12. An±pattivaggo

150. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ an±patti½ ±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ apuńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Paµhama½.
151. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ ±patti½ an±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ apuńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Dutiya½.
152-159. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ lahuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²penti…pe… garuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²penti…pe… duµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²penti…pe… aduµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²penti…pe… s±vasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²penti…pe… anavasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²penti…pe… sappaµikamma½ ±patti½ appaµikamm± ±patt²ti d²penti…pe… appaµikamma½ ±patti½ sappaµikamm± ±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujana-ahit±ya paµipann± bahujana-asukh±ya, bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ apuńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ antaradh±pent²”ti. Dasama½.
160. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ an±patti½ an±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ puńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti. Ek±dasama½.
161. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ ±patti½ ±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ puńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti. Dv±dasama½.
162-169. “Ye te, bhikkhave, bhikkh³ lahuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²penti… garuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²penti… duµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²penti… aduµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²penti… s±vasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²penti… anavasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²penti… sappaµikamma½ ±patti½ sappaµikamm± ±patt²ti d²penti… appaµikamma½ ±patti½ appaµikamm± ±patt²ti d²penti te, bhikkhave, bhikkh³ bahujanahit±ya paµipann± bahujanasukh±ya, bahuno janassa atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½. Bahuńca te, bhikkhave, bhikkh³ puńńa½ pasavanti, te cima½ saddhamma½ µhapent²”ti. V²satima½.

An±pattivaggo dv±dasamo.