Sattyarahesveyy±di-.
Sattiya½ arahatthe ca kriyatth±. Eyy±dayo honti; bhava½ khalu rajja½ kareyya, bhava½ satto; arabho.
Sambh±vane v±-.
Sambh±vane gamyam±ne dh±tun± vuccam±ne ca eyy±dayohonti vibh±s±; api pabbata½ siras± bhindeyya. Kriy±tipattiyantuss±di:- asaniy±pi hato n±patiss± sambh±vemi saddah±mi-avakappemi bhuñjeyya bhava½; bhujissati bhava½, abhuñji bhava½. Kray±tipattiyantuss±di-sambh±vemi n±bhujissa½ bhava½.
M±yoge ²-±-±di-.
M±yoge sati ²-±dayo ±-±dayo ca v± honti; m±ssupunapi evar³pamak±si, m± bhava½ agam± vana½; v±ti ki½? M± tek±maguºe bhamassu citta½, m± tva½ karissasi, m± tva½ kareyy±si–-asakak±lattho’yam±rambho; buddho’bhavissat²ti padantara sambandhena an±gatak±lat± patiyate, eva½ kato kaµo svebhavissati, bh±vi kaccam±s²ti; lun±hi lun±hitvev±ya½ lun±ti, lunassu lunassutvev±ya½ lun±t²ti tv±d²nameveta½ majjhimapuri sekavacan±nam±bhikkhaññe vibbavana½; ida½ vutta½ hoti:-evamesa turito aññe’pi niyojento viya kiriya½ karot²ti; eva½ lun±tha lun±th±tvev±ya½ lun±ti, lunavho lunavho tvev±ya½ lun±ti; tath± k±lattaresupi lun±hi lun±hitvev±ya½ aluni, alun±, lul±va, lunissat²ti; eva½ ssumhi ca yojan²ya½–-tath± samuccaye’pi maµhamaµa, vih±ramaµetvev±yamaµati; maµhamaµassu, vih±ramaµassutvev±yamaµati–-by±p±rabhede tu s±maññavacanasseva by±pakatt± anuppayogo bhavati: odana½ bhuñja, y±gumpiva, dh±n± kh±detv±v±yamajjhoharati.
Pubbaparacchakk±namek±nekesu tumh±mhasesesudvedve majjhimuttamapaµham±-.
Ekanekesutumh±mhasaddavacan²yesu tadaññasaddavacan²yesu ca k±rakesupubbacchakk±na½ paracchakk±na½ majjhimuttamapaµham± dve dve honti yath±kkama½ kriyatth±; uttamasaddo’ya½ sabh±vato tatiyaduke ru¼ho–-tva½ gacchasi, tumhe gacchatha, tva½ gacchase, tumhe gacchavhe; tva½gacchasi, tumhe gacchatha, tva½ gacchase, tumhe gacchavhe; aha½gacch±mi, maya½ gacch±ma,aha½ gacche, maya½ gacch±mhe; so gacchati, te gacchanti, so gacchate, te gacchante.
S±matthiy± laddhant± appaµhujjam±nesupi tumh±mhasesesu bhavanti–-gacchas², gacchatha, gacchase, gacchavhe; gacch±mi, gacch±ma, gacche, gacch±mhe; gacchati,gacchanti, gacchate, gacchante.
¾-²ss±disvañ v±-.
¾-±do ²-±do ss±-±do ca kriyatthassa v± añ hoti, ñak±ron’ubandho–-agam±, gam±; agam², gam²; agamiss±, gamiss±.
A-±disv±ho br³ssa-.Br³ssa ±ho hoti a-±disu; ±ha, ±hu.
Bhussa cuk-.
A-±disu bhussa cuk hoti; kak±ron’ubandho; uk±ro ucc±raºattho; babhuva.
Pubbassa a-.
A-±disu dvitte pubbassa bhussa-a hoti; babhuva.
Ussa½sv±h± v±-.
¾h±des± parassaussa-a½suv± hoti; ±ha½su ±hu.
Tyant²na½ µaµ³-.
¾h± paresa½ ti-ant²na½ µaµ³ honti; µak±r± sabb±desatth±; ±ha, ±hu. Atoyeva ca ñ±pak± ti-antisu ca br³ss±ho.
¿-±dovacassom-.
¿-±disuvacassa om hoti; mak±ron’ubandh±; avoca; ²-±doti ki½? Avaca.
D±ssa da½ v± mamesvadvitte-.
Advitte vattam±nassa d±ssa da½ v± hoti mimesu; dammi,demi; damma, dema. Añcitteti ki½? Dad±mi. Dad±ma.
Karassa sossaku½-.
Karassa sa-ok±rassa ku½ v± hoti mimesu; kummi, kumma; karomi, karoma.
K± ²-±disu-.
Karassa sa-ok±rassak± hoti v± ²-±disu; ak±si, akari; aka½su, akari½su; ak±, akar±.
H±ssac±haªi ssena-.
Karassasossah±ssaca ±haªi v± hoti ssena saha; k±hati, karissati; ak±h±, akariss±;h±hat², h±yissati; ±h±h±, ah±yiss±.
Labhavasacchidabhidarud±na½ cchaªi-.
Labh±d²na½ cchaªi v± hoti ssena saha; alacch±, alabhiss±, lacchati, labhissati; avacch±, avasiss±; vacchati, vasissati; cchecch±, acchindiss±; checchati. Chindissati; hecch±, bhindiss±; bhecchati,bhindissati; arucch±, arodiss±; rucchati, rodissati. Aññasmimpi chidassa v± cchaªi yogavibh±g±:- acchecchu½, acchindi½su. Aññesa½ vä-gaccha½, gacchissa½.
Bhujamucavacavis±na½ kkhaªi-.
Bhuj±d²na½ kkhaªi v± hoti ssena saha; abhokkh±, abhuñjiss±; bhokkhati, bhujissati; amokkh±, amuñciss±; mokkhati½ muñcissati; acakkh±, avaciss±; cakkhati. Vacissati; p±vekkh±, p±visiss±; pavekkhati, pavisissati. Visass±ññasmimpi v± kkhaªi yogavibh±g±:-p±vekkhi, p±visi.
¾-²-±disu harass±-.
¾-±do-²-±do ca harassa-± hotic±; ah±, ahar±; abh±si, abhari.
Gamissa-.
¾-±do-²-±do ca gamiss± hoti v±; ag±, agam±; ag±,agami.Sa½sassa ca chaªi-.
Sa½sassa ca gamissa ca chaªi v± hoti ±-²-±disu; a¹añch±, a¹a½s±; a¹añchi,a¹a½si; agañch±, agacch±, agañchi, agacchi.
H³ssahehehihoh² ssacc±do-.
H³ssa hñ±dayo honti ssacc±do; hessati, hehissati, hohissati.
ð±n±su rasso-.
Kaºakan±su kriyatthassarasso hoti; kiº±ti, dhun±ti.
¾-²-³mh±ss±ssamh±na½ v±-.
Esa½ v± rasso hoti; gama, gam±; gami, gam²; gamu; gamimha, gamimh±; gamissa, gamiss±; gamissamha, gamissamh±.
Kusaruhehissa chi-.
Kus± ruh± ca parassa ²ssa chi v± hoti; akkocchi, akkosi; abhirucchi, abhiruhi.
A-²ssa-±d²na½ byañjanassiñ-.
Kriyatth± paresa½ a-±d²na½ ²-±dina½ ssa-±d²nava byañjanassaiñ hoti vibh±s±; babhuvittha,abhavittha, abhaviss±, anubhaviss±, anubhavissati, anubhossati, (harissati) hassati. Etesanti ki½? Bhavati; byañjanass±ti ki½? Babhuva.
Br³to tiss²ñ-.
Br³to parassa tissa ²ñ v± hoti; brav²ti, br³ti.
Kyassa-.
Kriyatth± parassakyassa ²ñv± hoti; pac²yati paccati.
Eyy±thassña-±-²th±na½ o-a-a½tthatthovhok-.
Eyy±th±d²na½ o-±dayo v± honti yath±kkama½; tumhe bhaveyy±tho, bhaveyy±tha; tva½ abhavissa, abhavisse; aha½ abhava½, abhava; so abhavittha, abhav±; so abhavittho, abhav²; tumhe bhavathavho, bhavatha–-±sahavaritova ak±ro gayhate–-tho panante niddes± tv±disambandh²yeva, tasseva v± niss²tatt±; nissayayakaraºampi hi suttak±r±viººa½.
U½ssi½sva½su -.
Umiccassa i½su-a½su v± honti; agami½su, agama½su, agamu½.
Emant± su½-.
ѱdesato o-±desato ca parassa umiccassa su½ v± hoti; nesu½, nayi½su; assosu½, assu½–-±desatt±khy± panattha½ ttaggahaºa½.
H³to resu½-.
H³to parassa umiccassa resu½ v± hoti; ahesu½, ahavu½.
Ossa aitthattho-.
Ossa a-±dayo v± honti; tva½ abhava, abhavi, abhavittha, abhavittho, abhavo.
Si-.
Ossa si v± hoti; ahosi tva½ ahuvo.
D²gh± ²ssa-.
D²ghato parassa ²ssa si v± hoti; ak±si, ak±; ad±si, ad±.
Mh±tth±namuñ-.
Mh±tth±namuñdv± hoti; agamumh±, agamimh±; agamuttha, agamittha.
I½ssa ca siñ-.
Imiccassa siñ v± hoti mh±tth±nañca bahula½; ak±si½, akari½; a-ak±simh±, akarimh±;ak±sittha, akarittha.
Eyyu½ssu½-.
Eyyumiccassa u½ v± hoti; gacchu½, gaccheyyu½.
Hissato lopo-.
Ato parassa hissa lopo v± hoti; gaccha, gacch±hi–-atoti ki½? Karohi.
Kyassa sse-.
Kyassa v± lopo hoti sse; andhabhaviss±, anvabhuyiss±, anubhavissati, anubhuyissati.
Atthiteyy±dicchanta½ ssusasathasa½s±ma -.
Asa-bhuv²ccasm± paresa½eyy±dicchanna½ s±dayo honti yath±kkama½; assa, assu, assa, assatha, assa½, ass±ma.
¾didv²nnamiy±-iyu½-.
Atthiteyy±dicchanna½ ±dibh³t±na½ dvinna½ iy±-isu½ honti yath±kkama½; siy±, siyu½.
Tassatho-.
Atthito parassa tak±rassa tho hoti; attha, atthu.
Sihisvaµ-.
Atthissa aµ hoti sihisu; µo sabb±desattho; asi, ahi.
Mim±na½ v± mhimh± ca-.
Atthism± paresa½ mim±na½ mhimh± v± honti, ta½santiyo gena tthissa aµ ca; amhi,asmi; amha, asma.
Esu s-.
Esu mimesu-atthissa sak±ro hoti; asmi, asma; parar³pab±dhanattha½.
¿-±do d²gho-.
Atthissa d²gho hoti ²-±dimhi; ±si, ±su½, ±si, ±sittha, ±si½, ±simh±.
Himimesvassa-.Ak±rassa d²gho hoti himimesu; pav±hi, pav±mi, pav±ma; muyh±mi.
Sak± º±ssa kha ²-±do-.
Sakasm± kaº±ssa kho hoti ² ±disu; asakkhi, asakkhi½su.
Sse v±-.
Sakasm± kaº±ssa kho v± bhoti sse; sakkhiss±, sakkuºiss±; sakkhissati, sakkuºissati.
Tesu suto keº±kaº±na½ roµ-.
Tesu ²-±dissesu suto paresa½ keº±kaº±na½ roµ hoti; assosi, asuºi; assoss±, asuºiss±; sossati, suºissati.
ѱssa san±ssa n±yo timhi-.
San±ssa ñ±ssa n±yo v± hoti timhi; n±yati. J±n±ti.
Ñamhi ja½-.
ѱdese san±ssa ñ±ssa ja½ v± hoti; jaññ±, j±neyya.
Eyyassiy±ñ± v±-.
ѱto eyyassa iy±ñ± honti v±; j±niy±, jaññ±, j±neyya.
¿ssacc±disu kan± lopo-.
¿-±do ssacc±do ca ñ±to kan± lopo v± hoti; aññasi, aj±ni; ñassati, j±nissati.
Ssassa hi kamme-.
ѱto parassassassa hi v± hoti kamme; paññ±yihiti, paññ±yissat²,
Etism±-.
Etism± parassassassahi hoti v±; ehiti, essati.
Han± chekh±-.
Han± ssassa chekh± v± honti; hañchema, haniss±ma; paµiha½kh±mi, paµihaniss±mi.
H±to ha-.
H±to parassa ssassa ha hoti v±; h±hati, chahissati.
Dakkhakhahehihoh²hi lopo-.
Dakkh±d²hi ±desehi parassassassa lopo v± hoti; dakkhati. Dakkhissati; sakkhati, sakkhissati; hehiti, hehissati; hohiti, hohissati.
Kayireyyasseyyum±d²na½-.
Kayir± parasseyyum±d²nameyyassa lopo hoti; kayiru½, kayir±si, kayir±tha, kayir±mi, kayir±ma.
ݱ-.
Kayir± parassa eyyassaµ± hoti; sokayir±.
Ethass±-.
Kayir± parassethassa ± hoti; kayir±tha.
Labh± i½²na½ tha½th± v±-.
Labhasm± i½²-iccesa½ tha½th± honti v±; alattha½, alabhi½; alattha, alabhi.
Gurupubb± rass± re ntent²na½-.
Gurupubbasm± rass± paresa½ ntent²na½ re v± hoti; gacchare, gacchanti; gacchare, gacchante; gamissare, gamissanti; gamissare, gamissante–-gurupubb±ti ki½? Pacanti. Rass±ti ki½? Honti
Eyyeyy±seyyanta½ µe-.
Eyy±d²na½ µe v± hoti; so kare, so kareyya; tva½, kare, tva½ kareyy±si; aha½ kare, aha½ kareyya½.
Ovikaraºassu paracchakke-.
Ovikaraºassa u hoti paracchakkavisaye; tanute.
Pubbacchakke v± kvaci-.
Ovikaraºassa u hoti v± kvaci pubbacchakke; vanuti, vanoti.
Eyy±massemu ca-.
Eyy±massemu v± hoti, u ca; bhavemu, bhaveyy±mu, bhaveyy±ma.
Iti moggall±ne vy±karaºe vuttiya½ty±dikaº¹o chaµµho.
Samatt± c±ya½ moggall±navuttichahi bh±ºav±rehi.
Yassa rañño pabh±vena bh±vitattasam±kula½,
an±kula½ duladdh²hi p±pabhikkh³hi sabbaso.
Laªk±ya munir±jassa s±sana½ s±dhu saºµhita½,
puººavandasam±yog± v±ridh²ca vivaddhate.
Parakkamabhuje tasmi½ saddh±buddhiguºodite,
manuva½saddhaj±k±re laªk±d²pa½ pas±sati.
M±ggall±nena therena dh²mat± sucivuttina½,
racita½ ya½ suviññeyyamasandiddhaman±kula½.
Asesavisayavy±pi jinavyappathanissaya½,
saddasatthaman±y±sas±dhiya½ buddhivaddhana½.
Tassa vutti sam±sena vipulatthappak±san²,
racit± puna teneva s±sanujjotak±rin±ti.