(Kha) anuloma-ok±so

40. (Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjittha…pe… (yatthaka½ paccuppannepi at²tepi an±gatepi paccuppann±t²tepi paccuppann±n±gatepi at²t±n±gatepi sabbattha sadisa½, uppajjati uppajjitth±ti n±ma½ atireka½ k±tabba½).

(Ga) anulomapuggalok±s±

41. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha sot±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ uppajjittha tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjittha gh±n±yatanańca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjittha cakkh±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ uppajjittha tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjittha cakkh±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjittha tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjittha cakkh±yatanańca uppajjittha. (Cakkh±yatanam³laka½)
42. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjittha gh±n±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ uppajjittha tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjittha gh±n±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjittha tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjittha gh±n±yatanańca uppajjittha. (Gh±n±yatanam³laka½)
43. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjittha man±yatanańca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca uppajjittha r³p±yatanańca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjittha tassa tattha r³p±yatana½ uppajjitth±ti
Ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjittha. Pańcavok±r±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjitthar³p±yatanańca uppajjittha. (R³p±yatanam³laka½).
44. (Ka) yassa yattha man±yatana½ uppajjittha tassa tattha dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ uppajjittha tassa tattha man±yatana½ uppajjitth±ti?
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjittha. Catuvok±r±na½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca uppajjittha man±yatanańca uppajjittha. (Man±yatanam³laka½)