9. Hevatthikath±

304. At²ta½ atth²ti? Hevatthi, heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho, natthaµµho atthaµµho, atthibh±vo natthibh±vo, natthibh±vo atthibh±vo, atth²ti v± natth²ti v±, natth²ti v± atth²ti v± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ atth²ti? Hevatthi, heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho, natthaµµho atthaµµho, atthibh±vo natthibh±vo, natthibh±vo atthibh±vo, atth²ti v± natth²ti v±, natth²ti v± atth²ti v± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ atth²ti? Hevatthi, heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant± Atthaµµho natthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
305. At²ta½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. Kintatthi, kinti natth²ti? At²ta½ at²tanti hevatthi, at²ta½ an±gatanti heva natthi, at²ta½ paccuppannanti heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho, natthaµµho atthaµµho, atthibh±vo natthibh±vo, natthibh±vo atthibh±vo, atth²ti v± natth²ti v±, natth²ti v± atth²ti v± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. Kintatthi, kinti natth²ti? An±gata½ an±gatanti hevatthi, an±gata½ at²tanti heva natthi, an±gata½ paccuppannanti heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho, natthaµµho atthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. Kintatthi, kinti natth²ti? Paccuppanna½ paccuppannanti hevatthi, paccuppanna½ at²tanti heva natthi, paccuppanna½ an±gatanti heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “at²ta½ hevatthi, heva natthi; an±gata½ hevatthi, heva natthi; paccuppanna½ hevatthi, heva natth²”ti? ¾mant±. At²ta½ an±gatanti hevatthi, at²ta½ paccuppannanti hevatthi, an±gata½ at²tanti hevatthi, an±gata½ paccuppannanti hevatthi, paccuppanna½ at²tanti hevatthi paccuppanna½ an±gatanti hevatth²ti? Na heva½ vattabbe.…Pe…. Tena hi at²ta½ hevatthi heva natthi, an±gata½ hevatthi heva natthi, paccuppanna½ hevatthi, heva natth²ti.
306. R³pa½ atth²ti? Hevatthi, heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho, natthaµµho atthaµµho, atthibh±vo natthibh±vo, natthibh±vo atthibh±vo, atth²ti v± natth²ti v±, natth²ti v± atth²ti v± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vedan±… saññ±… saªkh±r±… viññ±ºa½ atth²ti? Hevatthi, heva natth²ti. Sevatthi seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pa½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. Kintatthi, kinti natth²ti? R³pa½ r³panti hevatthi, r³pa½ vedan±ti heva½ natthi…pe… r³pa½ saññ±ti heva natthi…pe… r³pa½ saªkh±r±ti heva natthi…pe… r³pa½ viññ±ºanti heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi, seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vedan±… saññ±… saªkh±r±… viññ±ºa½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. Kintatthi, kinti natth²ti? Viññ±ºa½ viññ±ºanti hevatthi. Viññ±ºa½ r³panti heva natthi…pe… viññ±ºa½ vedan±ti heva natthi…pe… viññ±ºa½ saññ±ti heva natthi…pe… viññ±ºa½ saªkh±r±ti heva natth²ti. Sevatthi, seva natth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sevatthi seva natth²ti? ¾mant±. Atthaµµho natthaµµho…pe… same samabh±ge tajj±teti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “r³pa½ hevatthi, heva natth²ti; vedan±… saññ±… saªkh±r±… viññ±ºa½ hevatthi, heva natth²ti? ¾mant±. R³pa½ vedan±ti hevatthi…pe… r³pa½ saññ±ti hevatthi…pe… r³pa½ saªkh±r±ti hevatthi…pe… r³pa½ viññ±ºanti hevatthi… vedan±… saññ± saªkh±r±… viññ±ºa½ r³panti hevatthi… viññ±ºa½ vedan±ti hevatthi… viññ±ºa½ saññ±ti hevatthi… viññ±ºa½ saªkh±r±ti hevatth²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi r³pa½ hevatthi, heva natthi; vedan±… saññ±… saªkh±r±… viññ±ºa½ hevatthi, heva natth²ti.

Hevatthikath± niµµhit±.

Tassudd±na½–
Upalabbho parih±ni, brahmacariyav±so odhiso;
pariññ± k±mar±gappah±na½, sabbatthiv±do ±yatana½;
at²t±n±gato subhaªgo [at²t±n±gatesu bh±go (sy±.)], sabbe dhamm± satipaµµh±n±.

Hevatthi heva natth²ti.

Paµhamavaggo

Mah±vaggo.