Navaka½

Na-upanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissaye pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te pañca, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± satta, novigate satta, no-avigate dve.

Dasaka½

Na-upanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve (sa½khitta½).

Na-upanissayam³laka½.

Napurej±taduka½

540. Napurej±tapaccay± nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye terasa, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± terasa, novigate terasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± terasa, novigate terasa, no-avigate nava…pe….

Aµµhaka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye pañca, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissaye pañca, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve (sa½khitta½).

Napurej±tam³laka½.

Napacch±j±taduka½

541. Napacch±j±tapaccay± nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te nava, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye nava, na-upanissaye pannarasa, napurej±te terasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te nava, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye nava, na-upanissaye terasa, napurej±te terasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava…pe….

Aµµhaka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe nava nanissaye nava, na-upanissaye pañca, napurej±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay±…pe… nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme eka½, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi, no-avigate dve (sa½khitta½).

Napacch±j±tam³laka½.

Na-±sevanapaccay±… (yath± nahetupaccay±, eva½ vitth±retabba½).

Nakammaduka½

542. Nakammapaccay± nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye pannarasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± pannarasa…pe… na-upanissaye terasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa…pe… no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nanissayapaccay± na-upanissaye pañca, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa…pe… no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Nakammapaccay± nahetupaccay±…pe… na-upanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te eka½, na-±sevane pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte eka½, nonatthiy± pañca novigate pañca…pe….

Terasaka½

Nakammapaccay± nahetupaccay±…pe… napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevane eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½ (sa½khitta½).

Navip±kapaccay±… (yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½).

Na-±h±raduka½

543. Na-±h±rapaccay± nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye pannarasa, napurej±te terasa…pe… no-avigate nava…pe….

Catukka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± pannarasa…pe… na-upanissaye terasa…pe… no-avigate nava…pe….

Aµµhaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-indriye nava, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… nanissayapaccay± na-upanissaye pañca, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-indriye nava, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… na-upanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-indriye t²ºi, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve…pe….

Terasaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevane t²ºi, nakamme eka½, navip±ke t²ºi, na-indriye dve najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi, no-avigate dve…pe….

Pannarasaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± navip±ke eka½, najh±ne eka½ namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Aµµh±rasaka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½ (sa½khitta½).

Na-indriyaduka½

544. Na-indriyapaccay± nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa…pe… no-avigate nava…pe….

Catukka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± pannarasa…pe… na-upanissaye terasa…pe… no-avigate nava…pe….

Aµµhaka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re nava, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….