(12) 2. ¾y±canavaggo

131. “Saddho bhikkhave, bhikkhu eva½ samm± ±y±cam±no ±y±ceyya– ‘t±diso homi y±dis± s±riputtamoggall±n±’ti. Es±, bhikkhave, tul± eta½ pam±ºa½ mama s±vak±na½ bhikkh³na½ yadida½ s±riputtamoggall±n±”ti.
132. “Saddh±, bhikkhave, bhikkhun² eva½ samm± ±y±cam±n± ±y±ceyya– ‘t±dis² homi y±dis² khem± ca bhikkhun² uppalavaºº± c±’ti. Es±, bhikkhave, tul± eta½ pam±ºa½ mama s±vik±na½ bhikkhun²na½ yadida½ khem± ca bhikkhun² uppalavaºº± c±”ti.
133. “Saddho, bhikkhave, up±sako eva½ samm± ±y±cam±no ±y±ceyya ‘t±diso homi y±diso citto ca gahapati hatthako ca ±¼avako’ti. Es±, bhikkhave, tul± eta½ pam±ºa½ mama s±vak±na½ up±sak±na½ yadida½ citto ca gahapati hatthako ca ±¼avako”ti.
134. “Saddh± bhikkhave, up±sik± eva½ samm± ±y±cam±n± ±y±ceyya– ‘t±dis² homi y±dis² khujjuttar± ca up±sik± ve¼ukaº¹akiy± [ve¼ukaº¹ak² (a. ni. 6.37; a. ni. 4.176 ±gata½] ca nandam±t±’ti. Es± bhikkhave, tul± eta½ pam±ºa½ mama s±vik±na½ up±sik±na½ yadida½ khujjuttar± ca up±sik± ve¼ukaº¹akiy± ca nandam±t±”ti.
135. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavati. Katamehi dv²hi? Ananuvicca apariyog±hetv± avaºº±rahassa vaººa½ bh±sati, ananuvicca apariyog±hetv± vaºº±rahassa avaººa½ bh±sati. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavat²ti.
“Dv²hi bhikkhave, dhammehi samann±gato paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavati. Katamehi dv²hi? Anuvicca pariyog±hetv± avaºº±rahassa avaººa½ bh±sati, anuvicca pariyog±hetv± vaºº±rahassa vaººa½ bh±sati. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavat²”ti.
136. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavati. Katamehi dv²hi? Ananuvicca apariyog±hetv± appas±dan²ye µh±ne pas±da½ upada½seti, ananuvicca apariyog±hetv± pas±dan²ye µh±ne appas±da½ upada½seti. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavat²ti.
“Dv²hi bhikkhave, dhammehi samann±gato paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavati. Katamehi dv²hi? Anuvicca pariyog±hetv± appas±dan²ye µh±ne appas±da½ upada½seti, anuvicca pariyog±hetv± pas±dan²ye µh±ne pas±da½ upada½seti. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavat²”ti.
137. “Dv²su, bhikkhave, micch±paµipajjam±no b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½ bahuñca apuñña½ pasavati. Katamesu dv²su? M±tari ca pitari ca. Imesu kho, bhikkhave, dv²su micch±paµipajjam±no b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavat²ti.
“Dv²su, bhikkhave, samm±paµipajjam±no paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavati. Katamesu dv²su? M±tari ca pitari ca. Imesu kho, bhikkhave, dv²su samm±paµipajjam±no paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavat²”ti.
138. “Dv²su, bhikkhave, micch±paµipajjam±no b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavati. Katamesu dv²su? Tath±gate ca tath±gatas±vake ca. Imesu kho, bhikkhave, micch±paµipajjam±no b±lo abyatto asappuriso khata½ upahata½ att±na½ pariharati, s±vajjo ca hoti s±nuvajjo ca viññ³na½, bahuñca apuñña½ pasavat²ti.
“Dv²su bhikkhave, samm±paµipajjam±no paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavati. Katamesu dv²su? Tath±gate ca tath±gatas±vake ca. Imesu kho, bhikkhave, dv²su samm±paµipajjam±no paº¹ito viyatto sappuriso akkhata½ anupahata½ att±na½ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo ca viññ³na½, bahuñca puñña½ pasavat²”ti.
139. “Dveme, bhikkhave, dhamm±. Katame dve? Sacittavod±nañca na ca kiñci loke up±diyati. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm±”ti.
140. “Dveme, bhikkhave, dhamm±. Katame dve? Kodho ca upan±ho ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm±”ti.
141. “Dveme, bhikkhave, dhamm±. Katame dve? Kodhavinayo ca upan±havinayo ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm±”ti.

¾y±canavaggo dutiyo.