(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

104. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjittha tassa sot±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ sot±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjittha sot±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjitth±ti ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjittha tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjittha gh±n±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjittha tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjittha r³p±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ uppajjittha tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjittha dhamm±yatanañca uppajjissati. Yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±. (Cakkh±yatanam³laka½)
105. (Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjittha tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjittha r³p±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa gh±n±yatana½ uppajjittha tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±n±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjittha dhamm±yatanañca uppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
106. Yassa r³p±yatana½ uppajjittha tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjittha dhamm±yatanañca uppajjissati.
Yassa v± pana…pe… uppajjitth±ti? ¾mant±.
107. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjittha tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ man±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ man±yatanañca uppajjittha dhamm±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.