11. Adhammavaggo

140. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ adhamma½ adhammoti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ puñña½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti [thapent²ti (ka.)]. Paµhama½.
141. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ dhamma½ dhammoti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ puñña½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti. Dutiya½.
142-149. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ avinaya½ avinayoti d²penti…pe… vinaya½ vinayoti d²penti…pe… abh±sita½ alapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²penti…pe… bh±sita½ lapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²penti…pe… an±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²penti…pe… ±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²penti…pe… apaññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²penti…pe… paññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkh³ puñña½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti. Dasama½.

Adhammavaggo ek±dasamo.