(11) 1. ¾s±duppajahavaggo

119. “Dvem± bhikkhave, ±s± duppajah±. Katam± dve? L±bh±s± ca j²vit±s± ca. Im± kho, bhikkhave, dve ±s± duppajah±”ti.
120. “Dveme bhikkhave, puggal± dullabh± lokasmi½. Katame dve Yo ca pubbak±r², yo ca katańń³ kataved². Ime kho, bhikkhave, dve puggal± dullabh± lokasmin”ti.
121. “Dveme, bhikkhave, puggal± dullabh± lokasmi½. Katame dve? Titto ca tappet± ca. Ime kho, bhikkhave, dve puggal± dullabh± lokasmin”ti.
122. “Dveme, bhikkhave, puggal± duttappay±. Katame dve? Yo ca laddha½ laddha½ nikkhipati, yo ca laddha½ laddha½ vissajjeti. Ime kho, bhikkhave, dve puggal± duttappay±”ti.
123. “Dveme, bhikkhave, puggal± sutappay±. Katame dve? Yo ca laddha½ laddha½ na nikkhipati, yo ca laddha½ laddha½ na vissajjeti. Ime kho, bhikkhave, dve puggal± sutappay±”ti.
124. “Dveme, bhikkhave, paccay± r±gassa upp±d±ya. Katame dve? Subhanimittańca ayoniso ca manasik±ro. Ime kho, bhikkhave, dve paccay± r±gassa upp±d±y±”ti.
125. “Dveme bhikkhave, paccay± dosassa upp±d±ya. Katame dve? Paµighanimittańca ayoniso ca manasik±ro. Ime kho, bhikkhave, dve paccay± dosassa upp±d±y±”ti.
126. “Dveme, bhikkhave, paccay± micch±diµµhiy± upp±d±ya. Katame dve? Parato ca ghoso ayoniso ca manasik±ro. Ime kho, bhikkhave, dve paccay± micch±diµµhiy± upp±d±y±”ti.
127. “Dveme bhikkhave, paccay± samm±diµµhiy± upp±d±ya. Katame dve? Parato ca ghoso, yoniso ca manasik±ro. Ime kho, bhikkhave, dve paccay± samm±diµµhiy± upp±d±y±”ti.
128. “Dvem±, bhikkhave, ±pattiyo. Katam± dve? Lahuk± ca ±patti, garuk± ca ±patti. Im± kho, bhikkhave, dve ±pattiyo”ti.
129. “Dvem±, bhikkhave, ±pattiyo. Katam± dve? Duµµhull± ca ±patti, aduµµhull± ca ±patti. Im± kho, bhikkhave, dve ±pattiyo”ti.
130. “Dvem±, bhikkhave, ±pattiyo. Katam± dve? S±vases± ca ±patti, anavases± ca ±patti. Im± kho, bhikkhave, dve ±pattiyo”ti.

¾s±duppajahavaggo paµhamo.