3,90. Ve+tasse+µa

R²+rikkha+kesu etassa eµa v± hoti. Ed² et±d², edikkho et±dikkho, ediso et±diso.

44. Bh±vak±rake sva+ghaºa gha k±

Bh±ve k±rake ca kriyatth± a ghaºa gha k± honti bahula½.
Apaccayo-paggaºhana½ paggaho, eva½ niggaho, dhamma½ dh±ret²ti dhammadharo, eva½ vinayadharo. Tath± ta½ karot²ti takkaro, dvitta½. Eva½ hitakaro, divasakaro, dinakaro, div±karo, nis±karo, dhanu½ gaºh²ti dhanuggaho. Eva½ kavacaggaho. Dada=d±ne, sabbak±ma½ dad±t²ti sabbak±madado, sabbadado. ¾to “parokkh±yañc±”ti caggahaºena dvitte “rasso pubbass±”ti rasse ca anna½ dad±t²ti annadado, eva½ dhanado. Sa½pubbo dh±=dh±raºe, sabba½ sandhahat²ti sabbasandho. N²=p±pane, vipubbo, vinesi vineti vinessati etena etth±ti v± vinayo, e+ay±des±. Nayana½ nayo. Si=sev±ya½, nipubbo, niss²yat²ti nissayo. Si=saye, anusayi anuseti anusessat²ti anusayo. I=gatimhi, patipubbo, paµicca etasm± phala+met²ti paccayo. Sa½+upubbo, d±game samudayo Ci=caye, vinicchayate+nena vinicchayana½ v± vinicchayo, “nito cissa cho”ti cissa cho. Uccayana½ uccayo, sa½cayo. Khi=khaye, khayana½ khayo. Ji=jaye, vijayana½ vijayo, jayo. K²=dabbavin²maye, vikkayana½ vikkayo, kayo. L²=silesane, all²yanti etth±ti ±layo, layo. (Ivaººant±).
¾suºant²ti assav±, ±ssa rasso. Paµissavana½ paµissavo. Su=passavane, ±bhavagg± savant²ti ±sav±. Ru=saddo ravat²ti ravo. Bhavat²ti bhavo. Pabhavati etasm±ti pabhavo. L³=chedane, lavana½ lavo. (Uvaººant±).
Cara=caraºe, sa½caraºa½ sa½caro. Dara=vid±raºe, ±darana½ ±daro. ¾gacchati ±gamana½ti v± ±gamo. Sappa=gamane, sappat²ti sappo. Dibbat²ti devo. Pakkamana½ pakkamat²ti v± pakkamo, eva½ vikkamo. Cara=caraºe, vana½ carat²ti vanacaro. K±mo avacarati etth±ti k±m±vacaro loko, k±m±vacar± paññ±, k±m±vacara½ citta½. G±vo caranti etth±ti gocaro. P±dena pivat²ti p±dapo. Eva½ kacchapo. Sirasmi½ ruhat²ti siroruho, man±ditt± o. Guh±ya½ sayat²ti guh±saya½ citta½, eva½ kucchisay± v±t±. Pabbate tiµµhat²ti pabbataµµho puriso, pabbataµµh± nad², pabbataµµha½ bhasma½. Eva½ thalaµµha½ jalaµµha½.
Kicchatthe dumhi akicchatthe su+²sa½+sukha upapadesu-dukkhena kar²yati karaºa½ v± dukkara½. Eva½ dussayo, dukkhena bhar²yat²ti dubbharo mahiccho. Eva½ durakkha½ citta½, duddaso dhammo, duranubodho dhammo. ¿sa½ sayat²ti ²sa½sayo, eva½ sukhasayo. ¿sa½ kar²yat²ti ²sakkara½ kamma½. Sukhena kar²yat²ti sukara½ p±pa½ b±lena. Eva½ subharo appiccho, sudassa½ paravajja½, subodha+micc±di. Sabbattha p±di-am±disam±s±.
Ghaºa-bhavat²ti bh±vo, o+±v±des±. Aya=iti daº¹akadh±tu, ayati itoti ±yo, ±harat²ti ±h±ro. Upahanat²ti upagh±to, “hanassa gh±to º±nubandhe”ti gh±t±deso. Rañjat²ti r±go, “kag± caj±na½ gh±nubandhe”ti jassa go. Rañjanti anen±ti r±go. “Ass± º±nubandhe”ti ±, pajjate+nen±ti p±do. Tuda=byathane, patujjate+nen±ti patodo. Jar²yati anen±ti j±ro, eva½ d±ro. Bhaj²yat²ti bh±go. Eva½ bh±ro. Labbhat²ti l±bho. Vi+opubbo, vohar²yat²ti voh±ro. Diyyat²ti d±yo, yuka. Vihaññati etasm±ti vigh±to. Viharanti etth±ti vih±ro. ¾ramanti etasminti ±r±mo. Pacana½ v± p±ko, cassa ko. Cajana½ c±go. Yajana½ y±go. Rajana½ r±go.