10. Dutiyapam±d±divaggo

98. “Ajjhattika½ bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, pam±do. Pam±do, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Paµhama½.
99. “Ajjhattika½, bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, appam±do. Appam±do bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Dutiya½.
100. “Ajjhattika½, bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, kosajja½. Kosajja½, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Tatiya½.
101. “Ajjhattika½, bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, v²riy±rambho. V²riy±rambho, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Catuttha½.
102-109. “Ajjhattika½ bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, mahicchat±…pe… appicchat±… asantuµµhit±… santuµµhit±… ayonisomanasik±ro… yonisomanasik±ro… asampajañña½… sampajañña½… dv±dasama½.
110. “B±hira½ bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, p±pamittat±. P±pamittat±, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Terasama½.
111. “B±hira½, bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, kaly±ºamittat±. Kaly±ºamittat±, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Cuddasama½.
112. “Ajjhattika½ bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, anuyogo akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Pannarasama½.
113. “Ajjhattika½, bhikkhave, aªganti karitv± n±ñña½ ekaªgampi samanupass±mi ya½ eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, anuyogo kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. So¼asama½.
114. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, pam±do. Pam±do, bhikkhave, saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattat²”ti. Sattarasama½.
115. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, appam±do. Appam±do bhikkhave, saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattat²”ti. Aµµh±rasama½.
116. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, kosajja½. Kosajja½, bhikkhave, saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattat²”ti. Ek³nav²satima½.
117. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, v²riy±rambho. V²riy±rambho, bhikkhave, saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattat²”ti. V²satima½.
118-128. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, mahicchat±…pe… appicchat±… asantuµµhit±… santuµµhit±… ayonisomanasik±ro… yonisomanasik±ro… asampajañña½… sampajañña½ p±pamittat±… kaly±ºamittat±… anuyogo akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½ saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattat²”ti. Ekatti½satima½.
129. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, anuyogo kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½ saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattat²”ti. Catukkoµika½ niµµhita½. B±tti½satima½.
130. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ adhamma½ dhammoti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½ Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ apuñña½ pasavanti, te cima½ [tepima½ (s².)] saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Tetti½satima½.
131. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ dhamma½ adhammoti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ apuñña½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Catutti½satima½.
132-139. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ avinaya½ vinayoti d²penti…pe… vinaya½ avinayoti d²penti…pe… abh±sita½ alapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²penti…pe… bh±sita½ lapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²penti…pe… an±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²penti…pe… ±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²penti…pe… apaññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²penti…pe… paññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ apuñña½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Dv±catt±l²satima½.

Dutiyapam±d±divaggo dasamo.