9. Pam±d±divaggo

81. “Appamattik± es±, bhikkhave, vuddhi yadida½ yasovuddhi. Etadagga½, bhikkhave, vuddh²na½ yadida½ paññ±vuddhi. Tasm±tiha, bhikkhave, eva½ sikkhitabba½– ‘paññ±vuddhiy± vaddhiss±m±’ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabban”ti. Paµhama½.
82. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, pam±do. Pam±do, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Dutiya½.
83. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, appam±do. Appam±do, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Tatiya½.
84. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, kosajja½. Kosajja½, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Catuttha½.
85. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, v²riy±rambho. V²riy±rambho, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Pañcama½.
86. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, mahicchat±. Mahicchat±, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Chaµµha½.
87. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, appicchat±. Appicchat±, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Sattama½.
88. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, asantuµµhit±. Asantuµµhit±, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Aµµhama½.
89. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, santuµµhit±. Santuµµhit±, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Navama½.
90. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, ayoniso manasik±ro. Ayonisomanasik±ro bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Dasama½.
91. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, yoniso manasik±ro. Yonisomanasik±ro, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Ek±dasama½.
92. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, asampajañña½. Asampajañña½, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Dv±dasama½.
93. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, sampajañña½. Sampajañña½, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Terasama½.
94. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, p±pamittat±. P±pamittat±, bhikkhave, mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. Cuddasama½.
95. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, kaly±ºamittat±. Kaly±ºamittat±, bhikkhave, mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Pannarasama½.
96. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato anatth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, anuyogo akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, akusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo kusal±na½ dhamm±na½ mahato anatth±ya sa½vattat²”ti. So¼asama½.
97. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yo eva½ mahato atth±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, anuyogo kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½. Anuyogo, bhikkhave, kusal±na½ dhamm±na½, ananuyogo akusal±na½ dhamm±na½ mahato atth±ya sa½vattat²”ti. Sattarasama½.

Pam±d±divaggo navamo.