(Kha) niddeso

1. Paººattiv±raniddesa

1. Padasodhanav±ro

(Ka) anuloma½

26. (Ka) r³pa½ r³pakkhandhoti?
Piyar³pa½ s±tar³pa½ r³pa½, na r³pakkhandho. R³pakkhandho r³pañceva r³pakkhandho ca.
(Kha) r³pakkhandho r³panti? ¾mant±.
(Ka) vedan± vedan±kkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) vedan±kkhandho vedan±ti? ¾mant±.
(Ka) saññ± saññ±kkhandhoti?
Diµµhisaññ± saññ±, na saññ±kkhandho. Saññ±kkhandho saññ± ceva saññ±kkhandho ca.
(Kha) saññ±kkhandho saññ±ti? ¾mant±.
(Ka) saªkh±r± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandha½ µhapetv± avases± saªkh±r± [avases± saªkh±r± saªkh±r± (sy±.)], na saªkh±rakkhandho. Saªkh±rakkhandho saªkh±r± ceva saªkh±rakkhandho ca.
(Kha) saªkh±rakkhandho saªkh±r±ti? ¾mant±.
(Ka) viññ±ºa½ viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) viññ±ºakkhandho viññ±ºanti? ¾mant±.