ðapaccayo hoti visam±d²hi “tassa bh±vo”iccetasmi½ atthe.
Visamassa bh±vo vesama½, sucissa bh±vo soca½.
362, 389. Ramaº²y±dito kaºa.
Ramaº²yaiccevam±dito kaºa paccayo hoti “tassa bh±vo”iccetasmi½ atthe.
Ramaº²yassa bh±vo r±maº²yaka½, manuññassa bh±vo m±nuññaka½.
363, 390. Visese taratamisikiyiµµh±.
Visesatthe tara tama isika iya iµµhaiccete paccay± honti.
Sabbe ime p±p±, ayamimesa½ visesena p±poti p±pataro. Eva½ p±patamo, p±pisiko, p±piyo, p±piµµho.
364, 398. Tadassatth²ti v² ca.
“Tadassatthi”iccetasmi½ atthe paccayo hoti.
Medh± yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²timedh±v². Eva½ m±y±v².
Caggahaºena sopaccayo hoti. Sumedh± yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti sumedhaso.
365, 399. Tap±dito s².
Tap±dito paccayo hoti “tadassatthi”iccetasmi½ atthe.
Tapo yassa atthi tasmi½ v± vijjat²ti tapass². Eva½ yasass², tejass².
266, 400. Daº¹±dito ika-².
Daº¹±dito ika ²iccete paccay± honti “tadassatthi”iccetasmi½ atthe.
Daº¹o yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti daº¹iko, daº¹². Eva½ m±liko, m±l².
367, 401. Madhv±dito ro.
Madhuiccevam±dito rapaccayo hoti “tadassatthi”iccetasmi½ atthe.
Madhu yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti madhuro. Eva½ kuñjaro, muggaro, mukharo, susiro, (s²saro, sukaro, suªkaro), subharo, suciro, ruciro.
368, 402. Guº±dito vantu.
Guºaiccevam±dito vantupaccayo hoti “tadassatthi”iccetasmi½ atthe.
Guºo yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti guºav±. Eva½ yasav±, dhanav±, paññav±, balav±, bhagav±.
369, 403. Saty±d²hi mantu.
Satiiccevam±d²hi mantupaccayohoti “tadassatthi” iccetasmi½ atthe.
Sati yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti satim±, eva½ jutim±, rucim±, thutim±, dhitim±, matim±, bh±ºum±.
370, 405. Saddh±ditoºa.
Saddh±iccevam±dito ºa paccayo hoti “tadassatthi”iccetasmi½ atthe.
Saddh± yassa atthi, tasmi½ v± vijjat²bhi saddho, eva½ pañño, amaccharo.
371, 404. ¾yussuk±r±sa mantumhi.
¾yussa anto uk±ro as±deso hotimantumhi paccaye pare.
¾yu assa atthi, tasmi½ v± vijjat²ti ±yasm±.
372, 385. Tappakativacane mayo.
Tappakativacanatthe mayapaccayo hoti.
Suvaººena pakata½ kamma½ sovaººamaya½. Eva½ r³piyamaya½ jatumaya½, rajatamaya½, iµµhakamaya½, ayomaya½, mattik± maya½, d±rumaya½, gomaya½.
373, 406. Saªkhy±p³raºe mo.
Saªkhy±p³raºatthe mapaccayo hoti.
Pañcanna½ p³raºo pañcamo, eva½ sattamo, aµµhamo, navamo, dasamo.
374, 408. Sa chassav±.
Chassa sak±r±deso hoti v± saªkhy±p³raºatthe.
Channa½ p³raºo saµµho, chaµµho v±.
375, 412. Ek±dito dasass².
Ek±dito dasassa ante ²paccayo hoti v± saªkhy±p³raºatthe.
Eko ca dasa ca ek±dasa, ek±dasanna½ p³raº² ek±das². Pañcaca dasa ca pañcadasa, pañcadasanna½ p³raº² pañcadas². Catt±ro ca dasa ca catuddasa, catuddasanna½ p³raº² c±tuddas².
P³raºeti kimattha½? Ek±dasa, pañcadasa.
376, 257. Dase so niccañca.
Dasasadde pare nicca½ chassa so hoti.
So¼asa.
377, 0. Ante niggahitañca.
T±sa½ saªkhy±na½ ante niggahit±gamo hoti.
Pañcadasi, c±tuddasi.
378, 414. Ti ca.
T±sa½ saªkhy±na½ ante tik±r±gamo hoti. V²sati, ti½sati.
379, 258. La dar±na½.
Dak±ra rak±r±na½ saªkhy±na½ lak±r±deso hoti. So¼asa, catt±l²sa½.
380, 255. V²sati dasesu b± dvissa tu.
V²sati dasaiccetesu dvissa b± hoti.
B±v²satindriy±ni, b±rasa manuss±.
Tuggahaºena dvissa du di do ±des± ca honti. Duratta½, diratta½, diguºa½, doha¼in².
381, 254. Ek±dito dassa ra saªkhy±ne.
Ek±dito dasassa dak±rassa rak±ro hoti v± saªkhy±ne.
Ek±rasa, ek±dasa, b±rasa, dv±dasa.
Saªkhy±neti kimattha½? Dv±das±yatan±ni.
382, 259. Aµµh±dito ca.
Aµµhaiccevam±dito ca dasasaddassa dak±rassa rak±r±deso hoti v± saªkhy±ne.
Aµµh±rasa, aµµhadasa.
Aµµh±ditoti kimattha½? Pañcadasa, so¼asa.
Saªkhy±neti kimattha½? Aµµhadasiko.
383, 253. Dvekaµµh±nam±k±ro v±.
Dvi eka aµµhaiccetesamanto ±k±ro hoti v± saªkhy±ne.
Dv±dasa, ek±dasa, aµµh±rasa.
Saªkhy±neti kimattha½? Dvidanto, ekadanto, ekacchanno, aµµhatthambho.
384, 407. Catuccheh² tha µh±.
Catu chaiccetehi tha µhaiccete paccay± honti saªkhy±p³raºatthe.
Catuttho, chaµµho.
385, 409. Dvit²hi tiyo.
Dvi tiiccetehi tiyapaccayo hoti saªkhy±p³raºatthe.
Dutiyo, tatiyo.
386, 410. Tiye dut±pi ca.
Dvi tiiccetesa½ du taiccete ±des± honti tiyapaccaye pare.
Dutiyo, tatiyo.
Apiggahaºena aññesupi dviiccetassa du±deso hoti. Duratta½.
Caggahaºena dviiccetassa dik±ro hoti. Diratta½, diguºa½ saªgh±µi½ p±rupetv±.
387, 411. Tesama¹¹h³papadena a¹¹hu¹¹ha diva¹¹ha diya¹¹ha¹¹hatiy±.
Tesa½ catuttha dutiya tatiy±na½ a¹¹h³papad±na½ a¹¹ha¹¹hudiva¹¹ha diya¹¹ha a¹¹hatiy±des± honti, a¹¹h³papadena sahanippajjante.
A¹¹hena catuttho a¹¹hu¹¹ho, a¹¹hena dutiyo diva¹¹ho, a¹¹hena dutiyo diya¹¹ho, a¹¹hena tatiyo a¹¹hatiyo.
388, 68. Sar³p±namekasesvasaki½.
Sar³p±na½ padabyañjan±na½ ekaseso hoti asaki½. Puriso ca puriso ca puris±.
Sar³p±namiti kimattha½? Hatth² ca asso ca ratho ca pattiko ca hatthi-assarathapattik±,
Asakinti kimattha½? Puriso.
389, 413. Gaºane dasassa dviticatupañcachasatta-aµµhanavak±na½ v² ti catt±ra paññ± cha satt±sanav± yosu, yonañc²sam±sa½ µhi ri t² tuti.
Gaºane dasassa dvika tika catukka pañcaka chakka sattaka-aµµhaka navak±na½ sar³p±na½ katekases±na½ yath±saªkhya½ v² ti catt±ra paññ± cha satta asa navaicc±des± honti asaki½ yosu, yonañca ²sa½ ±sa½ µhi ri ti ²ti utiicc±des± honti. Pacch± puna nippajjante.
V²sa½ ti½sa½, catt±l²sa½, paññ±sa½, saµµhi, sattari, sattati, as²ti, navuti.
Asakinti kimattha½? Dasa.
Gaºaneti kimattha½? Dasadasak± puris±.
390, 256. Cat³papadassa lopo tuttarapad±dicassa cucopi nav±.
Cat³papadassa gaºane pariy±pannassa tuk±rassa lopo hoti, uttarapad±dicak±rassa cucopi ±des± honti nav±.
Cuddasa, coddasa, catuddasa.
Apiggahaºena anupapadass±pi pad±dicak±rassa. Lopohoti nav±, cassa cucopi honti. T±l²sa½, catt±l²sa½, cutt±l²sa½, cott±l²sa½.
391, 423. Yadanupapann± nip±tan± sijjhanti.
Ye sadd± aniddiµµhalakkhaº±, akkharapadabyañjanato, itthipumanapu½sakaliªgato n±mupasagganip±tato, abyay²bh±vasam±sataddhit±khy±tato, gaºanasaªkhy±k±lak±rakappayogasaññ±to, sandhipakativuddhilop±gamavik±raviparitato, vibhattivibhajanato ca, te nip±tan± sijjhanti.
392, 418. Dv±dito kon’ekattheca.
Dvi-iccevam±dito kapaccayo hoti anekatthe ca, nip±tan± sijjhanti.
Satassa dvika½ dvisata½, satassa tika½ tisata½, satassa catukka½ catusata½, satassa pañcaka½ pañcasata½, satassa chakka½ chasata½, satassa sattaka½ sattasata½, satassa aµµhaka½ aµµhasata½, satassa navaka½ navasata½, satassa dasaka½ dasasata½, sahassa½ hoti.
393, 415. Dasadasaka½ sata½ dasak±na½ sata½ sahassañca yomhi.
Gaºane pariy±pannassa dasadasakassa sata½ hoti, satadasakassa sahassa½ hoti yomhi pare.
Sata½, sahassa½.
Dvik±d²na½ taduttarapad±nañca nippajjante yath±saªkhya½. Satassa dvika½ (tadida½ hoti) dvisata½, eva½ tisata½, catusata½ pañcasata½, chasata½, sattasata½, aµµhasata½, navasata½, dasasata½, sahassa½ hoti.
394, 416. Y±va taduttari dasaguºitañca.
Y±va t±sa½ saªkhy±na½ uttari dasaguºitañca k±tabba½.
Ta½ yath±? Dasassa gaºanassa dasaguºita½ katv± sata½ hoti, satassa dasaguºita½ katv± sahassa½ hoti, sahassassa dasaguºita½ katv± dasasahassa½ hoti, dasasahassassa dasaguºita½ katv±satasahassa½ hoti, satasahassassa dasaguºita½ katv±dasasatasahassa½ hoti, dasasatasahassassadasaguºita½ katv± koµi hoti, koµisatasahassassa sataguºita½ katv± pakoµi hoti. Eva½ ses±pi yojetabb±.
Caggahaºa½ visesanattha½.
395, 417. Sakan±mehi.
Y±sa½ pana saªkhy±na½ aniddiµµhan±madheyy±na½ sakehi sakehi n±mehi nippajjante.
Satasahass±na½ sata½ koµi, koµisatasahass±na½ sata½ pakoµi, pakoµisatasahass±na½ sata½ koµipakoµi koµipakoµisatasahass±na½ sata½ nahuta½, nahutasatasahass±na½ sata½ ninnahuta½, ninnahutasatasahass±na½ sata½ akkhobhiº². Tath± bindu, abbuda½, nirabbuda½, ahaha½, ababa½, aµaµa½, sogandhika½, uppala½, kumuda½, paduma½, puº¹arika½, kath±na½, mah±kath±na½, asaªkhyeyya½.
396, 363. Tesa½ ºo lopa½.
Tesa½ paccay±na½ ºo lopam±pajjate.
Gotamassa apacca½ gotamo. Eva½ v±siµµho. Venateyyo, ±lasya½, ±rogya½.
397, 420. Vibh±ge dh± ca.
Vibh±gatthe ca dh±paccayo hoti.
Ekena vibh±gena ekadh±. Eva½ dvidh±, tidh±, catudh±, pañcadh±, chadh±.
Ceti kimattha½? Sopaccayo hoti. Suttaso, byañjanaso, padaso.
398, 421. Sabban±mehi pak±ravacane tu th±.
Sabban±mehi pak±ravacanatthe th±paccayo hoti.
So pak±ro tath±, ta½ pak±ra½ tath±, tena pak±rena tath±, tassa pak±rassa tath±, tasm± pak±r± tath±, tassa pak±rassa tath±, tasmi½ pak±re tath±. Eva½ yath±, sabbath±, aññath±, itarath±.
Tuggahaºa½ kimattha½? Tatth±paccayo hoti. So pak±ro tathatth±. Eva½ yathatth±. Sabbathatth±, aññathatth±, itarathatth±.
399, 422. Kimimehi tha½.
Ki½ imaiccetehi tha½paccayo hoti pak±ravacanatthe.
Ko pak±ro katha½, ka½ pak±ra½ katha½, kena pak±rena katha½, kassa pak±rassa katha½, kasm± pak±r± katha½. Kassa pak±rassa katha½, kasmi½ pak±re katha½, aya½ pak±ro ittha½, ima½ pak±ra½ ittha½, imin± pak±rena ittha½, imassa pak±rassa ittha½, imasm± pak±r± ittha½, imassa pak±rassa ittha½, imasmi½ pak±re ittha½.
400, 364. Vuddh±disarassa v±’sa½yogantassa saºe ca.
¾disarassa v± asa½yogantassa ±dibyañjanassa v± sarassa vuddhi hoti saºak±rake paccaye pare.
¾bhidhammiko, venateyyo, v±siµµho, ±lasya½, ±rogya½.
Asa½yogantasseti kimattha½? Bhaggavo, manteyyo, kunteyyo.
401, 375. M±y³nam±gamo µh±ne.
I-uiccetesa½ ±dibh³t±na½ m± vuddhi hoti. Tesu ca e o vuddh±gamo hoti µh±ne.
By±karaºamadh²te veyy±karaºiko, ny±yamadh²te neyy±yiko, by±vacchassa apacca½ veyy±vaccho, dv±re niyutto dov±riko.
402, 377. ¾ttañca
I-uiccetesa½ ±ttañca hoti, rik±r±gamo ca µh±ne.
Isissa bh±vo ±risya½, iºassa bh±vo ±ºya½, usabhassa bh±vo ±sabha½, ujuno bh±vo ajjava½, iccevam±d² yojetabb±.
Y³namiti kimattha½? Ap±yesu j±to ±p±yi ko.
Ýh±neti kimattha½? Vematiko, opanayiko, opam±yiko, op±yiko.
403, 354. Kvac±dimajjhuttar±na½ d²gharass± paccayesu ca.
Kvaci ±dimajjha-uttara-iccetesa½ d²gharass± honti paccayesu ca apaccayesu ca.
¾did²gho t±va– p±k±ro, n²v±ro, p±s±do, p±kaµo, p±timokkho, p±µikaªkho iccevam±di.
Majjhed²gho t±va– aªgam±gadhiko, orabbham±gav²ko iccevam±di.
Uttarad²gho t±va– khant² parama½ tapo titikkh±, añjan± giri, koµar± vana½, aªgul² iccevam±di.
¾dirasso t±va– pageva iccevam±di.
Majjherasso t±va– sumedhaso suvaººadharehi iccevam±di.
Uttararasso t±va– bhov±di n±ma so hoti, yath±bh±vi guºena so iccevam±di. Aññepi yath±jinavacan±nuparodhena yojetabb±.
Caggahaºena apaccayesu c±ti attha½ samucceti,
404, 370. Tesu vuddhilop±gamavik±ravipar²t±des± ca.
Tesu ±dimajjhuttaresu yath±jinavacan±nuparodhena kvaci vuddhi hoti, kvaci lopo hoti, kvaci ±gamo hoti, kvaci vik±ro hoti, kvaci vipar²to hoti, kvaci ±deso hoti.
¾divuddhi t±va– ±bhidhammiko, venateyyo iccevam±di.
Majjhevuddhi t±va– sukhaseyya½, sukhak±ri d±na½, sukhak±ri s²la½ iccevam±di.
Uttaravuddhi t±va– k±liªgo, m±gadhiko, paccakkhadhamm± iccevam±di.
¾dilopo t±va– t±l²sa½ iccevam±di.
Majjhelopo t±va– kattuk±mo, kumbhak±raputto, vedalla½ iccevam±di.
Uttaralopo t±va– bhikkhu, bhikkhun² iccevam±di.
¾di-±gamo t±va– vutto bhagavat± iccevam±di.
Majjhe-±gamo t±va– sas²lav±, sapaññav±-iccevam±di.
Uttara-±gamo t±va– vedalla½ iccevam±di.
¾divik±ro t±va– ±risya½, ±ºya½, ±sabha½, ajjava½ iccevam±di.
Majjhevik±ro t±va– var±risya½, par±risya½ iccevam±di.
Uttaravik±ro t±va– y±ni, t±ni, sukh±ni iccevam±di.
¾divipar²to t±va– uggate s³riye uggacchati iccevam±di.
Majjhevipar²to t±va– samuggacchati, samuggate s³riye iccevam±di.
Uttaravipar²to t±va– digu, diguºa½ iccevam±di.
¾di-±deso t±va– y³na½ iccevam±di.
Majjhe-±deso t±va– ny±yog± iccevam±di.
Uttara-±deso t±va– sabbaseyyo, sabbaseµµho, citta½ iccevam±di. Eva½ yath±jinavacan±nuparodhena sabbattha yojetabb±.
405, 365. Ayuvaºº±nañc±yo vuddhi.
A iti ak±ro, i ²iti ivaººo, u ³iti uvaººo, tesa½ ak±ra-ivaººuvaºº±na½ ± e ovuddhiyo honti yath±saªkhya½, ± ² ³vuddhi ca.
¾bhidhammiko, venateyyo, o¼umpiko.
Puna vuddhiggahaºa½ kimattha½? Uttarapadavuddhibh±vattha½, aªgamagadhehi ±gat±ti aªgam±gadhik±. Nigamajanapadesu j±t±ti negamaj±napad±. Purimajanapadesu j±t±ti porimaj±napad±. Satt±he niyuttoti satt±hik±, catuvijje niyuttoti c±tuvijjik±. Iccevam±d² yojetabb±.
Vuddhiiccanena kvattho? Vuddh±disarassa v±’sa½yogantassa saºe ca.

Iti n±makappe taddhitakappo aµµhamo kaº¹o.

Taddhitakappo niµµhito.