2. Dutiyavaggo

(10) 1. Par³pah±rakath±

307. Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Atthi arahato r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaŗanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi arahato r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaŗanti? ¾mant±. Hańci natthi arahato r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaŗa½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Atthi puthujjanassa asuci sukkavissaµµhi, atthi tassa r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaŗanti? ¾mant±. Atthi arahato asuci sukkavissaµµhi, atthi tassa r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaŗanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato asuci sukkavissaµµhi, natthi tassa r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaŗanti? ¾mant±. Atthi puthujjanassa asuci sukkavissaµµhi, natthi tassa r±go k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaŗanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Kenaµµhen±ti? Handa hi m±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti.
M±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti? ¾mant±. Atthi m±rak±yik±na½ devat±na½ asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi m±rak±yik±na½ devat±na½ asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Hańci natthi m±rak±yik±na½ devat±na½ asuci sukkavissaµµhi, no ca vata re vattabbe– “m±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²”ti.
M±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti? ¾mant±. M±rak±yik± devat± attano asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½haranti, ańńesa½ asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½haranti, tassa asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
M±rak±yik± devat± neva attano na ańńesa½ na tassa asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti? ¾mant±. Hańci m±rak±yik± devat± neva attano na ańńesa½ na tassa asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½haranti, no ca vata re vattabbe– “m±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²”ti.
M±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti ¾mant±. Lomak³pehi upasa½harant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
308. M±rak±yik± devat± arahato asuci½ sukkavissaµµhi½ upasa½harant²ti? ¾mant±. Ki½ k±raŗ±ti? Handa hi vimati½ g±hayiss±m±ti. Atthi arahato vimat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato vimat²ti? ¾mant±. Atthi arahato satthari vimati, dhamme vimati, saŖghe vimati, sikkh±ya vimati, pubbante vimati, aparante vimati, pubbant±parante vimati, idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi arahato satthari vimati, dhamme vimati, saŖghe vimati, sikkh±ya vimati, pubbante vimati, aparante vimati pubbant±parante vimati, idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? ¾mant±. Hańci natthi arahato satthari vimati…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimati, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato vimat²”ti.
Atthi puthujjanassa vimati, atthi tassa satthari vimati…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? ¾mant±. Atthi arahato vimati, atthi tassa satthari vimati…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato vimati, natthi tassa satthari vimati…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? ¾mant±. Atthi puthujjanassa vimati, natthi tassa satthari vimati…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu vimat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Arahato asuci sukkavissaµµhi kissa nissandoti? Asitap²takh±yitas±yitassa nissandoti. Arahato asuci sukkavissaµµhi asitap²takh±yitas±yitassa nissandoti? ¾mant±. Ye keci asanti pivanti kh±danti s±yanti, sabbesa½yeva atthi asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ye keci asanti pivanti kh±danti s±yanti, sabbesa½yeva atthi asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. D±rak± asanti pivanti kh±danti s±yanti, atthi d±rak±na½ asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe.
Paŗ¹ak± asanti pivanti kh±danti s±yanti, atthi paŗ¹ak±na½ asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dev± asanti pivanti kh±danti s±yanti, atthi devat±na½ asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
309. Arahato asuci sukkavissaµµhi asitap²takh±yitas±yitassa nissandoti? ¾mant±. Atthi tassa ±sayoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato ucc±rapass±vo asitap²takh±yitas±yitassa nissando, atthi tassa ±sayoti ¾mant±. Arahato asuci sukkavissaµµhi asitap²takh±yitas±yitassa nissando, atthi tassa ±sayoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato asuci sukkavissaµµhi asitap²takh±yitas±yitassa nissando, natthi tassa ±sayoti? ¾mant±. Arahato ucc±rapass±vo asitap²takh±yitas±yitassa nissando, natthi tassa ±sayoti? Na heva½ vattabbe…pe….
310. Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Arah± methuna½ dhamma½ paµiseveyya, methuna½ upp±deyya [methuna½ dhamma½ upp±deyya (s². sy±.)], puttasamb±dhasayana½ ajjh±vaseyya, k±sikacandana½ paccanubhaveyya, m±l±gandhavilepana½ dh±reyya, j±tar³parajata½ s±diyeyy±ti? Na heva½ vattabbe.
Atthi puthujjanassa asuci sukkavissaµµhi, puthujjano methuna½ dhamma½ paµiseveyya, methuna½ upp±deyya, puttasamb±dhasayana½ ajjh±vaseyya, k±sikacandana½ paccanubhaveyya, m±l±gandhavilepana½ dh±reyya, j±tar³parajata½ s±diyeyy±ti? ¾mant±. Atthi arahato asuci sukkavissaµµhi, arah± methuna½ dhamma½ paµiseveyya, methuna½ upp±deyya, puttasamb±dhasayana½ ajjh±vaseyya, k±sikacandana½ paccanubhaveyya, m±l±gandhavilepana½ dh±reyya, j±tar³parajata½ s±diyeyy±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato asuci sukkavissaµµhi, na ca arah± methuna½ dhamma½ paµiseveyya, methuna½ upp±deyya, puttasamb±dhasayana½ ajjh±vaseyya, k±sikacandana½ paccanubhaveyya, m±l±gandhavilepana½ dh±reyya, j±tar³parajata½ s±diyeyy±ti? ¾mant±. Atthi puthujjanassa asuci sukkavissaµµhi, na ca puthujjano methuna½ dhamma½ paµiseveyya, methuna½ upp±deyya puttasamb±dhasayana½ ajjh±vaseyya, k±sikacandana½ paccanubhaveyya, m±l±gandhavilepana½ dh±reyya, j±tar³parajata½ s±diyeyy±ti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arahato r±go pah²no ucchinnam³lo t±l±vatthukato anabh±vaŖkato ±yati½ anupp±dadhammoti? ¾mant±. Hańci arahato r±go pah²no ucchinnam³lo t±l±vatthukato anabh±vaŖkato ±yati½ anupp±dadhammo, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arahato doso pah²no…pe… moho pah²no… m±no pah²no… diµµhi pah²n±… vicikicch± pah²n±… thina½ pah²na½… uddhacca½ pah²na½… ahirika½ pah²na½…pe… anottappa½ pah²na½ ucchinnam³la½ t±l±vatthukata½ anabh±vaŖkata½ ±yati½ anupp±dadhammanti? ¾mant±. Hańci arahato anottappa½ pah²na½ ucchinnam³la½ t±l±vatthukata½ anabh±vaŖkata½ ±yati½ anupp±dadhamma½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
311. Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vitoti? ¾mant±. Hańci arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arahato r±gappah±n±ya satipaµµh±n± bh±vit±…pe… sammappadh±n± bh±vit±… iddhip±d± bh±vit±… indriy± bh±vit±… bal± bh±vit±…pe… bojjhaŖg± bh±vit±ti? ¾mant±. Hańci arahato r±gappah±n±ya bojjhaŖg± bh±vit±, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arahato dosappah±n±ya…pe… mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaŖg± bh±vit±ti? ¾mant±. Hańci arahato anottappapah±n±ya bojjhaŖg± bh±vit±, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho katakaraŗ²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ŗabhavasa½yojano sammadańń±vimutto ukkhittapaligho saŖkiŗŗaparikho abb³¼hesiko niragga¼o ariyo pannaddhajo pannabh±ro visańńutto suvijitavijayo, dukkha½ tassa parińń±ta½, samudayo pah²no, nirodho sacchikato, maggo bh±vito, abhińńeyya½ abhińń±ta½, parińńeyya½ parińń±ta½, pah±tabba½ pah²na½, bh±vetabba½ bh±vita½, sacchik±tabba½ sacchikatanti? ¾mant±. Hańci arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho katakaraŗ²yo…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½ no ca vata re vattabbe– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
312. Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? Sadhammakusalassa arahato atthi asuci sukkavissaµµhi, paradhammakusalassa arahato natthi asuci sukkavissaµµh²ti. Sadhammakusalassa arahato atthi asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato atthi asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato natthi asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato natthi asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato r±go pah²no, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato r±go pah²no, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato doso pah²no…pe… moho pah²no…pe… anottappa½ pah²na½, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato anottappa½ pah²na½, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaŖg± bh±vit±…pe… dosappah±n±ya…pe… mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaŖg± bh±vit±, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant± Paradhammakusalassa arahato anottappapah±n±ya bojjhaŖg± bh±vit±, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Paradhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, atthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato r±go pah²no, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato r±go pah²no, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato doso pah²no…pe… moho pah²no…pe… anottappa½ pah²na½, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato anottappa½ pah²na½, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaŖg± bh±vit±…pe… dosappah±n±ya…pe… mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaŖg± bh±vit±, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato anottappapah±n±ya bojjhaŖg± bh±vit±, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Sadhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, natthi tassa asuci sukkavissaµµh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
313. Atthi arahato asuci sukkavissaµµh²ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “ye te [ye keci (s².)], bhikkhave, bhikkh³ puthujjan± s²lasampann± sat± sampaj±n± nidda½ okkamanti, tesa½ asuci na muccati. Yepi te, bhikkhave, b±hirak± isayo k±mesu v²tar±g±, tesampi asuci na muccati. Aµµh±nameta½, bhikkhave, anavak±so ya½ arahato asuci mucceyy±”ti [mah±va. 353 atthato sam±na½; a. ni. 5.210 passitabba½]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato asuci sukkavissaµµh²”ti.
Na vattabba½– “atthi arahato par³pah±ro”ti? ¾mant±. Nanu arahato c²varapiŗ¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½ pare upasa½hareyyunti? ¾mant±. Hańci arahato c²varapiŗ¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½ pare upasa½hareyyu½, tena vata re vattabbe– “atthi arahato par³pah±ro”ti.
Arahato c²varapiŗ¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½ pare upasa½hareyyunti, atthi arahato par³pah±roti? ¾mant±. Arahato sot±pattiphala½ v± sakad±g±miphala½ v± an±g±miphala½ v± arahatta½ v± pare upasa½hareyyunti? Na heva½ vattabbe…pe….

Par³pah±rakath± niµµhit±.