127. Ana+ghaºasv±+par²hi ¼o

¾+par²hi parassa dahassa ¼o hota+na+ghaºasu. Paridahana½ pari¼±ho. Eva½ d±ho. Bhañjana½ saªgo. Eva½ saªgo. Sa½kharana½ sa½kh±ro, “karotissa kho”ti kassa kho. Eva½ parikkh±ro. “Purasm±”ti karassa kho, purekkh±ro, etta½ tadamin±dip±µh±. Eva½ upak±ro, g±ho.
Gha-vacat²ti vako. Sica=paggharaºe, secana½ seko. Eva½ soko, e-ovuddhiyo. Yuñjana½ yogo.
Ka-p²=tappane, p²net²ti p²yo, k±nubandhatt± na vuddhi, “yuvaºº±na+miyaªuvaªa sare”ti iyaªa. Khipa=peraºe, khipat²ti khipo. Bhuñjantya+nen±ti bhujo. Yudha=sampah±re ±yujjhanti anen±ti ±yudha½.