Anup±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinnup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo dhammo na-up±dinnup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo dhammo na-up±dinnup±d±niyassa ca na-anup±dinna-anup±d±niyassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinnup±d±niyassa ca na-anup±dinna-anup±d±niyassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (5)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo na-anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…pe… pańca. (Sa½khitta½.)
30. Hetuy± terasa, ±rammaŗe pannarasa, adhipatiy± ek±dasa. (Pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

5. Sa½kiliµµhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

31. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko ca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµhasa½kilesiko ca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay± (5)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Asa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Asa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko ca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay± Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko ca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko ca na-asa½kiliµµhasa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Asa½kiliµµhasa½kilesikańca asa½kiliµµha-asa½kilesikańca dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Sa½kiliµµhasa½kilesikańca asa½kiliµµhasa½kilesikańca dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… t²ŗi (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nav²sa, ±rammaŗe nava…pe… avigate ek³nav²sa. (Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi vitth±retabba½. Pańh±v±re na sadisa½.)
32. Hetuy± terasa, ±rammaŗe pannarasa, adhipatiy± pannarasa, anantare so¼asa…pe… purej±te cha, pacch±j±te nava, ±sevane aµµha, kamme terasa, vip±ke aµµha, ±h±re terasa…pe… magge terasa, vippayutte dv±dasa…pe… avigate chabb²sa.

6. Vitakkattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

33. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca na-avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca na-avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca na-avitakkavic±ramatto ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakkavic±ramatto ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7)
34. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca na-avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca na-avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca na-avitakkavic±ramatto ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro ca na-avitakkavic±ramatto ca na-avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca na-avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
Savitakkasavic±rańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³napańń±sa, ±rammaŗe ek³napańń±sa…pe… avigate ek³napańń±sa. (Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

7. P²tittika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

35. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nap²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca na-upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nap²tisahagato ca na-upekkh±sahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nasukhasahagato ca na-upekkh±sahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nap²tisahagato ca nasukhasahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. P²tisahagata½ dhamma½ paµicca nap²tisahagato ca nasukhasahagato ca na-upekkh±sahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7)
Sukhasahagata½ dhamma½ paµicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
Upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca na-upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta.
P²tisahagatańca sukhasahagatańca dhamma½ paµicca nap²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… satta. (Sa½khitta½.)
Hetuy± aµµhav²sa, ±rammaŗe catuv²sa…pe… avigate aµµhav²sa.
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi pańh±v±rampi sabbattha vitth±retabba½).

8. Dassanattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

36. Dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nabh±van±ya pah±tabbo ca nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo ca nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Bh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Dassanena pah±tabbańca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbańca dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Bh±van±ya pah±tabbańca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbańca dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nav²sa…pe… avigate ek³nav²sa. (Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

9. Dassanahetuttika½

1-7. Paµiccav±r±di

37. Dassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± chabb²sa…pe… avigate chabb²sa. (Vitth±retabba½.)

10. ¾cayag±mittika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

38. ¾cayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mi½ dhamma½ paµicca na-apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mi½ dhamma½ paµicca nanev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mi½ dhamma½ paµicca na-apacayag±m² ca nanev±cayag±min±pacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. ¾cayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca na-apacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Apacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mi½ dhamma½ paµicca nanev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca nanev±cayag±min±pacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Apacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca na-apacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca na-apacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
¾cayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca na-apacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)