Kammani apaccatha, apaccattha, apaccatthu½. Apaccase, apaccavha½. Apacci½, apaccamhase. Apacc±, apacc³ icc±di.
Tath± agacch±, agacch³. Agaccho, agaccha, agacchattha. Agaccha½, agacchamh±. Agacchattha, agacchatthu½. Agacchase, agacchavha½. Agacchi½, agacchamhase. Agam±, agam³. Agamo, agama, agamattha. Agama½, agamamh±. Agamattha, agamatthu½. Agamase, agamavha½. Agami½, agamamhase.
Kammani agacch²yattha, gacch²yattha, agam²yattha, gam²yattha, agacch²yatthu½, gacch²yatthu½, agam²yatthu½, gam²yatthu½ icc±di. Tath± aghamm±, aghamm³ icc±di.

Hiyyattan²vibhatti.

458. Hiyyattan² sattam² pañcam² vattam±n± sabbadh±tuka½.
Hiyyattan±dayo catasso vibhattiyo sabbadh±tukasaññ± hont²ti hiyyattan±d²na½ sabbadh±tukasaññatt± “ik±r±gamo asabbadh±tukamh²”ti vutto ik±r±gamo na bhavati.

Sabbadh±tuka½.

459. Parokkh± a u, e ttha, a½ mha, ttha re, tho vho, i½mhe.
A±dayo dv±dasa parokkh±saññ± honti. Akkh±na½ indriy±na½ para½ parokkh±, tadd²pakatt± aya½ vibhatti parokkh±ti vuccati.
460. Apaccakkhe parokkh±t²te.
Apaccakkhe vattuno indriy±visayabh³te at²te k±le parokkh±vibhatti hoti. Atikkamma itoti at²to, hutv± atikkantoti attho.
Heµµh± vuttanayena parokkh±parassapadapaµhamapurisekavacana½ a. “Bh³ a”it²dha–
Vipariº±mena “dh±t³nan”ti vattate.
461. Kvac±divaºº±namekassar±na½ dvebh±vo.
Dh±t³nam±dibh³t±na½ vaºº±namekassar±na½ kvaci dvebh±vo hoti. Vavatthitavibh±satthoya½ kvacisaddo, tena–
Kha cha sesu parokkh±ya½, dvebh±vo sabbadh±tuna½;
appaccaye juhoty±di-ssapi kicc±dike kvaci.
“Bh³ bh³ a”it²dha–
462. Pubbobbh±so.
Dvebh³tassa dh±tussa yo pubbo avayavo, so abbh±sasañño hot²ti abbh±sasaññ±.
Abbh±saggahaºamanuvattate.
463. Antassivaºº±k±ro v±.
Abbh±sassa antassa ivaººo hoti v±, ak±ro ca. Vavatthitavibh±satthoya½ saddo. Tena–
Kha cha sesu avaººassa,
ik±ro sagupussa ²;
v±ssa bh³ssa parokkh±ya½,
ak±ro n±parassimeti.
Ðk±rassa ak±ro.
464. Dutiyacatutth±na½ paµhamatatiy±.
Abbh±sagat±na½ dutiyacatutth±na½ vaggabyañjan±na½ yath±kkama½ paµhamatatiy± hont²ti bhak±rassa bak±ro.
465. Br³bh³nam±habh³v± parokkh±ya½.
Br³bh³iccetesa½ dh±t³na½ ±habh³vaiccete ±des± honti parokkh±vibhattiyanti bh³saddassa bh³va±deso, “saralopo m±desappaccay±dimh²”ti-±din± saralop±di, so kira r±j± babh³va, te kira babh³vu. Tva½ kira babh³ve.
“Dh±t³h²”ti vattate, s²hagatiy± kvaciggahaºañca.
466. Ik±r±gamo asabbadh±tukamhi.
Sabbasmi½ asabbadh±tukamhi pare kvaci dh±t³hi paro ik±r±gamo hoti.
Asabbadh±tuke byañja-n±dimhe v±yam±gamo;
kvac±dhik±rato byañja-n±dopi kvaci no siy±.
Ettha ca “na sabbadh±tuka½ asabbadh±tuka”miti katv± “hiyyattan² sattam² pañcam² vattam±n± sabbadh±tukan”ti hiyyattan²-±d²na½ sabbadh±tukasaññ±ya vuttatt± tadaññ± catasso vibhattiyo asabbadh±tukanti vuccati.
Tumhe kira babh³vittha. Aha½ kira babh³va½, maya½ kira babh³vimha. Attanopade so babh³vittha, babh³vire. Babh³vittho, babh³vivho. Babh³vi½, babh³vimhe.
Kammani attanopade ²k±r±gamayappaccayik±r±gam±, anubabh³v²yittha, yappaccayassa asabbadh±tukamhi “kvaci dh±t³”ti-±din± lope kate ivaºº±gamo na bhavati, tay± kira anubabh³vittha, anubabh³vire icc±di. Bh±ve babh³v²yittha, babh³vittha v±.
Tath± papaca, papac³. Papace, papacittha. Papaca½, papacimha. Papacittha, papacire. Papacittho, papacivho. Papaci½, papacimhe.
Kammani papaccittha, papaccire icc±di. Tath± apacca, apacc³ icc±di.
Gamimhi “kvac±divaºº±nan”ti-±din± dvebh±vo, “pubbobbh±so”ti abbh±sasaññ±.
“Abbh±se”ti vattate.
467. Kavaggassa cavaggo.
Abbh±se vattam±nassa kavaggassa cavaggo hot²ti vak±rassa jak±ro, “kvaci dh±t³”ti-±din± anabbh±sassa paµhamapurisekavacanamhi d²gho. So g±ma½ jag±ma kira, jagama v±, jagamu. Jagame, jagamittha. Jagama½, jagamimha. Jagamittha, jagamire. Jagamittho, jagamivho. Jagami½, jagamimhe.
Kammani jagam²yittha, jagamittha v± icc±di.

Parokkh±vibhatti.

468. Ajjatan² ² u½, o ttha, i½ mh±, ± ³, se vha½, amhe.
¿±dayo dv±dasa ajjatan²saññ± honti. Ajja bhavo ajjatano, tadd²pakatt± aya½ vibhatti ajjatan²ti vuccati.
“Apaccakkhe, at²te, paccakkhe”ti ca vattate.
469. Sam²pejjatan².
Sam²pe sam²pato paµµh±ya ajjappabhuti at²te k±le paccakkhe ca apaccakkhe ca ajjatan²vibhatti hot²ti ajjatan²parassapadapaµhamapurisekavacana½ ².
Pure viya ak±r±gamo, vuddh±di ca, “kvaci dh±tuvibhatt²”ti-±din± ²mh±divibhatt²na½ kvaci rassatta½, o-±-avacan±na½ ittha-am±des± ca, saralop±di, so abhavi, abhav² v±, ak±r±gam±bh±ve bhavi.
Maº¹³kagatiy± “v±”ti vattate.
470. Sabbato u½ i½ su.
Sabbehi dh±t³hi u½vibhattissa i½sv±deso hoti v±.
Te abhavi½su, bhavi½su v±, abhavu½, bhavu½ v±. Tva½ abhavi, bhavi v±, abhavo, bhavo v±, tumhe abhavittha, bhavittha v±, ik±r±gamo. Aha½ abhavi½, bhavi½ v±, maya½ abhavimha, bhavimha v±, abhavimh±, bhavimh± v±. So abhavittha, bhavittha v±, abhav±, bhav± v±, abhav³, bhav³ v±. Abhavise, bhavise v±, abhavivha½, bhavivha½ v±. Abhava½ bhava½ v±, abhava, bhava v±, abhavimhe, bhavimhe v±.
Kammani yappaccayalope vuddhi-av±des±di, sukha½ tay± anubhavittha, anvabh³yittha, anubh³yittha v± icc±di. Parassapadatte tay± anvabh³yi, anubh³yi, anvabh³y², anubh³y² v±, anvabh³yi½su, anubh³yi½su, anvabh³yu½, anubh³yu½. Tva½ anvabh³yi, anubh³yi, tumhe anvabh³yittha, anubh³yittha. Aha½ anvabh³yi½, anubh³yi½, maya½ anvabh³yimha, anubh³yimha, anvabh³yimh±, anubh³yimh± v±. Bh±ve abhavittha, abh³yittha tay±.
So apaci, paci, apac², pac² v±, te apaci½su, paci½su, apacu½, pacu½. Tva½ apaci, paci, apaco, paco v±, tumhe apacittha, pacittha. Aha½ apaci½, paci½, maya½ apacimha, pacimha, apacimh±, pacimh± v±. So apacittha, pacittha, apac±, pac± v±, apac³, pac³. Apacise, apacivha½. Apaca½, paca½, apaca, paca v±, apacimhe, pacimhe.
Kammani apaccittha, paccittha icc±di. Parassapadatte apacci, pacci, apacc², pacc² v±, apacci½su, pacci½su, apaccu½, paccu½. Apacci, pacci, apacco, pacco v±, apaccittha, paccittha. Apacci½, pacci½, apaccimha, paccimha, apaccimh±, paccimh± v±.
So g±ma½ agacch², gacch², agacchi, gacchi v±, te agacchi½su, gacchi½su, agacchu½, gacchu½. Tva½ agacchi, gacchi, agaccho, gaccho v±, tumhe agacchittha, gacchittha. Aha½ agacchi½, gacchi½, maya½ agacchimha, gacchimha, agacchimh±, gacchimh± v±.
“Kvaci dh±t³”ti-±din± ajjatanimhi gamissa cchassa kvaci ñch±deso, agañchi, gañchi, agañch², gañch² v±, te agañchi½su gañchi½su, agañchu½, gañchu½. Tva½ agañchi, gañchi, agañcho, gañcho v±, tumhe agañchittha, gañchittha. Aha½ agañchi½, gañchi½, maya½ agañchimha, gañchimha, agañchimh±, gañchimh± v±.
Cch±des±bh±ve so agami, gami, agam², gam² v±, “karassa k±sattamajjatanimh²”ti ettha bh±vaniddesena, “sattamajjatanimh²”ti yogavibh±gena v± game “kvaci dh±t³”ti-±din± byañjanato ±k±r±gamo, agam±si, u½vacanassa kvaci a½sv±deso, uc±gamo tthamhesu kvaci, agami½su, gami½su, agama½su, gama½su, agamu½, gamu½, tva½ agami, gami, agamo, gamo v±, agamittha, gamittha, agamuttha, gamuttha. Aha½ agami½, gami½, agamimha, gamimha, agamumha, gamumha, agamimh±, gamimh± v±.
“Kvaci dh±t³”ti-±din± gamissa ajjatanimhi deso ca, so ajjhag±, paralopo, te ajjhagu½. Tva½ ajjhago, tumhe ajjhaguttha. Aha½ ajjhagi½, maya½ ajjhagumha.
Attanopade so agacchittha, gacchittha, agañchittha, gañchittha icc±di. Cch±des±bh±ve so agamittha, gamittha, agam±, gam±, te agam³, gam³, ajjhag³, ag³. Tva½ agamise, gamise, agamivha½, gamivha½. Aha½ agama½, gama½, agama, gama, ajjhaga½ v±, agamimhe, gamimhe.
Kamme g±mo agacch²yittha tena, gacch²yittha, agañchiyittha, gañchiyittha, agam²yittha, gam²yittha, agamittha, gamittha icc±di. Parassapadatte agacch²yi, gacch²yi v±, agam²yi, gam²yi v±, agacch²yu½, agam²yu½ v±. Tath± aghamm²yi, aghamm²yi½su icc±di.
“Hiyyattan², ajjatan²”ti ca vattate.
471. M±yoge sabbak±le ca.
Yad±yogo, tad± hiyyattanajjatan²vibhattiyo sabbak±lepi honti, casaddena pañcam² ca. M± bhavati, m± bhav±, m± bhavissat²ti v± atthe hiyyattanajjatan²pañcam² vibhattiyo, sesa½ neyya½, so m± bhav±, m± bhav², m± te bhavantvantar±y±. M± pac±, m± pac², m± pacatu. M± gacch±, m± gacch², m± gacchatu. M± kañci p±pam±gam±, m± agami, m± gam±, m± gam², m± gametu. Tva½ m± gaccho, m± gacchi, m± gacch±hi icc±di.

At²tak±likavibhatti.

472. Bhavissant² ssati ssanti, ssasi ssatha, ss±miss±ma, ssate ssante, ssase ssavhe, ssa½ss±mhe.
Ssaty±d²na½ dv±dasanna½ vacan±na½ bhavissant²saññ± hoti. Bhavissat²ti bhavissanto, ta½k±lad²pakatt± aya½ vibhatti bhavissant²ti vuccati.
473. An±gate bhavissant².
An±gate k±le bhavissant²vibhatti hoti.
At²tepi bhavissant², ta½k±lavacanicchay±;
“anekaj±tisa½s±ra½, sandh±vissan”ti-±disu.
Na ±gato an±gato, paccayas±maggiya½ sati ±yati½ uppajjan±rahoti attho, ik±r±gamo, vuddhiav±des±, saralop±di ca.
Bhavissati, bhavissanti. Bhavissasi, bhavissatha. Bhaviss±mi, bhaviss±ma. Bhavissate, bhavissante. Bhavissase, bhavissavhe. Bhavissa½, bhaviss±mhe.
Kamme yappaccayalopo, sukha½ tay± anubhavissate, anubhavissante. Anubhavissase, anubhavissavhe. Anubhavissa½, anubhaviss±mhe. Parassapadatte anubhavissati devadattena, anubhavissanti icc±di. Bh±ve bhavissate tena, yappaccayalop±bh±ve anubh³yissate, anubh³yissante icc±di. Bh±ve bh³yissate.
Tath± pacissati, pacissanti. Pacissasi, pacissatha. Paciss±mi, paciss±ma. Pacissate, pacissante. Pacissase, pacissavhe. Pacissa½, paciss±mhe.
Kamme paccissate odano devadattena, paccissante icc±di. Parassapadatte paccissati, paccissanti. Paccissasi, paccissatha. Pacciss±mi, pacciss±ma.
Gacchissati, gacchissanti. Gacchissasi, gacchissatha. Gacchiss±mi, gacchiss±ma. Gacchissate, gacchissante. Gacchissase, gacchissavhe. Gacchissa½, gacchiss±mhe. So sagga½ gamissati, gamissanti. Gamissasi, gamissatha. Gamiss±mi, gamiss±ma icc±di.
Kamme gacch²yissate, gacch²yissante. Gacch²yissati, gacch²yissanti v±, gam²yissate, gam²yissante. Gam²yissati, gam²yissanti v± icc±di. Yappaccayalope gamissate gamissante. Gamissati, gamissanti v±. Tath± ghammissati, ghammissanti icc±di.

Bhavissant²vibhatti.

484. K±l±tipatti ss± ssa½su, sse ssatha, ssa½ss±mh±, ssatha ssisu, ssase ssavhe, ssi½ss±mhase.
Ss±d²na½ dv±dasanna½ k±l±tipattisaññ± hoti. K±lassa atipatana½ k±l±tipatti, s± pana viruddhapaccay³panip±tato, k±raºavekallato v± kriy±ya anabhinibbatti, tadd²pakatt± aya½ vibhatti k±l±tipatt²ti vuccati.
475. Kriy±tipannet²te k±l±tipatti.
Kriy±tipannamatte at²te k±le k±l±tipattivibhatti hoti. Kriy±ya atipatana½ kriy±tipanna½, ta½ pana s±dhakasattivirahena kriy±ya accant±nuppatti. Ettha ca kiñc±pi na kriy± at²tasaddena voharitabb±, tath±pi takkiriyuppattippaµibandhakarakriy±ya k±labhedena at²tavoh±ro labbhatev±ti daµµhabba½.
K±l±tipattiparassapadapaµhamapurisekavacana½ ss±, ak±rik±r±gam±, vuddhiav±des± ca, “kvaci dh±t³”ti-±din± ss± ss±mh±vibhatt²na½ kvaci rassatta½, ssevacanassa ca atta½.
So ce paµhamavaye pabbajja½ alabhissa, arah± abhavissa, bhavissa, abhaviss±, bhaviss±v±, te ce ta½ alabhissa½su, arahanto abhavissa½su, bhavissa½su. Eva½ tva½ abhavissa, bhavissa, abhavisse v±, tumhe abhavissatha, bhavissatha. Aha½ abhavissa½, bhavissa½, maya½ abhavissamha, bhavissamha, abhaviss±mh±, bhaviss±mh± v±. So abhavissatha, abhavissisu. Abhavissase, abhavissavhe. Abhavissi½, abhaviss±mhase.
Kamme anvabhavissatha, anvabhavissisu. Anvabh³yissatha v± icc±di. Parassapadatte anvabhavissa, anvabhavissa½su. Anvabh³yissa v± icc±di. Bh±ve abhavissatha devadattena, abh³yissatha.
Tath± so ce ta½ dhana½ alabhissa, odana½ apacissa, pacissa, apaciss±, paciss± v±, apacissa½su, pacissa½su. Apacissa, pacissa, apacisse, pacisse v±, apacissatha, pacissatha. Apacissa½, pacissa½, apacissamha, pacissamha, apaciss±mh±, paciss±mh± v±. Apacissatha, pacissatha, apacissisu, pacissisu. Apacissase, pacissase, apacissavhe, pacissavhe. Apacissi½, pacissi½, apaciss±mhase, paciss±mhase.
Kamme apacissatha odano devadattena, apacissisu. Yappaccayalop±bh±ve apac²yissatha icc±di. Parassapadatte apaccissa tena, paccissa, apacciss±, pacciss± v±, apaccissa½su, paccissa½su icc±di.
So agacchissa, gacchissa, agacchiss±, gacchiss±v±, agacchissa½su, gacchissa½su. Tva½ agacchissa, gacchissa, agacchisse, gacchisse v±, agacchissatha, gacchissatha. Agacchissa½, gacchissa½, agacchissamha, gacchissamha, agacchiss±mh±, gacchiss±mh± v±. Agamissa, gamissa, agamiss±, gamiss± v±, agamissa½su, gamissa½su. Agamissa, gamissa, agamisse v±, agamissatha, gamissatha. Agamissa½ gamissa½, agamissamha, gamissamha, agamiss±mh±, gamiss±mh± v±. Agacchissatha, gacchissatha v± icc±di.
Kamme agacch²yissatha, agam²yissatha, agacch²yissa, agam²yissa-icc±di. Tath± aghammiss±, aghammissa½su icc±di.

K±l±tipattivibhatti.

Pañcam² sattam² vatta-m±n± sampatin±gate;
bhavissant² parokkh±d², catassot²tak±lik±.

Chak±likavibhattividh±na½.