Tattheva s±mivacanicch±ya½–
91. Yassa v± pariggaho ta½ s±mi.
Yassa v± pariggaho, ta½ s±misañña½ hoti.
92. S±mismi½ chaµµh².
S±mismi½ chaµµh²vibhatti hoti. Ýhapetv± ±y±desa½ sabbattha catutth²chaµµh²na½ sam±na½ r³pa½. Purisassa eta½ dhana½, puris±na½.
Tattheva ok±savacanicch±ya½–
93. Yodh±ro tamok±sa½.
Yo kattukamm±na½ kriy±ya ±dh±ro, ta½ k±raka½ ok±sasañña½ hoti.
94. Ok±se sattam².
Ok±sak±rake sattam²vibhatti hot²ti sattamiy± ekavacana½ smi½, tassa “sm±smi½na½ v±”ti ek±ro, mhi±deso ca, purise patiµµhita½, purisamhi, purisasmi½.
Bahuvacane “suhisvak±ro e”ti ek±ro, purisesu.
Puriso, puris±, bho purisa bho puris± v±, bhavanto puris±, purisa½, purise, purisena, purisehi purisebhi, purisassa, puris±na½, puris± purisasm± purisamh±, purisehi purisebhi, purisassa, puris±na½, purise purisasmi½ purisamhi, purisesu.
Tath± sugato, sugat±, bho sugata bho sugat± v±, bhavanto sugat±, sugata½, sugate, sugatena, sugatehi sugatebhi, sugatassa, sugat±na½, sugat± sugatasm± sugatamh±, sugatehi sugatebhi, sugatassa, sugat±na½, sugate sugatasmi½ sugatamhi, sugatesu.
Eva½ sur±’sura naro’raga n±ga yakkh±,
gandhabba kinnara manussa pis±ca pet±;
m±taªga jaªgama turaªga var±ha s²h±,
byaggha’ccha kacchapa taraccha miga’ssa soº±.
¾loka loka nilay±n’ila c±ga yog±, v±y±ma g±ma
nigam±’gama dhamma k±m±;
saªgho’gha ghosa paµigh±’sava kodha lobh±,
s±rambha thambha mada m±na pam±da makkh±.
Punn±ga p³ga panas±’sana campaka’mb±,
hint±la t±la bakula’jjuna ki½suk± ca;
mand±ra kunda pucimanda karañja rukkh±,
ñeyy± may³ra sakunaº¹aja koñca ha½s±–

Icc±dayopi.

Manogaº±dissa tu n±sasm±smi½su viseso. Aññattha purisasama½.
Mano, man±, he mana he man± v±, bhavanto man±, mana½, mane.
“V±”ti vattate.
95. Manogaº±dito smi½n±nami-±.
Manopabhuti gaºo manogaºo, manogaº±dito smi½, n±iccetesa½ yath±kkama½ ik±r±k±r±des± honti v±. ¾diggahaºena bilapad±ditopi.
“Manogaº±dito”ti vattate.
96. Sa sare v±gamo.
Eteheva manogaº±d²hi sare pare gamo hoti v±. Manas±, manena.
Vavatthitavibh±satthoya½ saddo, tena “mano man± mana½ mane mana-±yatanan”ti-±d²su na hoti. “M±nasika½, cetasikan”ti-±d²su nicca½. Manehi, manebhi.
“Manogaº±dito, v±”ti ca vattate.
97. Sassa co.
Manogaº±dito parassa sassa vibhattissa ok±ro hoti v±. gamo.
Manaso manassa, man±na½, man± manasm± manamh±, manehi manebhi, manaso manassa, man±na½, manasi mane manasmi½ manamhi, manesu.
Eva½ vaco vayo tejo,
tapo ceto tamo yaso;
ayo payo siro chando,
saro uro raho aho–

Icc±di manogaºo.

Guºavantusaddassa bhedo. Guºavantu si it²dha–
“Savibhattissa, ntuss±”ti ca adhik±ro.
98. ¾ simhi.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa ±±deso hoti simhi vibhattimhi. Guºav±.
“Yomhi, paµhame”s²hagatiy± “v±”ti ca vattate.
99. Ntussa nto.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa nto±deso hoti v± yomhi paµhame, guºavanto tiµµhanti.
“Suna½hisu, attan”ti ca vattate.
100. Ntussanto yosu ca.
Ntupaccayassa anto uk±ro attam±pajjate suna½hi yoiccetesu, caggahaºena aññesu a½ n± sm±smi½su ca. Guºavant±, chaµµhiy± siddhepi ant±dese puna antaggahaºakaraºato yona½ ik±ro ca kvaci. Guºavanti.
“A”miti vattate.
101. Avaºº± ca ge.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa a½ avaººa-iccete ±des± honti ge pare.
Bho guºava½ bho guºava bho guºav±, bhavanto guºavanto guºavant±, guºavanta½, guºavante.
“V±”ti vattate.
102. Totit± sasmi½n±su.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa toti t±±des± honti v± sasmi½n±iccetesu yath±saªkhya½. Guºavat± guºavantena, guºavantehi guºavantebhi.
103. Ntassa se v±.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa ntassaiccayam±deso hoti v± se vibhattimhi. Guºavantassa guºavato.
104. Na½mhi ta½ v±.
Sabbasseva ntupaccayassa savibhattissa ta½±deso hoti v± na½mhi vibhattimhi. Guºavata½ guºavant±na½.
“Amha tumha ntu”icc±din± sm±vacanassa n±byapadeso.
Guºavat± guºavant± guºavantasm± guºavantamh±, guºavantehi guºavantebhi, guºavantassa guºavato, guºavata½ guºavant±na½, guºavati guºavante guºavantasmi½ guºavantamh², guºavantesu.
Eva½ gaºav± kulav± balav± yasav± dhanav± sutav± bhagav± himav± phalav± s²lav± paññav± icc±dayo.
Himavantusaddato simhi kate–
“Atta½, ntussan’to”ti ca vattam±ne–
105. Simh² v±.
Ntupaccayassa anto atta½ hoti v± simhi vibhattimhi. Himavanto, himav±, sesa½ sama½.
Puna ggahaºakaraºa½ himavantusaddato aññatra attanisedhanattha½, vavatthitavibh±satthoya½ saddo. Tena guºavant±d²su n±tippasaªgo.
Eva½ satim± dhitim± gatim± matim± mutim± muttim± jutim± sirim± hirim± thutim± ratim± yatim± sucim± kalim± balim± kasim± rucim± buddhim± cakkhum± bandhum± hetum± setum± ketum± r±hum± bh±ºum± kh±ºum± vijjum± icc±dayo.
Tattha satimantu bandhumantusadd±na½ a½sesu r³pabhedo. “Atta½, ntuss±”ti ca vattate.
106. Sabbassa v± a½sesu.
Sabbasseva ntupaccayassa atta½ hoti v± a½saiccetesu. Idh±pi saddassa vavatthitavibh±satt± n±tippasaªgo Satima½ satimanta½, bandhuma½ bandhumanta½, satimassa satimato satimantassa, bandhumassa bandhumato bandhumantassa, sesa½ sama½.
Gacchantasaddassa bhedo, gacchanta si,
“V±”ti vattate.
107. Simhi gacchant±d²na½ ntasaddo a½.
Gacchanticcevam±d²na½ antappaccayant±na½ ntasaddo a½r³pa½ ±pajjate v± simhi vibhattimhi. Saralopasilop±, so gaccha½, gacchanto v± gaºh±ti.
“Gacchant±d²na½, ntasaddo”ti ca vattam±ne–
108. Sesesu ntuva.
Gacchant±d²na½ ntasaddo ntupaccayova daµµhabbo sesesu vibhattippaccayesu, asmimhi k±riy±tidesoya½. Sesa½ guºavantusama½.
Te gacchanto gacchant±, bho gaccha½ bho gaccha bho gacch±, bhavanto gacchanto gacchant±, [gaccha½] gacchanta½, gacchante, gacchat± gacchantena, gacchantehi gacchantebhi, gacchato gacchantassa, gacchata½ gacchant±na½, gacchat± gacchantasm± gacchantamh±, gacchantehi gacchantebhi, gacchato gacchantassa, gacchata½ gacchant±na½, gacchati gacchante gacchantasmi½ gacchantamh², gacchantesu.
Eva½ maha½ cara½ tiµµha½, dada½ bhuñja½ suºa½ paca½;
jaya½ j²ra½ cava½ m²ya½, sara½ kubba½ japa½ vaja½–

Icc±dayo.

Bhavantasaddassa ga yo n± savacanesu viseso. So bhava½.
“Bhavato”ti vattate.
109. Obh±vo kvaci yosu vak±rassa.
Bhavantaiccetassa vak±rassa obh±vo hoti kvaci yoiccetesu. Te bhonto bhavanto bhavant±.
“Bhavato”ti vattate.
110. Bho ge tu.
Sabbasseva bhavantasaddassa bho hoti ge pare. Tusaddena bhante, bhont±di ca, galopo, bho bhante bhonta bhont±, bhonto bhavanto bhavant±, bhavanta½, bhonte bhavante.
N±sesu “obh±vo kvac²”ti yogavibh±gena obh±vo.
Bhot± bhavat± bhavantena, bhoto bhavato bhavantassa icc±di.
111. Bhadantassa bhaddanta bhante.
Sabbasseva bhadantasaddassa bhaddanta bhanteiccete ±des± honti kvaci ge pare yosu ca. Bho bhaddanta bhante, bhadanta bhadant± v± icc±di purisasaddasama½.
112. Santasaddassa so bhe bo cante.
Sabbasseva santasaddassa sasadd±deso hoti bhak±re pare, ante ca bak±r±gamo hoti.
Casaddaggahaºena abhak±repi sam±se kvaci sak±r±deso. Sabbhi.
Bheti ki½? Santehi, sesa½ gacchantasaddasama½.
Atthi r±ja brahma atta sakhasadd±d²na½ bhedo, tatheva sy±dyuppatti, “r±ja si”iti µhite–
“Brahmattasakhar±j±dito”ti adhik±ro.
113. Sy± ca.
Brahma atta sakha r±jaiccevam±dito sivacanassa ±k±ro hoti. ¾disaddena ±tum±disaddato ca. Saralop±di. R±j± tiµµhati.
114. Yonam±no.
Brahmattasakhar±j±dito yona½ ±no±deso hoti. R±j±no tiµµhanti, bho r±ja bho r±j±, bhavanto r±j±no.
“V±”ti vattate.
115. Brahmattasakhar±j±dito am±na½.
Brahm±d²hi parassa a½vacanassa ±na½ hoti v±. R±j±na½ passa r±ja½ v±, r±j±no.
“Savibhattissa, r±jass±”ti ca vattate.
116. N±mhi raññ± v±.
Sabbasseva r±jasaddassa savibhattissa raññ±±deso hoti v± mhi vibhattimhi. Raññ± kata½ r±jena v±.
117. R±jassa r±ju suna½hisu ca.
Sabbassa r±jasaddassa r±ju±deso hoti su na½ hiiccetesu vacanesu. Casaddo vikappanattho, “suna½hisu c±”ti d²gho, r±j³hi r±j³bhi, r±jehi r±jebhi v±.
“Savibhattiss±”ti adhik±ro.
118. R±jassa raññor±jino se.
Sabbasseva r±jasaddassa savibhattissa rañño r±jinoiccete ±des± honti se vibhattimhi. Rañño, r±jino deti.
“R±jass±”ti vattate.
119. Rañña½ na½ mh² v±.
Sabbasseva r±jasaddassa savibhattissa rañña½±deso hoti v± na½mhi vibhattimhi. Rañña½ r±j³na½ r±j±na½.
Pañcamiya½–
120. Amhatumhantur±jabrahmattasakhasatthupit±d²hi sm± n±va.
Amhatumhantur±jabrahmattasakhasatthupitu-iccevam±d²hi sm±vacana½ va daµµhabbanti sm±vacanassa n±bh±v±tideso. Atideso pana chabbidho.
Vuttañca–
“Byapadeso nimittañca, ta½r³pa½ ta½sabh±vat±;
suttañceva tath± k±ri-y±tidesoti chabbidho”ti.
Tatr±ya½ brahmattasakh±d²su p±µhas±matthiyato r³p±tideso. Sesa½ tatiy±sama½.
Raññ± apeti, r±j³hi r±j³bhi, r±jehi r±jebhi, rañño, r±jino santaka½, rañña½ r±j³na½ r±j±na½.
“R±jass±”ti vattate.