Diµµhekaµµhe kilese pajahato sot±pattimaggavasena j±t± dhamm± aññamañña½ n±tivattant²ti– tattha j±t±na½ dhamm±na½ anativattanaµµhena bh±van±. O¼±rike kilese pajahato sakad±g±mimaggavasena j±t± dhamm± aññamañña½ n±tivattant²ti– tattha j±t±na½ dhamm±na½ anativattanaµµhena bh±van±. Anusahagate kilese pajahato an±g±mimaggavasena j±t± dhamm± aññamañña½ n±tivattant²ti– tattha j±t±na½ dhamm±na½ anativattanaµµhena bh±van±. Sabbakilese pajahato arahattamaggavasena j±t± dhamm± aññamañña½ n±tivattant²ti tattha j±t±na½ dhamm±na½ anativattanaµµhena bh±van±. Eva½ tattha j±t±na½ dhamm±na½ anativattanaµµhena bh±van±.
Katha½ indriy±na½ ekarasaµµhena bh±van±? K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena pañcindriy±ni ekaras± hont²ti– indriy±na½ ekarasaµµhena bh±van±. By±p±da½ pajahato aby±p±davasena pañcindriy±ni ekaras± hont²ti– indriy±na½ ekarasaµµhena bh±van±…pe… sabbakilese pajahato arahattamaggavasena pañcindriy±ni ekaras± hont²ti– indriy±na½ ekarasaµµhena bh±van±. Eva½ indriy±na½ ekarasaµµhena bh±van±.
Katha½ tadupagav²riyav±hanaµµhena bh±van±? K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena v²riya½ v±het²ti– tadupagav²riyav±hanaµµhena bh±van±. By±p±da½ pajahato aby±p±davasena v²riya½ v±het²ti– tadupagav²riyav±hanaµµhena bh±van±…pe… sabbakilese pajahato arahattamaggavasena v²riya½ v±het²ti– tadupagav²riyav±hanaµµhena bh±van±. Eva½ tadupagav²riyav±hanaµµhena bh±van±.
Katha½ ±sevanaµµhena bh±van±? K±macchanda½ pajahanto nekkhamma½ ±sevat²ti– ±sevanaµµhena bh±van±. By±p±da½ pajahanto aby±p±da½ ±sevat²ti– ±sevanaµµhena bh±van±…pe… sabbakilese pajahanto arahattamagga½ ±sevat²ti– ±sevanaµµhena bh±van±. Eva½ ±sevanaµµhena bh±van±.
Im± catasso bh±van± r³pa½ passanto bh±veti, vedana½ passanto bh±veti, sañña½ passanto bh±veti, saªkh±re passanto bh±veti, viññ±ºa½ passanto bh±veti, cakkhu½…pe… jar±maraºa½…pe… amatogadha½ nibb±na½ pariyos±naµµhena passanto bh±veti. Ye ye dhamm± bh±vit± honti te te dhamm± ekaras± honti. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “ime dhamm± bh±vetabb±ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºan”ti.

Catutthabh±ºav±ro.

29. Katha½ “ime dhamm± sacchik±tabb±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½?
Eko dhammo sacchik±tabbo– akupp± cetovimutti. Dve dhamm± sacchik±tabb±– vijj± ca vimutti ca. Tayo dhamm± sacchik±tabb±– tisso vijj±. Catt±ro dhamm± sacchik±tabb±– catt±ri s±maññaphal±ni. Pañca dhamm± sacchik±tabb±– pañca dhammakkhandh±. Cha dhamm± sacchik±tabb±– cha abhiññ±. Satta dhamm± sacchik±tabb±– satta kh²º±savabal±ni. Aµµha dhamm± sacchik±tabb±– aµµha vimokkh±. Nava dhamm± sacchik±tabb±– nava anupubbanirodh±. Dasa dhamm± sacchik±tabb±– dasa asekkh± dhamm±.
“Sabba½, bhikkhave, sacchik±tabba½. Kiñca, bhikkhave, sabba½ sacchik±tabba½? Cakkhu, bhikkhave, sacchik±tabba½; r³p± sacchik±tabb±; cakkhuviññ±ºa½ sacchik±tabba½; cakkhusamphasso sacchik±tabbo yampida½ cakkhusamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±, tampi sacchik±tabba½. Sota½ sacchik±tabba½; sadd± sacchik±tabb±…pe… gh±na½ sacchik±tabba½; gandh± sacchik±tabb±… jivh± sacchik±tabb±; ras± sacchik±tabb±… k±yo sacchik±tabbo; phoµµhabb± sacchik±tabb±… mano sacchik±tabbo; dhamm± sacchik±tabb±; manoviññ±ºa½ sacchik±tabba½; manosamphasso sacchik±tabbo yampida½ manosamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±, tampi sacchik±tabba½”. R³pa½ passanto sacchikaroti, vedana½ passanto sacchikaroti, sañña½ passanto sacchikaroti, saªkh±re passanto sacchikaroti, viññ±ºa½ passanto sacchikaroti. Cakkhu½…pe… jar±maraºa½…pe… amatogadha½ nibb±na½ pariyos±naµµhena passanto sacchikaroti. Ye ye dhamm± sacchikat± honti te te dhamm± phassit± [phusit± (sy±.)] honti. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “ime dhamm± sacchik±tabb±ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºan”ti.
30. Katha½ “ime dhamm± h±nabh±giy±, ime dhamm± µhitibh±giy±, ime dhamm± visesabh±giy±, ime dhamm± nibbedhabh±giy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½?
Paµhamassa jh±nassa l±bhi½ k±masahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. Avitakkasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
Dutiyassa jh±nassa l±bhi½ vitakkasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. Upekkh±sukhasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
Tatiyassa jh±nassa l±bhi½ p²tisukhasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. Adukkhamasukhasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
Catutthassa jh±nassa l±bhi½ upekkh±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. ¾k±s±nañc±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
¾k±s±nañc±yatanassa l±bhi½ r³pasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. Viññ±ºañc±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
Viññ±ºañc±yatanassa l±bhi½ ±k±s±nañc±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. ¾kiñcaññ±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo.
¾kiñcaññ±yatanassa l±bhi½ viññ±ºañc±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– h±nabh±giyo dhammo. Tadanudhammat± sati santiµµhati– µhitibh±giyo dhammo. Nevasaññ±n±saññ±yatanasahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti– visesabh±giyo dhammo. Nibbid±sahagat± saññ±manasik±r± samud±caranti vir±g³pasa½hit±– nibbedhabh±giyo dhammo. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “ime dhamm± h±nabh±giy±, ime dhamm± µhitibh±giy±, ime dhamm± visesabh±giy±, ime dhamm± nibbedhabh±giy±ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½”.
31. Katha½ “sabbe saªkh±r± anicc±, sabbe saªkh±r± dukkh±, sabbe dhamm± anatt±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½? “R³pa½ anicca½ khayaµµhena, dukkha½ bhayaµµhena, anatt± as±rakaµµhen±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½. “Vedan±…pe… saññ±… saªkh±r±… viññ±ºa½… cakkhu…pe… jar±maraºa½ anicca½ khayaµµhena, dukkha½ bhayaµµhena, anatt± as±rakaµµhen±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “sabbe saªkh±r± anicc±, sabbe saªkh±r± dukkh±, sabbe dhamm± anatt±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
32. Katha½ “ida½ dukkha½ ariyasacca½, ida½ dukkhasamudaya½ ariyasacca½, ida½ dukkhanirodha½ ariyasacca½, ida½ dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½?
33. Tattha katama½ dukkha½ ariyasacca½? J±tipi dukkh±, jar±pi dukkh±, maraºampi dukkha½, sokaparidevadukkhadomanassup±y±s±pi dukkh±, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccha½ na labhati tampi dukkha½; saªkhittena pañcup±d±nakkhandh± [pañcup±d±nakkhandh±pi (ka.) satipaµµh±nasutte saccavibhaªge ca passitabba½] dukkh±.
Tattha katam± j±ti? Y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamhi tamhi sattanik±ye j±ti sañj±ti okkanti abhinibbatti khandh±na½ p±tubh±vo ±yatan±na½ paµil±bho– aya½ vuccati j±ti.
Tattha katam± jar± y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamhi tamhi sattanik±ye jar± j²raºat± khaº¹icca½ p±licca½ valittacat± ±yuno sa½h±ni indriy±na½ parip±ko– aya½ vuccati jar±.
Tattha katama½ maraºa½? Y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamh± tamh± sattanik±y± cuti cavanat± bhedo antaradh±na½ maccu maraºa½ k±lakiriy± [k±la½kiriy± (ka.)] khandh±na½ bhedo ka¼evarassa nikkhepo j²vitindriyassupacchedo– ida½ vuccati maraºa½.
Tattha katamo soko? ѱtibyasanena [yo ñ±tibyasanena (sy±.) passa saccavibhaªge] v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa, rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa soko socan± socitatta½ antosoko antoparisoko cetaso parijjh±yan± domanassa½ sokasalla½– aya½ vuccati soko.
Tattha katamo paridevo? ѱtibyasanena v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa, rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa ±devo paridevo ±devan±, paridevan± ±devitatta½ paridevitatta½ v±c± pal±po vippal±po l±lappo l±lappan± l±lappitatta½– aya½ vuccati paridevo.
Tattha katama½ dukkha½? Ya½ k±yika½ as±ta½ k±yika½ dukkha½ k±yasamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½, k±yasamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati dukkha½.
Tattha katama½ domanassa½? Ya½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½, cetosamphassaja½ as±ta½ vedayita½, cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati domanassa½.
Tattha katamo up±y±so? ѱtibyasanena v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa, rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa ±y±so up±y±so ±y±san± up±y±san± ±y±sitatta½ up±y±sitatta½– aya½ vuccati up±y±so.
Tattha katamo appiyehi sampayogo dukkho? Idha yassa te honti aniµµh± akant± aman±p± r³p± sadd± gandh± ras± phoµµhabb±, ye v± panassa te honti anatthak±m± ahitak±m± aph±suk±m± ayogakkhemak±m±, y± tehi saddhi½ saªgati sam±gamo samodh±na½ miss²bh±vo– aya½ vuccati appiyehi sampayogo dukkho.
Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho? Idha yassa te honti iµµh± kant± man±p± r³p± sadd± gandh± ras± phoµµhabb±, ye v± panassa te honti atthak±m± hitak±m± ph±suk±m± yogakkhemak±m± m±t± v± pit± v± bh±t± v± bhagin² v± mitt± v± amacc± v± ñ±t² v± s±lohit± v±, y± tehi saddhi½ asaªgati asam±gamo asamodh±na½ amiss²bh±vo– aya½ vuccati piyehi vippayogo dukkho.
Tattha katama½ yampiccha½ na labhati tampi dukkha½? J±tidhamm±na½ satt±na½ eva½ icch± uppajjati– “aho vata maya½ na j±tidhamm± ass±ma, na ca vata no j±ti ±gaccheyy±”ti. Na kho paneta½ icch±ya pattabba½– idampi yampiccha½ na labhati tampi dukkha½. Jar±dhamm±na½ satt±na½…pe… by±dhidhamm±na½ satt±na½… maraºadhamm±na½ satt±na½… sokaparidevadukkhadomanassup±y±sadhamm±na½ satt±na½ eva½ icch± uppajjati “aho vata maya½ na sokaparidevadukkhadomanassup±y±sadhamm± ass±ma, na ca vata no sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± ±gaccheyyun”ti. Na kho paneta½ icch±ya pattabba½– idampi yampiccha½ na labhati tampi dukkha½.
Tattha katame saªkhittena pañcup±d±nakkhandh± dukkh±? Seyyathida½ [seyyath²da½ (sy±. s². aµµha.)]– r³pup±d±nakkhandho, [r³p³p±d±nakkhandho (sy±.) evamuparipi], vedanup±d±nakkhandho saññup±d±nakkhandho, saªkh±rup±d±nakkhandho, viññ±ºup±d±nakkhandho– ime vuccanti saªkhittena pañcup±d±nakkhandh± dukkh±. Ida½ vuccati dukkha½ ariyasacca½.
34. Tattha katama½ dukkhasamudaya½ ariyasacca½? Y±ya½ taºh± ponobhavik± [ponobbhavik± (sy±.)] nandir±gasahagat± tatratatr±bhinandin², seyyathida½– k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± s± kho panes± taºh± kattha uppajjam±n± uppajjati, kattha nivisam±n± nivisati? Ya½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Kiñca loke piyar³pa½ s±tar³pa½? Cakkhu loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sota½ loke…pe… gh±na½ loke… jivh± loke… k±yo loke… mano loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. R³p± loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sadd± loke piyar³pa½ s±tar³pa½…pe… dhamm± loke… cakkhuviññ±ºa½ loke…pe… manoviññ±ºa½ loke… cakkhusamphasso loke…pe… manosamphasso loke… cakkhusamphassaj± vedan± loke…pe… manosamphassaj± vedan± loke… r³pasaññ± loke…pe… dhammasaññ± loke… r³pasañcetan± loke…pe… dhammasañcetan± loke… r³pataºh± loke…pe… dhammataºh± loke… r³pavitakko loke…pe… dhammavitakko loke… r³pavic±ro loke…pe… dhammavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Ida½ vuccati dukkhasamudaya½ ariyasacca½.
35. Tattha katama½ dukkhanirodha½ ariyasacca½? Yo tass±yeva taºh±ya asesavir±ganirodho c±go paµinissaggo mutti an±layo, s± kho panes± taºh± kattha pah²yam±n± pah²yati, kattha nirujjham±n± nirujjhati? Ya½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Kiñca loke piyar³pa½ s±tar³pa½? Cakkhuloke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati…pe… dhammavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Ida½ vuccati dukkhanirodha½ ariyasacca½.
36. Tattha katama½ dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasacca½? Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo, seyyathida½– samm±diµµhi samm±saªkappo samm±v±c± samm±kammanto samm±-±j²vo samm±v±y±mo samm±sati samm±sam±dhi. Tattha katam± samm±diµµhi? Dukkhe ñ±ºa½, dukkhasamudaye ñ±ºa½, dukkhanirodhe ñ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½– aya½ vuccati samm±diµµhi.
Tattha katamo samm±saªkappo? Nekkhammasaªkappo, aby±p±dasaªkappo, avihi½s±saªkappo– aya½ vuccati samm±saªkappo.
Tattha katam± samm±v±c±? Mus±v±d± veramaº² [veramaºi (ka.)], pisuº±ya v±c±ya veramaº², pharus±ya v±c±ya veramaº², samphappal±p± veramaº²– aya½ vuccati samm±v±c±.
Tattha katamo samm±kammanto? P±º±tip±t± veramaº², adinn±d±n± veramaº², k±mesumicch±c±r± veramaº²– aya½ vuccati samm±kammanto.
Tattha katamo samm±-±j²vo? Idha ariyas±vako micch±-±j²va½ pah±ya samm±-±j²vena j²vika½ [j²vita½ (ka.)] kappeti– aya½ vuccati samm±-±j²vo.
Tattha katamo samm±v±y±mo? Idha bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya…pe… anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya …pe… uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati– aya½ vuccati samm±v±y±mo.
Tattha katam± samm±sati? Idha bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½. Vedan±su…pe… citte…pe… dhammesu dhamm±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½– aya½ vuccati samm±sati.
Tattha katamo samm±sam±dhi? Idha bhikkhu vivicceva k±mehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka½ savic±ra½ vivekaja½ p²tisukha½ paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati. Vitakkavic±r±na½ v³pasam± ajjhatta½ sampas±dana½ cetaso ekodibh±va½ avitakka½ avic±ra½ sam±dhija½ p²tisukha½ dutiya½ jh±na½ upasampajja viharati. P²tiy± ca vir±g± upekkhako ca viharati sato ca sampaj±no sukhañca k±yena paµisa½vedeti, ya½ ta½ ariy± ±cikkhanti– “upekkhako satim± sukhavih±r²”ti tatiya½ jh±na½ upasampajja viharati. Sukhassa ca pah±n± dukkhassa ca pah±n± pubbeva somanassadomanass±na½ atthaªgam± adukkhamasukha½ upekkh±satip±risuddhi½ catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati. Aya½ vuccati samm±sam±dhi. Ida½ vuccati dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasacca½. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “ida½ dukkha½ ariyasacca½, ida½ dukkhasamudaya½ ariyasacca½, ida½ dukkhanirodha½ ariyasacca½, ida½ dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½. Eva½ sot±vadh±ne paññ± sutamaye ñ±ºa½.

Sutamayañ±ºaniddeso paµhamo.