(Gha) paccan²kapuggalo

113. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjittha tassa sot±yatana½ nuppajjissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yassa cakkh±yatana½ nuppajjittha tassa gh±n±yatana½…pe… r³p±yatana½… man±yatana½… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti? Natthi.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
114. Yassa gh±n±yatana½…pe… r³p±yatana½… man±yatana½ nuppajjittha tassa dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti? Natthi. Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½ nuppajjitth±ti? Uppajjittha.