(Gha) paccan²kapuggalo

45. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjittha tassa sot±yatana½ nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nuppajjittha tassa cakkh±yatana½ nuppajjitth±ti? Natthi. (Sa½khitta½).
46. (Ka) yassa man±yatana½ nuppajjittha tassa dhamm±yatana½ nuppajjitth±ti Natthi.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjittha tassa man±yatana½ nuppajjitth±ti? Natthi.…Pe….

(©a) paccan²ka-ok±so

47. Yattha cakkh±yatana½ nuppajjittha…pe….