16. So¼asamavaggo

(164) 9. R³pa½ r³p±vacar±r³p±vacarantikath±

768. Atthi r³pa½ r³p±vacaranti? ¾mant±. Sam±pattesiya½ upapattesiya½ diµµhadhammasukhavih±ra½, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagata½ sahaj±ta½ sa½saµµha½ sampayutta½ ekupp±da½ ekanirodha½ ekavatthuka½ ek±rammaŗanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sam±pattesiya½ na upapattesiya½ na diµµhadhammasukhavih±ra½, na sam±pattesiyena cittena na upapattesiyena cittena na diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagata½ sahaj±ta½ sa½saµµha½ sampayutta½ ekupp±da½ ekanirodha½ ekavatthuka½ ek±rammaŗanti? ¾mant±. Hańci na sam±pattesiya½ na upapattesiya½ na diµµhadhammasukhavih±ra½, na sam±pattesiyena cittena…pe… ek±rammaŗa½, no ca vata re vattabbe– “atthi r³pa½ r³p±vacaran”ti.
769. Atthi r³pa½ ar³p±vacaranti? ¾mant±. Sam±pattesiya½ upapattesiya½ diµµhadhammasukhavih±ra½, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagata½ sahaj±ta½ sa½saµµha½ sampayutta½ ekupp±da½ ekanirodha½ ekavatthuka½ ek±rammaŗanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sam±pattesiya½ na upapattesiya½ na diµµhadhammasukhavih±ra½, na sam±pattesiyena cittena …pe… ek±rammaŗanti? ¾mant±. Hańci na sam±pattesiya½ na upapattesiya½…pe… ekavatthuka½ ek±rammaŗa½, no ca vata re vattabbe– “atthi r³pa½ ar³p±vacaran”ti.
770. Na vattabba½– “atthi r³pa½ r³p±vacara½, atthi r³pa½ ar³p±vacaran”ti? ¾mant±. Nanu k±m±vacarakammassa katatt± r³pa½ k±m±vacaranti? ¾mant±. Hańci k±m±vacarakammassa katatt± r³pa½ k±m±vacara½ tena vata re vattabbe– “r³p±vacarakammassa katatt± r³pa½ r³p±vacara½, ar³p±vacarakammassa katatt± r³pa½ ar³p±vacaran”ti.

R³pa½ r³p±vacar±r³p±vacarantikath± niµµhit±.