7. P±t±lavagga

649. Adhobhuvana½ p±t±la½, n±galoko ras±tala½;
randha½ tu vivara½ chidda½, kuhara½ susira½ bila½.
650. Susi’tth² chiggala½ sobbha½, sacchidde susira½ tisu;
thiya½ tu k±su ±v±µo, sappar±j± tu v±suk².
651. Ananto n±gar±j± tha, v±haso’jagaro bhave;
gonaso tu tiliccho tha,
de¹¹ubho r±julo bhave.
652. Kambalo’ssataro meru, p±de n±g±tha dhamman²;
silutto gharasappo tha, n²lasappo sil±bhu ca.
653. ¾siviso bhujaªgo’hi, bhujago ca bhujaªgamo;
sar²sapo phaº² sapp±, lagadd± bhogi pannag±.
654. Dvijivho urago v±¼o, d²gho ca d²ghapiµµhiko;
p±d³daro visadharo, bhogo tu phaºino tanu.
655. ¾s²’tth² sappad±µh± tha, nimmoko kañcuko sam±;
visa½ tvan’itth² gara¼a½, tabbhed± v± hal±halo.
656. K±¼ak³µ±dayo c±tha, v±¼agg±tya’hituº¹iko;
657. nirayo duggati’tth² ca, narako, so mah±’µµhadh±;
sañj²vo k±¼asutto ca, mah±roruva roruv±;
pat±pano av²ci’tth², saªgh±to t±pano iti.
658. Thiya½ vetaraº² loha, kumbh² tattha jal±say±;
k±raºiko nirayapo,
nerayiko tu n±rako.
659. Aººavo s±garo sindhu, samuddo ratan±karo;
jalanijhu’ dadhi, tassa, bhed± kh²raººav±dayo.
660. Vel±’ssa k³ladeso tha,
±vaµµo salilabbhamo;
thevo tu bindu phusita½, bhamo tu jalaniggamo.
661. ¾po payo jala½ v±ri, p±n²ya½ salila½ daka½;
aººo n²ra½ vana½ v±la½, toya½ ambu’dakañca ka½.
662. Taraªgo ca tath± bhaªgo, ³mi v²ci pumitthiya½;
ullolo tu ca kallolo, mah±v²c²su kathyate.
663. Jamb±lo kalala½ paªko, cikkhalla½ kaddamo pyatha;
pulina½ v±luk± vaººu, mar³’ru sikat± bhave.
664. Antar²pañca d²po v±, jalamajjhagata½ thala½;
t²ra½ tu k³la½ rodhañca, pat²rañca taµa½ tisu.
665. P±ra½ paramhi t²ramhi, ora½ tva’p±ra muccate;
u¼umpo [u¼upo (ka.)] tu plavo kullo, taro ca paccar²’tthiya½.
666. Taraº² tari n±v± ca, k³pako tu ca kumbhaka½;
pacch±bandho goµaviso, kaººadh±ro tu n±viko.
667. Aritta½ kenip±to tha,
potav±ho niy±mako;
sa½yattik± tu n±v±ya, v±ºijjam±caranti ye.
668. N±v±ya’ªg±’ laªk±ro ca, vaµ±k±ro phiy±dayo;
poto pavahana½ vutta½, doºi tvi’tth² tath±’mbaºa½ [ammaºa½ (s².)].
669. Gabh²ra ninna gambh²r±, tho tt±na½ tabbipakkhake;
ag±dha½ tva’talamphassa½, anaccho kalus±’vil±.
670. Accho pasanno vimalo, gabh²rappabhut² tisu;
dh²varo macchiko maccha, bandha kevaµµa j±lik±.
671. Maccho m²no jalacaro, puthulomo’mbujo jhaso;
rohito magguro siªg², balajo muñja p±vus±.
672. Sattavaªko savaªko ca, na¼am²no ca gaº¹ako;
susuk± saphar² maccha, ppabhed± makar±dayo.
673. Mah±macch± timi timi, ªgalo timirapiªgalo;
±nando timinando ca, ajjh±roho mah±timi.
674. P±s±ºamaccho p±µh²no, vaªko tu ba¼iso bhave;
susum±ro [sa½sum±ro (µ².), su½sum±ro (s².)] tu kumbh²lo,
nakko kummo tu kacchapo.
675. Kakkaµako ku¼²ro ca, jal³k± tu ca rattap±;
maº¹³ko dadduro bheko;
gaº¹upp±do mah²lat±.
676. Atha sipp² ca sutti’tth², saªkhe tu kambun’itthiya½;
khuddasaªkhye saªkhanakho, jalasutti ca sambuko.
677. Jal±sayo jal±dh±ro, gambh²ro rahado tha ca;
udap±no p±nak³po, kh±ta½ pokkharaº²’tthiya½.
678. Ta¼±ko ca saron’itth², v±p² ca saras²’tthiya½;
daho’mbuj±karo c±tha, pallala½ khuddako saro.
679. Anotatto tath± kaººa, muº¹o ca rathak±rako;
chaddanto ca kuº±lo ca, vutt± mand±kin²’tthiya½.
680. Tath± s²happap±toti, ete satta mah±sar±;
±h±vo tu nip±nañc±, kh±ta½ tu devakh±taka½.
681. Savant² ninnag± sindhu, sarit± ±pag± nad²;
bh±g²rath² tu gaªg± tha, sambhedo sindhusaªgamo.
682. Gaªg±’ciravat² ceva, yamun± sarabh³ (sarab³ [saray³ (ka.)] ) mah²;
im± mah±nad² pañca, candabh±g± sarassat² [sarasvat² (s². µ².)].
683. Nerañjar± ca k±ver², nammad±d² ca ninnag±;
v±rimaggo paº±l²’tth² [pan±¼² (µ².)], pume candanik± tu ca.
684. Jamb±l² oligallo ca, g±madv±ramhi k±suya½;
saroruha½ satapatta½, aravindañca v±rija½.
685. Anitth² paduma½ paªke, ruha½ nalina pokkhara½;
mu¼±lapuppha½ kamala½, bhisapuppha½ kusesaya½.
686. Puº¹ar²ka½ sita½, ratta½, kokanada½ kok±sako;
kiñjakkho kesaro nitth², daº¹o tu n±la muccate.
687. Bhisa½ mu¼±lo nitth² ca, b²jakoso tu kaººik±;
padum±disam³he tu, bhave saº¹amanitthiya½.
688. Uppala½ kuvalayañca, n²la½ tvi’nd²vara½ siy±;
setetu kumudañcassa, kando s±l³ka muccate.
689. Sogandhika½ kallah±ra½, dakas²talika½ pyatha;
sev±lo n²lik± c±tha, bhisinya’mbujin² bhave.
690. Sev±l± tilab²jañca, saªkhe ca paºak±dayoti.

Iti p±t±lavaggo.

Bh³kaº¹o dutiyo.