarati; ±pattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko– suddhantapariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ j±n±ti, rattipariyanta½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ sarati, rattipariyanta½ nassarati; ±pattipariyante nibbematiko, rattipariyante vematiko– suddhantapariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti, rattipariyanta½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati, rattipariyanta½ nassarati; ±pattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko, rattipariyante vematiko– suddhantapariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ na j±n±ti, rattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ nassarati, rattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati; ±pattipariyante vematiko, rattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko– suddhantapariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ j±n±ti, rattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ sarati, rattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati; ±pattipariyante nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko– suddhantapariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti; rattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti; ±pattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati rattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati; ±pattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko; rattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko– suddhantapariv±so d±tabbo. Eva½ kho, bhikkhave, suddhantapariv±so d±tabbo.
159. “Kathañca, bhikkhave, pariv±so d±tabbo? ¾pattipariyanta½ j±n±ti, rattipariyanta½ j±n±ti; ±pattipariyanta½ sarati, rattipariyanta½ sarati; ±pattipariyante nibbematiko, rattipariyante nibbematiko– pariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ na j±n±ti, rattipariyanta½ j±n±ti; ±pattipariyanta½ nassarati, rattipariyanta½ sarati, ±pattipariyante vematiko, rattipariyante nibbematiko– pariv±so d±tabbo.
“¾pattipariyanta½ ekacca½ j±n±ti, ekacca½ na j±n±ti, rattipariyanta½ j±n±ti; ±pattipariyanta½ ekacca½ sarati, ekacca½ nassarati, rattipariyanta½ sarati; ±pattipariyante ekacce vematiko, ekacce nibbematiko, rattipariyante nibbematiko– pariv±so d±tabbo. Eva½ kho, bhikkhave, pariv±so d±tabbo.

Pariv±so niµµhito.

3. Catt±l²saka½

160. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu parivasanto vibbhami. So puna pacc±gantv± bhikkh³ upasampada½ y±ci. Bhagavato etamattha½ ±rocesu½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto s±maºero hoti. S±maºerassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto ummattako hoti. Ummattakassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna anummattako hoti, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto khittacitto hoti. Khittacittassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna akhittacitto hoti, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo purivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto vedan±µµo hoti. Vedan±µµassa bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna avedan±µµo hoti, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto, ±pattiy± adassane, ukkhipiyyati [ukkhipiyati (sy±.), ukkhip²yati (ka.)]. Ukkhittakassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna os±riyyati [os±riyati (sy±.), os±r²yati (ka.)], tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto, ±pattiy± appaµikamme, ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto, p±pik±ya diµµhiy±, appaµinissagge, ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, pariv±so na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho, avaseso parivasitabbo.
161. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m³l±yapaµikassan±raho vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave, m³l±yapaµikassan± na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m³l±yapaµikassan±raho s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… ±pattiy± adassane ukkhipiyyati…pe… ±pattiy± appaµikamme ukkhipiyyati…pe… p±pik±ya diµµhiy±, appaµinissagge, ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, m³l±yapaµikassan± na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo.
162. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natt±raho vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave, m±nattad±na½ na ruhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho. Tassa bhikkhuno m±natta½ d±tabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natt±raho s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… ±pattiy± adassane, ukkhipiyyati…pe… ±pattiy± appaµikamme, ukkhipiyyati…pe… p±pik±ya diµµhiy±, appaµinissagge ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, m±nattad±na½ na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho. Tassa bhikkhuno m±natta½ d±tabba½.
163. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natta½ caranto vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave m±nattacariy± na ruhati. So ce puna upasampajjati tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho; ya½ m±natta½ dinna½ sudinna½, ya½ m±natta½ ciººa½ suciººa½, avasesa½ caritabba½.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu m±natta½ caranto s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… ±pattiy± adassane, ukkhipiyyati…pe… ±pattiy± appaµikamme, ukkhipiyyati…pe… p±pik±ya diµµhiy±, appaµinissagge, ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, m±nattacariy± na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo purivuttho suparivuttho; ya½ m±natta½ dinna½ sudinna½, ya½ m±natta½ ciººa½ suciººa½, avasesa½ caritabba½.
164. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbh±n±raho vibbhamati. Vibbhantakassa, bhikkhave, abbh±na½ na ruhati. So ce puna upasampajjati tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho; ya½ m±natta½ dinna½ sudinna½, ya½ m±natta½ ciººa½ suciººa½. So bhikkhu abbhetabbo.

“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu abbh±n±raho s±maºero hoti…pe… ummattako hoti…pe…

Khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… ±pattiy± adassane, ukkhipiyyati…pe… ±pattiy± appaµikamme, ukkhipiyyati…pe… p±pik±ya diµµhiy±, appaµinissagge, ukkhipiyyati. Ukkhittakassa, bhikkhave, abbh±na½ na ruhati. So ce puna os±riyyati, tassa tadeva purima½ pariv±sad±na½. Yo pariv±so dinno sudinno, yo parivuttho suparivuttho; ya½ m±natta½ dinna½ sudinna½, ya½ m±natta½ ciººa½ suciººa½. So bhikkhu abbhetabbo.

Catt±l²saka½ samatta½.

4. Chatti½saka½

165. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± [parim±º±yo (s². sy±.)] appaµicchann±yo. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yo. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nañcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati parim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nañcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati aparim±º± [aparim±º±yo (s². sy±.)] appaµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yo…pe… aparim±º± paµicchann±yopi appaµicchann±yopi…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi appaµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yo…pe… parim±º±yopi aparim±º±yopi paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nañcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.