13. Ekapuggalavaggo

170. “Ekapuggalo bhikkhave, loke uppajjam±no uppajjati bahujanahit±ya bahujanasukh±ya lok±nukamp±ya atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½ Katamo ekapuggalo? Tath±gato araha½ samm±sambuddho. Aya½ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjam±no uppajjati bahujanahit±ya bahujanasukh±ya lok±nukamp±ya atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±nan”ti.
171. “Ekapuggalassa, bhikkhave, p±tubh±vo dullabho lokasmi½. Katamassa ekapuggalassa? Tath±gatassa arahato samm±sambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa p±tubh±vo dullabho lokasmin”ti.
172. “Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjam±no uppajjati acchariyamanusso. Katamo ekapuggalo? Tath±gato araha½ samm±sambuddho. Aya½ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjam±no uppajjati acchariyamanusso”ti.
173. “Ekapuggalassa, bhikkhave, k±lakiriy± bahuno janassa anutapp± [±nutapp± (s².)] hoti. Katamassa ekapuggalassa? Tath±gatassa arahato samm±sambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa k±lakiriy± bahuno janassa anutapp± hot²”ti.
174. “Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjam±no uppajjati adutiyo asah±yo appaµimo appaµisamo appaµibh±go appaµipuggalo asamo asamasamo dvipad±na½ aggo. Katamo ekapuggalo? Tath±gato araha½ samm±sambuddho. Aya½ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjam±no uppajjati adutiyo asah±yo appaµimo appaµisamo appaµibh±go appaµipuggalo asamo asamasamo dvipad±na½ aggo”ti.
175-186. “Ekapuggalassa bhikkhave, p±tubh±v± mahato cakkhussa p±tubh±vo hoti, mahato ±lokassa p±tubh±vo hoti, mahato obh±sassa p±tubh±vo hoti, channa½ anuttariy±na½ p±tubh±vo hoti, catunna½ paµisambhid±na½ sacchikiriy± hoti, anekadh±tupaµivedho hoti, n±n±dh±tupaµivedho hoti, vijj±vimuttiphalasacchikiriy± hoti, sot±pattiphalasacchikiriy± hoti, sakad±g±miphalasacchikiriy± hoti, an±g±miphalasacchikiriy± hoti, arahattaphalasacchikiriy± hoti. Katamassa ekapuggalassa? Tath±gatassa arahato samm±sambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa p±tubh±v± mahato cakkhussa p±tubh±vo hoti, mahato ±lokassa p±tubh±vo hoti, mahato obh±sassa p±tubh±vo hoti, channa½ anuttariy±na½ p±tubh±vo hoti, catunna½ paµisambhid±na½ sacchikiriy± hoti, anekadh±tupaµivedho hoti, n±n±dh±tupaµivedho hoti, vijj±vimuttiphalasacchikiriy± hoti, sot±pattiphalasacchikiriy± hoti, sakad±g±miphalasacchikiriy± hoti, an±g±miphalasacchikiriy± hoti, arahattaphalasacchikiriy± hot²”ti.
187. “N±ha½ bhikkhave, ańńa½ ekapuggalampi samanupass±mi yo eva½ tath±gatena anuttara½ dhammacakka½ pavattita½ sammadeva anuppavatteti yathayida½, bhikkhave, s±riputto. S±riputto, bhikkhave, tath±gatena anuttara½ dhammacakka½ pavattita½ sammadeva anuppavattet²”ti.

Ekapuggalavaggo terasamo.