(Kha) anuloma-ok±so

108. Yattha cakkh±yatana½ uppajjittha…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

109. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha sot±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha sot±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha sot±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ uppajjissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha gh±n±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha r³p±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ uppajjissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjissati cakkh±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha man±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ uppajjissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjissati cakkh±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha dhamm±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjissati cakkh±yatanańca uppajjittha. (Cakkh±yatanam³laka½)
110. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjissat²ti
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanańca uppajjittha r³p±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ uppajjissati tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjissati gh±n±yatanańca uppajjittha.
Yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanańca uppajjittha dhamm±yatanańca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjissati tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjissati gh±n±yatanańca uppajjittha. (Gh±n±yatanam³laka½)
111. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjittha man±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ uppajjissati tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjissati r³p±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pańcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjittha dhamm±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjissati tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjissati r³p±yatanańca uppajjittha. (R³p±yatanam³laka½)
112. (Ka) yassa yattha man±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjittha dhamm±yatanańca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjissati tassa tattha man±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha. Catuvok±r±na½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjissati man±yatanańca uppajjittha. (Man±yatanam³laka½)