Muh± v±-.
Muh± parass±nantarassa tassa ha hoti v±, ¼o c±ntassa hasantiyogena; mu¼ho, muddho.
Bhid±dito no ktakkavantuna½-. Bhid±dito paresa½ ktaktavantuna½ tassano hoti; bhinno, bhinnav±, chinno, chinnav±, channo, channav±, khinno, khinnav±, uppanno, uppananav±, sinno, sinnav±, sanen±, sannav±, p²no, p²nav±, s³no, s³nav±, d²no, d²nav±, ¹²no, ¹²nav±, l²no, l²nav±, l³no, l³nav±–-ktaktavantunatti ki½? Bhitti; chitti, bhottu½, chettu½.
D±tth²nno-.
D±to paresa½ ktaktavantuna½ tassa inno hoti; dinno, dinnav±.
Kir±d²hi ºo-.
Kir±d²hi paresa½ ktaktavantuna½ tass±nantarassa ºa hoti; kiººo, kiººav±, puººo, puººav±, kh²ºo, kh²ºav±.
Tar±d²ha riººo-.
Tar±d²hi paresa½ ktaktavantuna½ tassaraººo hoti; tiººo, tiººav±, jiººo, jiººav±, ciººo, ciººav±.
Go bhañj±d²hi-.
Bhañj±d²hi paresa½ktaktavantuna½ tass±nantarassaga hoti; bhaggo, bhaggav±, laggo, laggav±, nimuggo, nimuggav±, sa½viggo, sa½viggav±.
Sus± kho-.
Sus± paresa½ ktaktavantuna½ tassa kho hoti; sukkhe½, sukkhav±.
Pac± ko-.
Pac± paresa½ ktakkavantuna½ tassa ko hoti; pakko, pakkav±.
Muc± v±-.
Muc± paresa½ktaktavantuna½ tassa ko v± hoti; mukko, mutto; mukkav±, muttav±–-sakkoti ºv±disu siddha½–-ktaktavantusu satto sattav±tveva hoti.
Lopo va¹¹h± ktissa-.
Va¹¹h± parassaktissa tassa lopo hoti; va¹¹hi.
Kvissa-.
Kriyatth± parassa kvissa lopo hoti; abhibhu.
ðiº±p²na½ tesu-.
ðiº±p²na½ lopo hoti tesu ºiº±p²su;’k±renta½ payojayayati’k±reti, k±r±peti.
Kvac² vikaraº±na½-.
Vikaraº±na½ kvaci lopo hota; udap±di, hanti.
M±nassa massa-.
Kriyatth± parassa m±nassa mak±rassa lopo hoti kvaci; kar±ºo; kvacati ki½? Kurum±no.
E-ilasse-.
E-il±name hota kvac²; gahetv±, adenti; kvac²tveva? Vapitv±.
Pyo v± tv±ssa sam±se-.
Tv±ssav± pyo hota sam±se; pak±ro’pye sass±’ti. Visesanatth±; abhibh³ya, abhibhavitv±–-sam±seti ki½? Patv±; kvav±sam±se’pi bahakul±dhik±r±:lata½ dantehi chindiya.
Tu½y±n±-.
Tv±ssa v± tu½y±n± honti sam±se kvaci; abhihaµh³½, abhiharitv±; anumodiy±na, anumoditv±–-asam±se-pi bahul±dhik±r±: daµhu½; disv±–-esamappavisayat±ñ±panattho yogavibh±go.
Han± racco-.
Hanasm± parassa tv±ssa racco v± hoti sam±se; ahacca, ahanitv±.
S±s±dhikar± cacaricc±-.
S±s±dh²hi par± kar± parassa tv±ssa cacaricc± v± honti yath±kkama½; sakkacca, sakkaritv±, asakkacca, asakkaritv±, adhikicca, adhikaritv±,
Ito cco-.
I-iccasm± parassa tv±ssa cco v± hoti; adhicca, adhiyitv±, samecca, sametv±.
Dis± v±nav± s ca-.
Disato tv±ssa v±nav± honti v±, disassa ca sak±ro ta½ santiyogena; sassa savidh±na½ parar³pab±dhanattha½; disv±na, disv±, passitv±–-katha½ n±daµµh± parato dosanti? ѱpak±tv±ssa valopo; eva½ laddh±(na) dhananti-±disu.
E-i byañjanassa-.
Kriyatth± parassa byañjan±dippaccayassa ñi v± hoti; bhuñjitu½, hottu; byañjanass±ti ki½? P±cako.
R± nassa ºo-.
R±ntato kriyatth± parassa paccayanak±rassa ºo hoti; araºa½, saraºa½.
Na ntam±natyy±dina½-.
R±ntato paresa½ ntam±naty±d²na½ nassa ºo na hoti; karonto, kurum±no; karonti.
Gamayamis±sadis±na½ v± cchaªi-.
Etesa½ v± cchaªi hoti ntam±naty±disu; gacchanto, gaccham±no, gacchati; yacchanto, yaccham±no, yacchati; icchanto, iccham±no, icchati; acchanto, accham±no, acchati; dicchanto, diccham±no, dicchati. V±ti ki½? Gamissati; vavatthita vih±sattenaññesu ca kvaci: icchitabba½, icch±, icchitu½; acchitabba½, acchatu½; aññesañca yogavibh±g±: pavecchati.
Jaramar±nam²yaªi-.
Etesam²yaªi v± hoti ntam±naty±disu; j²yanto, j²ranto; j²yam±no, j²ram±no; j²yati, j²rati; m²yanto, maranto; m²yam±no, maram±no; m²yati, marati.
Ýh±p±na½ tiµµhapiv±-.
Ýhap±na½ tiµµhapiv± honti v± ntam±naty±disu; tiµµhanto, tiµµham±no, tiµµhati; pivanto, pivati; v±tveva? Ýh±ti, p±ti.
Gamavadad±na½ ghammavajjadajj±-.
Gam±d²na½ ghamm±dayo v± honti ntam±natyy±disu; ghammanto, gacchanto; vajjanto, vadanto; dajjanto, dadanto.
Karassa sossa kubbakurukayir±-.
Karassa sa-ok±rassa kubb±dayo v± honti ntam±naty±disu; kubbanto, kayiranto, karonto; kubbam±no, kurum±no, kayiram±no, kar±ºo; kubbati, kayirati, karoti; kubbate, kurute, kayirate–-vacatthitavibh±satt± v±dhik±rassa bhiyyo m±naparacchakkesukuru, kvavideva pubbacchakke: aggha½ kurutu no bhava½; soss±ti vuttatt± kattari yevime.
Gahassa gheppo-.
Gahassa v± gheppoti ntam±naty±disu; gheppanto, gheppam±no, gheppati–-v±tveva? Gaºh±ti.
ðo niggahitassa-.
Gahassa niggahatassa ºo hoti; gaºhitabba½, gaºhitu½, gaºhanto.
Iti moggall±ne vy±karaºe vuttiya½ kh±dikaº¹o pañcamo.
Vattam±ne ti-antisithamimatñantesevhñemhe-.
Vattam±nñ±raddh±parisamatte atthe vattam±nato kriyatth± ty±dayo hont²; gacchati, gacchanti, gacchasi, gacchatha, gacch±mi, gacch±ma; gacchate, gacchante, gacchase, gacchavhe, gacche, gacchamhe–-katha½ pure adhammo dippati, pur± mar±miti? Vattam±nasseva vattumiµµhatt±, ta½sam²passataggahaºena gahaº±; purepur±saddehi v± an±gatatt±vagamyate, tad± tassa vattam±natt±; k±lavyattayo v± eso; bhavanteva hi k±lantare’pi ty±dayo b±hulak±:“santesu pariguh±mi m± ca kiñci ito ada½, k±yayassa bhed± abhisampar±ya½ sahavyata½ gacchati v±savassa, anekaj±tisa½s±ra½ sandh±vissa½, ativela½ namassissanti“.
Bhavassati ssatissantissasissathass±miss±massatessantessasessavhessa½ss±mhe-.
Bhavissati an±raddhe atthe vattam±nato kriyatth± ssaty±dayo honti; gamissati, gamissanti, gamissasi, gamissatha, gamiss±mi, gamiss±ma; gamissate, gamissante, gamissase, gamissavhe, gamissa½, gamiss±mhe.
N±me garah±vimbhayesu-.
N±masadde nip±te sati garah±ya½ vimbhaye ca gamyam±nessaty±dayo honti; ime hi n±ma kaly±ºadhamm± paµij±nissanti; na hi n±ma bhikkhave tassa moghapurisassap±ºesu anudday± bhavissati; kathañhi n±ma so bhikkhave moghapuriso sabbamattik±maya½ kuµika½ karissati; tattha n±ma tva½ moghapurisamay± vir±g±ya dhamme desite sar±g±ya vetessasi, atthi n±mat±ta sudinna ±bhidosika½ kumm±sa½ paribhuñjissasi, atthiyevih±pi nind±vagamo. Vimbhaye:- acchariya½ vata bho abbh³ta½ vata bho santena vata bho pabbajit± vih±renaviranti, yatra hi n±ma saññ² sam±no j±garo pañcamatt±n² sakaµasat±ni niss±ya niss±ya atikkant±ni neva dakkhiti, na pana sadda½ sossati; acchariya½ andho n±ma pabbatam±rohissati; badhiro n±ma sadda½ sossati.
Bhute ²-u½otthembh±-±-³sevha½ambhe-.
Bhute parisamattñatthe vattam±nato kriyatth± ²-±dayo honti; agam², agamu½, agamo, agamittha, agami½, agamimh±; agam±, agam³, agamise, agamivha½, agama, agamimhe–-bhuta s±maññavacanicch±yamanajjatanepi: suvo ahosi ±nando.
Anajjatane ±-³-ottha-amh±tthatthu½sevha½i½mbhase-.
Avijjam±najjatane bhute’tthe vattam±nato kriyatth± ±-±dayo honti.
¾ñ±yy± ca uµµh±n± ±ñ±yy± ca sa½vesan±,
esajjatano k±lo ahar³bhayata¹¹haratta½ v±.
Agam±, agam³, agamo, agamattha, agama, agamamh±; agamittha, agamatthu½, agamase, agamavha½, gami½, agamamhase; aññapadattho ki½? Ajja hiyyo v± agam±si.
Parokkhe o-ettha-ambhattharetthovho-imhe-.
Apaccakkhe bhut±najjatane’tthe cattam±nato kriyatth± a-±dayo honti; jag±ma, jagamu, jagame, jagamittha, jagama, jagamimha; jagamittha, jagamire, jagamittho, jagamivho, jagami, jagamimhe.–––––––––––––––––––-
M³¼havikkhittaby±sattacittonattan±pi kriy± kat±bhinibbattik±len’upaladdh± sam±n± elen±num²yam±n± parokkh±ca vatthuto; tenuttamavsaye’pi payogasambhavo.
Eyy±do v±tipattiyaya½ ss±ssa½sussessathassa½ssamh±ssathassi½sussasessavhessi½ss±m ase-.
Eyy±do visaye kriy±tipattiya½ ss±dayo honti vibh±s±; vidhurappaccayopanip±tato k±raºavekallato v± kriy±y±ti patanamanipphatti kriy±tipatti; ete ca ss±dayo s±matthiy±t²t±n±gatesveva honti, na vattam±ne, tatra kriy±tipattya sambhav±.
Sace paµhamavaye pabbajja½ alabhiss±, arah± abhaviss±; dakkhiºena ce agamiss±, na sakaµa½ pariy±bhaviss±- dakkhiºena ce agamissa½su, agamisse, agamissatha, agamissa½, agamissamh±, agamissatha, agamissi½su, agamissase, agamissavhe,agamissi½, agamiss±m ase- na sakaµa½ pariy±bhaviss±. V±ti ki½? Dakkhiºena ce gamissati, na sakaµa½ pariy±bhavissati.
Hetuphalesveyya-eyyu½eyy±sa-eyy±tha-eyy±mi-eyy±ma-etha ra½etho-eyyavho-eyya½eyy±mhe-.
Hetubhut±ya½ phalabhut±yañca kriy±ya½ vattam±nato kriyatth±-eyy±dayo v± honti.
Sace sa½kh±r± nicc± bhaveyyu½, na nirujjheyyu½; dakkhineºana ce gaccheyya, na sakaµa½ pariy±bhaveyya-dakkhiºena ce gaccheyyu½, gaccheyy±si, gaccheyy±tha, gaccheyy±mi, gaccheyayy±ma; gacchetha, gacchera½, gacchetho, gaccheyyavho, gaccheyya½, gaccheyy±mhe- na sakaµa½ pariy±bhaveyya; bhavana½ gamanañca hetu, anirujjhana½ pariy±bhavanañca phala½–-iha kasm± na hoti:- hant²ti pal±yati, vassat²ti dh±vati, hanissat²ti pal±yissat²ti? Itisaddeneva hetuhetumantat±yaya jotitatt± v±ti ki½ dakkhiºena ce gamissati, na sakaµa½ pariy± bhavissati.
Pañhapatthan±vidhis³-.
Pañho-sampucchana½ sampadh±raº± nir³pan± k±riyanicchayana½; patthan±-y±vanamiµµh±si½sanañca; vidh±na½ vidhi niyojana½ kriy±su vy±p±raº±; s± ca duvidh±vä- s±dar±n±daravasena, visayabhedena bhinn±yapi tadubhay±nativattanato.
Etesu pañh±disu kriyatthato eyy±dayo honti; pañhe:-kim±yasm± vinayampariy±puºeyya,ud±hu dhamma½?; Gaccheyya½ v±ha½ uposatha½, na v± gaccheyya½?, Patthan±yä½- labheyy±hakakambhante bhagavato santike pabbajja½, labheyya½ upasampada½; passeyya½ ta½ vassasata½ aroga½. Vidhimhi:-bhava½ patta½ paceyya, bhava½ puñña½ kareyya, iha bhava½ bhuñjeyya, iha bhava½ nis²deyya, m±ºavaka½ bhava½ ajjh±peyya–-anuññ±pattak±lesupi siddh±va, tatth±pi vidhippat²tito; anuññ±yä½eva½kareyy±si. Pattak±le:- kaµa½ kareyy±si, patto te k±lo kaµakaraºe; yadi saªghassa pattakalla½ saªgho uposatha½ kareyya; etassa bhagav± k±lo, etassa sugata k±lo, yambhagav± s±vak±na½ sikkh±pada½ paññapeyya–-pesane’picchanti:- g±ma½ tva½ bhaºe gaccheyy±si.
Tu-attuhithamimata½anta½ssuvhoñ±mase-.
Pañh±disvete honti kriyatthato; kriyatthato; yacchatu, gacchantu, gacch±hi, gacchatha, gacch±mi, gacch±ma, gacchata½, gacchanta½, gacchassu, gacchavho, gacche, gacch±mase–-pañhe:- kinnu balu ho vy±karaºamadhiyassu?. Patthan±yä½- dad±hi me, jivatu bhava½. Visimhi:-kaµa½ karotu bhava½, puñña½ karotu bhava½, iha bhava½ bhuñjatu, ihabhava½ nis²datu, uddisatu bhante bhagav± p±timokkh±. Pesane:- gaccha bhaºe g±ma½. Anumatiyä½eva½ karohi. Pattak±le:-k±lo’ya½ te mah±v²ra uppajja m±tukucchiya½.