(Kha) paccan▓kaŻ

21. (Ka) na r│paŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vedan▒?
(Ka) na r│paŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒?
(Ka) na r│paŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒r▒?
(Ka) na r│paŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ?
22. (Ka) na vedan▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na r│paŻ?
(Ka) na vedan▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒?
(Ka) na vedan▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒r▒?
(Ka) na vedan▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ?
23. (Ka) na sa˝˝▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na r│paŻ?
(Ka) na sa˝˝▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vedan▒?
(Ka) na sa˝˝▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒r▒?
(Ka) na sa˝˝▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ?
24. (Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na r│paŻ?
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vedan▒?
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒?
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ?
25. (Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na r│paŻ?
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na vedan▒?
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒?
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandho?
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒r▒?

Pa║║atti-uddesav▒ro.