4. Catutthavaggo

(35) 3. An±savakath±

391. Arahato sabbe dhamm± an±sav±ti? ¾mant±. Maggo phala½ nibb±na½, sot±pattimaggo sot±pattiphala½, sakad±g±mimaggo sakad±g±miphala½, an±g±mimaggo an±g±miphala½, arahattamaggo arahattaphala½, satipaµµh±na½ sammappadh±na½ iddhip±do indriya½ bala½ bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato sabbe dhamm± an±sav±ti? ¾mant±. Arahato cakkhu½ an±savanti? Na heva½ vattabbe…pe…. Arahato cakkhu½ an±savanti? ¾mant±. Maggo phala½ nibb±na½, sot±pattimaggo sot±pattiphala½…pe… bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato sota½…pe… arahato gh±na½… arahato jivh±… arahato k±yo an±savoti? Na heva½ vattabbe …pe… arahato k±yo an±savoti? ¾mant±. Maggo phala½ nibb±na½, sot±pattimaggo sot±pattiphala½…pe… bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato k±yo an±savoti? ¾mant±. Arahato k±yo paggahaniggahupago chedanabhedanupago k±kehi gijjhehi kulalehi s±dh±raºoti? ¾mant±. An±savo dhammo paggahaniggahupago chedanabhedanupago k±kehi gijjhehi kulalehi s±dh±raºoti? Na heva½ vattabbe pe….
Arahato k±ye visa½ kameyya, sattha½ kameyya, aggi kameyy±ti? ¾mant±. An±save dhamme visa½ kameyya, sattha½ kameyya, aggi kameyy±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Labbh± arahato k±yo addubandhanena bandhitu½, rajjubandhanena bandhitu½, saªkhalikabandhanena bandhitu½, g±mabandhanena bandhitu½, nigamabandhanena bandhitu½, nagarabandhanena bandhitu½, janapadabandhanena bandhitu½ kaºµhapañcamehi bandhanehi bandhitunti? ¾mant±. Labbh± an±savo dhammo addubandhanena bandhitu½, rajjubandhanena bandhitu½, saªkhalikabandhanena bandhitu½, g±manigamanagarajanapadabandhanena bandhitu½, kaºµhapañcamehi bandhanehi bandhitunti? Na heva½ vattabbe…pe….
392. Yadi arah± puthujjanassa c²vara½ deti, an±sava½ hutv± s±sava½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… an±sava½ hutv± s±sava½ hot²ti? ¾mant±. Taññeva an±sava½ ta½ s±savanti? Na heva½ vattabbe…pe… taññeva an±sava½ ta½ s±savanti? ¾mant±. Maggo an±savo hutv± s±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… phala½… satipaµµh±na½… sammappadh±na½… iddhip±do… indriya½… bala½… bojjhaªgo an±savo hutv± s±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Yadi arah± puthujjanassa piº¹ap±ta½ deti, sen±sana½ deti gil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½ deti, an±savo hutv± s±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… an±savo hutv± s±savo hot²ti? ¾mant±. Taññeva an±sava½ ta½ s±savanti? Na heva½ vattabbe…pe… taññeva an±sava½ ta½ s±savanti? ¾mant±. Maggo an±savo hutv± s±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… phala½… satipaµµh±na½… sammappadh±na½… iddhip±do… indriya½… bala½… bojjhaªgo an±savo hutv± s±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Yadi puthujjano arahato c²vara½ deti, s±sava½ hutv± an±sava½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… s±sava½ hutv± an±sava½ hot²ti? ¾mant±. Taññeva s±sava½ ta½ an±savanti? Na heva½ vattabbe…pe… taññeva s±sava½ ta½ an±savanti? ¾mant±. R±go s±savo hutv± an±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… doso…pe… moho…pe… anottappa½ s±sava½ hutv± an±sava½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Yadi puthujjano arahato piº¹ap±ta½ deti, sen±sana½ deti, gil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½ deti, s±savo hutv± an±savo hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… s±savo hutv± an±savo hot²ti? ¾mant±. Taññeva s±sava½ ta½ an±savanti? Na heva½ vattabbe…pe… taññeva s±sava½ ta½ an±savanti? ¾mant±. R±go s±savo hutv± an±savo hot²ti Na heva½ vattabbe…pe… doso…pe… moho…pe… anottappa½ s±sava½ hutv± an±sava½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “arahato sabbe dhamm± an±sav±”ti? ¾mant±. Nanu arah± an±savoti? ¾mant±. Hañci arah± an±savo, tena vata re vattabbe– “arahato sabbe dhamm± an±sav±”ti.

An±savakath± niµµhit±.