4. Sam±sakappa

Sattamakaº¹a

316, 331. N±m±na½ sam±so yuttattho.
Tesa½ n±m±na½ payujjam±napadatth±na½ yo yuttattho, so sam±sasañño hoti.
Kathinadussa½, ±gantukabhatta½, j²vitindriya½, samaºabr±hmaº±, s±riputtamoggall±n±, br±hmaºa gahapatik±.
N±m±namiti kimattha½? Devadatto pacati, yaññadatto pacati.
Yuttatthoti kimattha½? Bhato rañño putto devadattassa.
Sam±saiccanena kvattho? Kvaci sam±santagat±namak±ranto.
317, 332. Tesa½ vibhattiyo lop± ca.
Tesa½ yuttatth±na½ sam±s±na½ vibhattiyo lop± ca honti.
Kathinadussa½ ±gantukabhatta½.
Tesa½gahaºena sam±sataddhit±khy±takitak±na½ vibhattipaccayapadakkhar±gam± ca lop± honti. V±siµµho, venateyyo.
Caggahaºa mavadh±raºattha½, pabhaªkaro, amataddado, medhaªkaro, d²paªkaro.
318, 333. Pakati cassa sarantassa.
Lutt±su vibhatt²su assa sarantassa liªgassa pakatir³p±ni honti.
Cakkhusota½, mukhan±sika½, r±japutto, r±japuriso.
319, 330. Upasagganip±tapubbako abyay²bh±vo.
Upasagganip±tapubbako sam±so abyay²bh±vasañño hoti.
Nagarassa sam²pe pavattati kath± iti upanagara½, darath±na½ abh±vo niddaratha½, makas±na½ abh±vo nimmakasa½, vu¹¹h±na½ paµip±µi yath±vu¹¹ha½, ye ye vu¹¹h± v± yath±vu¹¹ha½, j²vassa yattako paricchedo y±vaj²va½, cittamadhikicca pavattanti te dhamm±ti adhicitta½, pabbatassa tiro tiropabbata½, sotassa pati pavattati n±v± iti patisota½, p±s±dassa anto antop±s±da½.
Abyay²bh±vamiccanena kvattho? A½vibhatt²na mak±rant± abyay²bh±v±.
320, 335. So napu½sakaliªgo.
So abyay²bh±vasam±so napu½sakaliªgova daµµhabbo.
Kum±r²su adhikicca pavattati kath± iti adhikum±ri, vadhuy± sam²pe pavattati kath± iti upavadhu, gaªg±ya sam²pe pavattati kath± iti upagaªga½, maºik±ya sam²pe pavattati kath± iti upamaºika½.
321, 349. Digussekatta½.
Digussa sam±sassa ekatta½ hoti, napu½sakaliªgattañca.
Tayo lok± tiloka½, tayo daº¹± tidaº¹a½, t²ºi nayan±ni tinayana½, tayo siªg± tisiªga½. Catasso dis± catuddisa½, pañca indriy±ni pañcindriya½.
322, 359. Tath± dvande p±ºi t³riya yoggasenaªgakhuddajantuka vividhaviruddha visabh±gatth±d²nañca.
Tath± dvande sam±se p±ºi t³riya yogga senaªgakhuddajantuka vividhaviruddha visabh±gatthaiccevam±d²na½ ekatta½ hoti, napu½sakaliªgattañca.
Ta½ yath±? Cakkhu ca sotañca cakkhusota½, mukhañca n±sik± ca mukhan±sika½, chavi ca ma½sañca lohitañca chavima½salohita½. Eva½ p±ºyaªgatthe.
Saªkho ca paºavo ca saªkhapaºava½, g²tañca v±ditañca g²tav±dita½, daddari ca ¹iº¹imo ca daddari¹iº¹ima½. Eva½ t³riyaªgatthe.
Ph±lo ca p±canañca ph±lap±cana½, yugañca naªgalañca yuganaªgala½. Eva½ yoggaªgatthe.
Asi ca cammañca asicamma½, dhanu ca kal±po ca dhanukal±pa½, hatth² ca asso ca hatthi-assa½, ratho ca pattiko ca rathapattika½. Eva½ senaªgatthe.
Þa½s± ca makas± ca ¹a½samakasa½, kuntho ca kipilliko ca kunthakipillika½, k²µo ca sar²sapo ca k²µasar²sapa½. Eva½ khuddajantukatthe.
Ahi ca nakulo ca ahinakula½, bi¼±ro ca m³siko ca bi¼±ram³sika½, k±ko ca ul³ko ca k±kol³ka½. Eva½ vividhaviruddhatthe.
S²lañca paññ±ºañca s²lapaññ±ºa½, samatho ca vipassan± ca samathavipassana½, vijj± ca caraºañca vijj±caraºa½. Eva½ visabh±gatthe.
¾diggahaºa½ kimattha½? D±s² ca d±so ca d±sid±sa½, itth² ca pum± ca itthipuma½, patto ca c²varañca pattac²vara½, chattañca up±han± ca chattup±hana½, tikañca catukkañca tikacatukka½, veno ca rathak±ro ca venarathak±ra½, s±kuºiko ca m±gaviko ca savakuºikam±gavika½, d²gho ca majjhimo ca d²ghamajjhima½ iccevam±di.
323, 360. Vibh±s± rukkha tiºa pasukha na dhañña janapad±d²nañca.
Rukkhatiºa pasu dhana dhañña janapadaiccevam±d²na½ vibh±s± ekatta½ hoti, napu½sakaliªgattañca dvande sam±se. Assattho ca kap²tano ca assatthakap²tana½, assatthakap²tan± v±. Us²rañca b²raºañca us²rab²raºa½, us²rab²raº± v±. Ajo ca e¼ako ca aje¼aka½, aje¼ak± v±. Hiraññañca suvaººañca hiraññasuvaººa½, hiraññasuvaºº± v±. S±li ca yavo ca s±liyava½, s±liyav± v±. K±s² ca kosal± ca k±sikosala½, k±sikosal± v±.
¾diggahaºa½ kimattha½? S±vajjañca anavajjañca s±vajj±navajja½, s±vajj± navajj± v±. H²nañca paº²tañca h²napaº²ta½. H²napaº²t± v±. Kaºho ca sukko ca kaºhasukka½, kaºhasukk± v±.
324, 339. Dvipade tuly±dhikaraºe kammadh±rayo.
Dve pad±ni tuly±dhikaraº±ni yad± samasyante, tad± so sam±so kammadh±rayasañño hoti.
Mahanto ca so puriso c±ti mah±puriso, kaºho ca so sappo c±ti kaºhasappo, n²lañca ta½ uppalañc±ti n²luppala½, lohitañca ta½ candanañc±ti lohitacandana½, br±hmaº² ca s± d±rik± c±ti br±hmaºad±rik±, khattiy± ca s± kaññ± c±ti khattiyakaññ±.
Kammadh±rayaiccanena kvattho? Kammadh±rayasaññe ca.
325, 348. Saªkhy±pubbo digu.
Saªkhy±pubbo kammadh±rayasam±so digusañño hoti.
T²ºi mal±ni timala½, t²ºi phal±ni tiphala½, tayo lok± tiloka½, tayo daº¹± tidaº¹a½, catasso dis± catuddisa½, pañca indriy±ni pañcindriya½, satta god±variyo sattagod±vara½.
Diguiccanena kvattho? Digusse katta½.
326, 341. Ubhe tappuris±.
Ubhe digukammadh±rayasam±s± tappurisasaññ± honti.
Na br±hmaºo abr±hmaºo, na vasalo avasalo, na bhikkhu abhikkhu, na pañcavassa½ apañcavassa½, na pañcap³l² apañcap³l², na sattagod±vara½asattagod±vara½, na dasagava½ adasagava½, na pañcagava½ apañcagava½.
Tappurisaiccanena kvattho? Atta½ nassa tappurise.
327, 351. Am±dayo parapadebhi.
T± am±dayo n±mehi parapadebhi yad± samasyante, tad± so sam±so tappurisasañño hoti.
Bh³mi½ gato bh³migato, sabbaratti½ sobhaºo sabbarattisobhaºo. Ap±ya½ gato ap±yagato, issarena kata½ issarakata½, sallena viddho sallaviddho, kathinassa dussa½ kathinadussa½, ±gantukassa bhatta½ ±gantukabhatta½, methun± apeto methun±peto, cor± bhaya½ corabhaya½, rañño putto r±japutto, dhaññ±na½ r±si dhaññar±si, r³pe saññ± r³pasaññ±, sa½s±re dukkha½ sa½s±radukkha½.
328, 352. Aññapadatthesu bahubb²hi.
Aññesa½ pad±na½ atthesu dve n±m±ni bah³ni n±m±ni yad± samasyante, tad± so sam±so bahubb²hi sañño hoti.
¾gat± samaº± ima½ saªgh±r±ma½ soya½ ±gatasamaºo, saªgh±r±mo. Jit±ni indriy±ni anena samaºena soya½ jitindriyo, samaºo. Dinno suªko yassa rañño soya½ dinnasuªko, r±j±. Niggat± jan± asm± g±m± soya½ niggatajano, g±mo. Chinno hatto yassa purisassa soya½ chinnahattho, puriso. Sampann±ni sass±ni yasmi½ janapade soya½ sampannasasso, janapado.
Nigrodhassa parimaº¹alo nigrodhaparimaº¹alo, nigrodhaparimaº¹alo iva parimaº¹alo yo r±jakum±ro soya½ nigrodhaparimaº¹alo. Atha v± nigrodhaparimaº¹alo iva parimaº¹alo yassa r±jakum±rassa soya½ nigrodhaparimaº¹alo, r±jakum±ro.
Cakkhuno bh³to cakkhubh³to, cakkhubh³to iva bh³to yo bhagav± soya½ cakkhubh³to, bhagav±.
Suvaººassa vaººo suvaººavaººo, suvaººavaººo viya vaººo yassa bhagavato soya½ suvaººavaººo, bhagav±.
Brahmuno saro brahmassaro, brahmassaro viya saro yassa bhagavato soya½ brahmassaro, bhagav±.
Saya½ patita paººa pupphaphalav±yutoy±h±r±ti paººañca pupphañca phalañca paººapupphaphal±ni, sayameva patit±ni saya½patit±ni, saya½patit±ni ca t±ni paººapupphaphal±ni ceti saya½patitapaººapupphaphal±ni v±yu ca toyañca v±yutoy±ni, saya½patitapaººapupphaphal±ni ca v±yutoy±ni ca saya½patitapaººapupphaphalav±yutoy±ni. Saya½patitapaººapupphaphalav±yutoy±ni ±h±r± yesa½ te saya½patitapaººapupphaphalav±yutoy±h±r±, isayo. Yamettha vattabba½, ta½ heµµh± vuttameva. Aya½ pana dvandakammadh±rayagabbho tuly±dhikaraºapahubb²hi.
Atha v±– saya½patitapaººapupphaphalav±yutoyehi ±h±r± yesa½ te saya½patitapaººapupphaphalav±yutoy±h±r±. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
N±n± dumapatita pupphav±sita s±n³ti n±n±pak±r± dum± n±n±dum±, n±n±dumehi patit±ni n±n±dumapati t±ni, n±n±dumapatit±ni ca t±ni pupph±ni ceti n±n±dumapatitapupph±ni, n±n±dumapatitapupphehi v±sit± n±n±dumapatitapupphav±sit±, n±n±dumapatitapupphav±sit± s±n³ yassa pabbatar±jassa soya½ n±n±dumapatitapupphav±sitas±nu, pabbatar±j±. Aya½ pana kammadh±rayatappurisagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Atha v±– v±sit± s±n³ v±sitas±nu, s±pekkhatte satipi gamakatt± sam±so. N±n±dumapatitapupphehi v±sitas±n³ yassa pabbatar±jassa soya½ n±n±dumapatitapupphav±sitas±nu, pabbatar±j±. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
By±lambambudharabinducumbitak³µoti ambu½ dh±ret²ti ambudharo, ko so? Pajjunno. Vividh± ±lambo by±lambo, by±lambo ca so ambudharo c±ti by±lambambudharo, by±lambambudharassa bind³ by±lambambudharabind³, by±lambambudharabind³hi cumbito by±lambambudharabinducumbito, by±lambamburebinducumbito k³µo yassa pabbatar±jassa soya½ by±lambambudharabinducumbitak³µo. Aya½ pana kammadh±rayatappurisagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Atha v±– cumbito k³µo cumbitak³µo, s±pekkhatte satipi gamakatt± sam±so. By±lambambudharabind³hi cumbitak³µo yassa pabbatar±jassa soya½ by±lambambudharabinducumbitak³µo. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
Amita bala parakkamajut²ti na mit± amit±, balañca parakkamo ca juti ca balaparakkamajutiyo, amit± balaparakkamajutiyo yassa soya½ amitabalaparakkamajuti, aya½ pana kammadh±rayadvandagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
P²ºorakkha½sa b±h³ti uro ca akkhañca a½so ca b±hu ca urakkha½sab±havo, p²º± urakkha½sab±havo yassa bhagavato soya½ p²ºorakkha½sab±hu. Aya½ pana dvandavabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
P²ºa gaº¹a vadana than³rujaghan±ti gaº¹o ca vadanañca thano ca ³ru ca jaghanañca gaº¹avadanathan³rujaghan±, p²º± gaº¹avadanathan³rujaghan± yass± s±ya½ p²ºagaº¹avadanathan³rujaghan±. Ayampi dvandagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Vavara sur±sura garu¹a manuja bhujaga gandhabba makuµa k³µa cumbita selasaªghaµµita caraºoti sur± ca asur± ca garu¹± ca manuj± ca bhujag± ca gandhabb± ca sur±suragaru¹amanujabhujagagandhabb±, pavar± ca te sur±suragaru¹amanujabhujaga gandhabb± ceti pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabb±, pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabb±na½ makuµ±ni pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµ±ni, pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµ±na½ k³µ±ni pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µ±ni, pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µesu cumbit± pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbit±, pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbit± ca te sel± c±ti pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbitasel±, pavarasur±sura garu¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbitaselehi saªghaµµit± pavarasur±sura garu¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbitaselasaªghaµµit±, pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbitaselasaªghaµµit± caraº± yassa tath±gatassa soya½ pavarasur±suragaru¹amanujabhujagagandhabbamakuµak³µacumbitaselasaªghaµµitacaraºo, tath±gato, aya½ pana dvandakammadh±rayatappurisagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Atha v±–saªghaµµit± caraº± saªghaµµitacaraº±, s±pekkhatte satipi gamakatt± sam±so. Pavarasur±sura garu¹amanujabhujaga gandhabbamakuµak³µacumbitaselehi saªghaµµitacaraº± yassa tath±gatassa soya½ pavarasur±suragaru¹a manujabhujaga gandhabbamakuµak³µacumbitaselasaªghaµµita caraºo. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
Catuddisoti catasso dis± yassa soya½ catuddiso, bhagav±.
Pañcacakkh³ti pañca cakkh³ni yassa tath±gatassa soya½ pañcacakkhu, tath±gato.
Dasabaloti dasa bal±ni yassa soya½ dasabalo, bhagav±.
Anantañ±ºoti nassa anto ananta½, ananta½ ñ±ºa½ yassa tath±gatassa soya½ anantañ±ºo, tath±gato.
Amita ghana sar²roti na mita½ amita½, ghana½ eva sar²ra½ ghanasar²ra½, amita½ ghanasar²ra½ yassa tath±gatassa soya½ amitaghanasar²ro, tath±gato.
Amita bala parakkama pattoti na mit± amit±, balañca parakkamo ca balaparakkam±, amit± eva balaparakkam± amitabalaparakkam± amitabalaparakkam± patt± yena soya½ amitabalaparakkamapatto, bhagav±. Aya½ pana kammadh±rayadvandagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Matta bhamara gaºa cumbita vikasitapupphavallin±garukkho pasobhita kandaroti matt± eva bhamar± mattabhamar±, mattabhamar±na½ gaº± mattabhamaragaº±, mattabhamaragaºehi cumbit±ni mattabhamaraºacumbit±ni, vikasit±ni eva pupph±ni vikasitapupph±ni, mattabhamaragaºacumbit±ni vikasitapupph±ni yesa½ tehi mattabhamaragaºacumbitavikasitapupph±, valli ca n±garukkho ca mallin±garukkh±, mattabhamaragaºacumbitavikasitapupph± ca te vallin±garukkh± ceti mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkh±, mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkhehi upasobhit±ni mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkho pasobhit±ni, mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkho pasobhit±ni kandar±ni yassa pabbatar±jassa soya½ mattabhamaragaºacumbitavikasitapuppha vallin±garukkho paso bhitakandaro, pabbatar±j±. Aya½ pana dvandakammadh±rayatappurisagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Atha v±–upasobhit±ni kandar±ni upasobhitakandar±ni, s±pekkhatte satipi gamakatt± sam±so. Mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkhehi upasobhitakandar±ni yassa pabbatar±jassa soya½ mattabhamaragaºacumbitavikasitapupphavallin±garukkho pasobhitakandaro, pabbatar±j±. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
N±n± rukkha tiºa patita pupphopasobhita kandaroti rukkho ca tiºañca rukkhatiº±ni, n±n± pak±r±ni eva rukkhatiº±ni n±n±rukkhatiº±ni, n±n±rukkhatiºehi patit±ni n±n±rukkhatiºapatit±ni, n±n±rukkhatiºapatit±ni ca t±ni pupph±ni ceti n±n±rukkhatiºapatitapupph±ni, n±n±rukkhatiºapatitapupphehi upasobhit±ni n±n±rukkhatiºapatita pupphopasobhit±ni, n±n±rukkhatiºapatitapupphopasobhit±ni kandar±ni yassa pabbatar±jassa soya½ n±n±rukkhatiºapatitapupphopasobhitakandaro, pabbatar±j±. Aya½ pana dvandakammadh±rayatappurisagabbho tuly±dhikaraºabahubb²hi.
Atha v±–upasobhit±ni eva kandar±ni upasobhitakandar±ni, (s±pekkhatte satipi gamakatt± sam±so.) N±n±rukkhatiºapatitapupphehi upasobhitakandar±ni yassa pabbatar±jassa soya½ n±n±rukkhatiºapatitapupphopasobhitakandaro, pabbatar±j±. Aya½ pana bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
N±n± musala ph±la pabbata taru kaliªgara sara dhanugad±si tomarahatth±ti musalo ca ph±lo ca pabbato ca taru ca kaliªgaro ca saro ca dhanu ca gad± ca-asi ca tomaro, ca musalaph±lapabbatatarukaliªgarasaradhanugad±sitomar±, n±n± pak±r± eva musalaph±lapabbatatarukaliªgarasaradhanugad±sitomar± n±n±musalaph±lapabbatatarukaliªgarasaradhanugad±sitomar±, n±n±musalaph±lapabbatatarukaliªgarasaradhanugad±sitomar± hatthesu yesa½ te n±n±musalaph±lapabbatatarukaliªgara saradhanugad±sitomarahatth±. Aya½ pana dvandakammadh±rayagabbho bhinn±dhikaraºabahubb²hi.
Bahubb²hi iccanena kvattho? Bahubb²himhi ca.
329, 357. N±m±na½ samuccayo dvando.
N±m±na½ ekavibhattik±na½ yo samuccayo, so dvandasañño hoti.
Candim± ca s³riyo ca candimas³riy±, samaºo ca br±hmaºo ca samaºabr±hmaº±, s±riputto ca moggall±no ca s±riputtamoggall±n±, br±hmaºo ca gahapatiko ca br±hmaºagahapatik±, yamo ca varuºo ca yamavaruº±, kuvero ca v±savo ca kuverav±sav±.
Dvandaiccanena kvattho? Dvandaµµh± v±.
330, 340. Mahata½ mah± tuly±dhikaraºe pade.
Tesa½ mahantasadd±na½ mah±±deso hoti tuly±dhikaraºe pade.
Mahanto ca so puriso c±ti mah±puriso, mahant² ca s± dev² c±ti mah±dev², mahantañca ta½ balañc±ti mah±bala½, mahanto ca so n±go c±ti mah±n±go, mahanto ca so yaso c±ti mah±yaso, mahantañca ta½ padumavanañc±ti mah±padumavana½, mahant² ca s± nad² c±ti mah±nad², mahanto ca so maºi c±ti mah±maºi, mahanto ca so gahapatiko c±ti mah±gahapatiko, mahantañca ta½ dhanañc±ti mah±dhana½, mahanto ca so puñño c±ti mah±puñño.
Bahuvacanaggahaºena kvaci mahanta saddassa mah±deso hoti. Mahantañca ta½ phalañc±ti mahapphala½, mahabbala½, eva½ mahaddhana½, mahabbhaya½.
331, 353. Itthiya½ bh±sitapumitth² pum±va ce.
Itthiya½ tuly±dhikaraºe pade ce bh±sitapumitth² pum±va daµµhabb±.
D²gh± jaªgh± yassa soya½ d²ghajaªgho, kaly±ºabhariyo, pah³tapañño.
Bh±sitapupeti kimattha½? Br±hmaºabandhu ca s± bhariy± c±tibr±hmaºabandhubhariy±.
332, 343. Kammadh±rayasaññe ca.
Kammadh±rayasaññe ca sam±se itthiya½ tuly±dhikaraºe pade pubbe bh±sitapumitth² ce, pum±va daµµhabb±. Br±hmaºad±rik±, khattiyakaññ±, khattiyakum±rik±.
Bh±sitapumeti kimattha½? Khattiyabandhud±rik±, br±hmaºabandhud±rik±.
333, 344. Atta½ nassa tappurise.
Nassa padassa tappurise uttarapade atta½ hoti.
Nabr±hmaºo abr±hmaºo, avasalo, abhikkhu, apañcavassa½, apañcagava½.
334, 345. Sare ana.
Nassa padassa tappurise ana ±deso hoti sare pare.
Na asso anasso, anissaro, anariyo.
335, 346. Kada kussa.
Kuiccetassa kada hoti sare pare.
Kucchita½ anna½ kadanna½, kucchita½ asana½ kadassana½.
Sareti kimattha½? Kucchit± d±r± yesa½ (apuññak±r±na½) te hont²ti kud±r±, kujan±. Eva½ kuputt±, kugeh±, kuvatth±, kud±s±.
336, 347. K±’ppatthesu ca.
Kuiccetassa hoti appatthesu ca.
K±lavaºa½, k±puppha½.
Bahuvacanaggahaºa½ kimattha½? Kuiccetassa anappatatthesupi kvaci hoti, k±puris±.
337, 350. Kvaci sam±santagat±namak±ranto.
Sam±santagat±na½ n±m±namanto saro kvaci ak±ro hoti.
Dev±na½ r±j± devar±jo, devar±j±, dev±na½ sakh± devasakho, devasakh±, pañca ah±ni pañc±ha½, satt±ha½, pañcagava½, chattup±hana½, upasarada½, vis±lakkho, vimukho.
K±raggahaºa½ kimattha½? ¾k±ranta ik±rant± ca honti, paccakkh± dhamm± yassa soyanti paccakkhadhamm±, surabhino gandho surabhigandhi, sundaro gandho sugandhi, p³tino gandho p³tigandhi, kucchito gandho kugandhi, duµµhu gandho yassa soyanti dugandhi, p³ti eva gandho p³tigandhi.
Nad²ant± ca kattuant± ca kapaccayo hoti sam±sante.
Bah³ nadiyo yasmi½ soya½ bahunadiko, janapado. Bahavo katt±ro yassa soya½ bahukattuko, puriso.
338, 356. Nadimh± ca.
Nadimh± ca kapaccayo hoti sam±sante.
Bah³ nadiyo yasmi½ soyanti bahunadiko. Bah³ kantiyo yassa soyanti bahukantiko. Bahun±riko.
339, 358. J±y±ya tuda½ j±ni patimhi.
J±y±iccet±ya tuda½ j±niiccete ±des± honti patimhi pare.
Tuda½pat², j±nipat².
340, 355. Dhanumh± ca.
Dhanumh± ca ±paccayo hoti sam±sante.
G±º¹²vo dhanu yassa soya½ g±º¹²vadhanv±.
341, 336. A½ vibhatt²namak±rant± abyay²bh±v±.
Tasm± ak±rant± abyay²bh±vasam±s± par±sa½ vibhatt²na½ kvaci hoti.
Adhicitta½, yath±vu¹¹ha½, upakumbha½, y±vaj²va½, tiropabbata½, tirop±k±ra½, tirokuµµa½, antop±s±da½.
Kvac²ti kimattha½? Adhicittassa bhikkhuno.
342, 337. Saro rasso napu½sake.
Napu½sake vattam±nassa abyay²bh±vasam±sassa liªgassa saro rasso hoti.
Kum±r²su adhikicca pavattati kath± iti adhikum±ri. Upavadhu, upagaªga½, upamaºika½.
343, 338. Aññasm± lopo ca.
Aññasm± abyay²bh±vasam±s± anak±rant± par±sa½ vibhatt²na½ lopo ca hoti.
Adhitthi, adhikum±ri, upavadhu.

Iti n±makappe sam±sakappo sattamo kaº¹o.

Sam±sakappo niµµhito.