16. So¼asamavaggo

(163) 8. R³pa½ vip±kotikath±

765. R³pa½ vip±koti? ¾mant±. R³pa½ sukhavedaniya½ dukkhavedaniya½ adukkhamasukhavedaniya½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½, dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, phassena sampayutta½…pe… cittena sampayutta½, s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi, no ca vata re vattabbe– “r³pa½ vip±ko”ti.
766. Phasso vip±ko, phasso sukhavedaniyo dukkhavedaniyo…pe… s±rammaºo atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. R³pa½ vip±ko, r³pa½ sukhavedaniya½ dukkhavedaniya½…pe… s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pa½ vip±ko r³pa½ na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Phasso vip±ko, phasso na sukhavedaniyo na dukkhavedaniyo…pe… an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
767. Na vattabba½– “r³pa½ vip±ko”ti? ¾mant±. Nanu kammassa katatt± uppann± cittacetasik± dhamm± vip±koti? ¾mant±. Hañci kammassa katatt± uppann± cittacetasik± dhamm± vip±ko, tena vata re vattabbe– “kammassa katatt± uppanna½ r³pa½ vip±ko”ti.

R³pa½ vip±kotikath± niµµhit±.