6. Araññ±divagga

605. Pabbato giri selo’ddi, nag±’cala, siluccay±;
sikhar² bh³dharotha bbha, p±s±º±’smo’palo sil±.
606. Gijjhak³µo ca vebh±ro, vepullo’sigil² nag±;
viñjho paº¹ava vaªk±d², pubbaselo tu co’dayo;
mandaro paraselo’ttho, himav± tu him±calo.
607. Gandham±dana kel±sa, cittak³µa sudassan±;
k±lak³µo tik³µ±’ssa, pattho tu s±nu nitthiya½.
608. K³µo v± sikhara½ siªga½, pap±to tu taµo bhave;
nitambo kaµako nitth², nijjharo pasavo’mbuno.
609. Dar²’tth² kandaro dv²su, leºa½ tu gabbhara½ guh±;
sil±pokkharaº² soº¹², kuñja½ nikuñja mitthi na.
610. Uddha madhiccak± sela, ss±sann± bh³myu paccak±;
p±do tu’pantaselo tha,
dh±tu’tto gerik±diko.

Iti selavaggo.

611. Migindo kesar² s²ho, taraccho tu mig±dano;
byaggho tu puº¹ar²ko tha, sadd³lo d²pin²’rito.
612. Accho ikko ca isso tu,
k±¼as²ho iso pyatha;
rohiso rohito c±tha,
gokaººo gaºi kaºµak±.
613. Khagga khaggavis±º± tu, pal±s±do ca gaº¹ako;
byaggh±dike v±¼amigo, s±pado tha plavaªgamo.
614. Makkaµo v±naro s±kh±, migo kapi val²mukho;
palavaªgo, kaºhatuº¹o,
gonaªgulo [gonaªgalo (µ².)] ti so mato.
615. Siªg±lo [sig±lo (s².)] jambuko kotthu, bheravo ca siv± pyatha;
bi¼±ro babbu mañj±ro, koko tu ca vako bhave.
616. Mahi½so [mahiso (s².)] ca lul±yo tha,
gavajo gavayo sam±;
sallo tu sallako th±’ssa,
lomamhi salala½ sala½.
617. Hariºo miga s±raªg±, mago ajinayoni ca;
s³karo tu varoho tha,
pelako ca saso bhave.
618. Eºeyyo eº²migo ca, pampaµako tu pampako;
v±tamigo tu calan², m³siko tv±’khu unduro.
619. Camaro pasado ceva, kuruªgo migam±tuk±;
ruru raªku ca n²ko ca, sarabh±d² migantar±.
620. Piyako cam³ru kadal², mig±d² cammayonayo;
mig± tu pasavo s²h±, dayo sabbacatuppad±.
621. L³t± tu l³tik± uººa, n±bhi makkaµako siy±;
vicchiko tv±’¼i kathito, sarab³ gharago¼ik±.
622. Godh± kuº¹o pyatho kaººa, jal³k± satapadyatha;
kalandako k±¼ak± tha, nakulo maªguso bhave.
623. Kakaºµako ca saraµo, k²µo tu pu¼avo kimi;
p±ºako c±pyatho ucc±,
liªgo lomasap±ºako.
624. Vihaªgo vihago pakkh², vihaªgama khaga’º¹aj±;
sakuºo ca sakunto vi, pataªgo sakuº² dvijo.
625. Vakkaªgo pattay±no ca, patanto n²¼ajo bhave;
tabbhed± vaµµak± j²va, ñj²vo cakora tittir±.
626. S±¼ik± karav²ko ca, raviha½so kukutthako;
k±raº¹avo ca pilavo [bilavo (µ².)], pokkharas±tak±’dayo.
627. Patatta½ pekhuºa½ patta½, pakkho piñcha½ chado garu;
aº¹a½ tu pakkhib²je tha, n²¼o nitth² kul±vaka½.
628. Supaººam±t± vinat±, mithuna½ th²pumadvaya½;
yuga½ tu yugala½ dvanda½, yamaka½ yamala½ yama½.
629. Sam³ho gaºa saªgh±t±, samud±yo ca sañcayo;
sandoho nivaho ogho, visaro nikaro cayo.
630. K±yo khandho samudayo, ghaµ± samiti sa½hati;
r±si puñjo samav±yo, p³go j±ta½ kadambaka½.
631. By³ho vit±na gumb± ca, kal±po j±la maº¹ala½;
sam±n±na½ gaºo vaggo,
saªgho sattho tu jantuna½.
632. Saj±tik±na½ tu kula½, nik±yo tu sadhammina½;
y³tho nitth² saj±tiya, tiracch±n±namuccate.
633. Supaººo venateyyo ca, garu¼o vihag±dhipo;
parapuµµho parabhato, kuº±lo kokilo piko.
634. Moro may³ro varah², n²lag²va sikhaº¹ino;
kal±p² ca sikh² kek², c³¼± tu ca sikh± bhave.
635. Sikhaº¹o varahañceva, kal±po piñcha mapyatha;
candako mecako c±tha, chappado ca madhubbato.
636. Madhul²ho madhukaro, madhupo bhamaro ali;
p±r±vato kapoto ca, kakuµo ca p±revato.
637. Gijjho gaddhotha kulalo, seno byaggh²naso pyatha;
tabbhed± sakuºagghi’tth², ±µo dabbimukhadvijo.
638. Uhuªk±ro ul³ko ca, kosiyo v±yas±ri ca;
k±ko tva’riµµho dhaªko ca, balipuµµho ca v±yaso.
639. K±kolo vanak±ko tha,
l±po laµukik± pyatha;
v±raºo hatthiliªgo ca, hatthisoº¹avihaªgamo.
640. Ukkuso kuraro kola,µµhipakkhimhi ca kukkuho;
suvo tu k²ro ca suko, tambac³¼o tu kukkuµo.
641. Vanakukkuµo ca nijjivho, atha koñc± ca kuntan²;
cakkav±ko tu cakkavho, s±raªgotu ca c±tako.
642. Tuliyo pakkhibi¼±lo,
satapatto tu s±raso;
bako tu sukkak±kotha,
bal±k± visakaºµhik±.
643. Lohapiµµho tath± kaªko, khañjar²µo tu khañjano;
kalaviªko tu c±µako, dindibho tu kik² bhave.
644. K±dambo k±¼aha½sotha, sakunto bh±sapakkhini;
dh³my±µo tu kaliªgotha,
d±ty³ho k±¼akaºµhako.
645. Khudd±d² makkhik±bhed±, ¹a½so piªgalamakkhik±;
±s±µik± makkhik±º¹a½, pataªgo salabho bhave.
646. S³cimukho ca makaso, c²r² tu jhallik± [jhillik± (ka.)] tha ca;
jatuk± jinapatt± tha, ha½so setacchado bhave.
647. Te r±jaha½s± rattehi, p±datuº¹ehi bh±sit±;
mallik±’khy± dhataraµµh±, mal²nehya’sitehi ca.
648. Tiraccho tu tiracch±no, tiracch±nagato siy±ti.

Iti araññ±divaggo.