Hetuy± ekav²sa, ±rammaŗe ekav²sa…pe… avigate ekav²sa.

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

15. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Nahetuy± ekav²sa, na-±rammaŗe ekav²sa…pe… navippayutte cuddasa…pe… novigate ekav²sa.
(Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

2. Vedan±ttika½

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

16. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nadukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nadukkh±ya vedan±ya sampayuttassa ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca nadukkh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca nadukkh±ya vedan±ya sampayuttassa ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo (7) (Sa½khitta½.)
Hetuy± ekav²sa, ±rammaŗe ekav²sa…pe… avigate ekav²sa. (Pańh±v±ra½ vitth±retabba½.)

3. Vip±kattika½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±

17. Vip±ka½ dhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±ka½ dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±ka½ dhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±ka½ dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Vip±ka½ dhamma½ paµicca navip±ko ca navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (Pańca pańh±.)
18. Vip±kadhammadhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko ca navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (Pańca pańh±.)
19. Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko ca navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (Pańca pańh±.)
20. Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±ko ca navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Vip±kadhammadhammańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhammańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhammańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±ko ca navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
21. Vip±ka½ dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±… t²ŗi.
Vip±kadhammadhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±… t²ŗi.
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±… (pańca pańh±).
Vip±kańca nevavip±kanavip±kadhammadhammańca dhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
22. Hetuy± tev²sa, ±rammaŗe cuddasa…pe… avigate tev²sa. (Sa½khitta½.)
Nahetuy± aµµh±rasa, na-±rammaŗe pannarasa.
(Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

3. Vip±kattika½

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±

23. Vip±ko dhammo navip±kassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. Vip±ko dhammo nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa hetupaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kadhammadhammassa ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kassa ca navip±kadhammadhammassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (5)
24. Vip±ko dhammo navip±kassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kadhammadhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±ko dhammo nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kassa ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kadhammadhammassa ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±ko dhammo navip±kassa ca navip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (6)
Vip±kadhammadhammo navip±kadhammadhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo navip±kassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo navip±kassa ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo navip±kadhammadhammassa ca nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo navip±kassa ca navip±kadhammadhammassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (6)
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nanevavip±kanavip±kadhammadhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…pe… cha. (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± terasa, ±rammaŗe aµµh±rasa, adhipatiy± sattarasa, anantare so¼asa…pe… purej±te cha, pacch±j±te nava, ±sevane cha, kamme cuddasa, vip±ke pańca, indriye aµµh±rasa…pe… vippayutte dv±dasa…pe… avigate chabb²sa. (Pańh±v±ra½ vitth±retabba½.)

4. Up±dinnattika½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

26. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinnup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Anup±dinnup±d±niyańca anup±dinna-anup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinnup±d±niyańca anup±dinna-anup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinnup±d±niyańca anup±dinna-anup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Up±dinnup±d±niyańca anup±dinnup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niyańca anup±dinnup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niyańca anup±dinnup±d±niyańca dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo ca na-anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
27. Hetuy± ek³nav²sa, ±rammaŗe nava, adhipatiy± ek±dasa…pe… sahaj±te ek³nav²sa. (Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

4. Up±dinnattika½

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±

28. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-up±dinnup±d±niyassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinnup±d±niyassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe….
29. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-up±dinnup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinnup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-up±dinnup±d±niyassa ca na-anup±dinna-anup±d±niyassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo dhammo na-anup±dinnup±d±niyassa ca na-anup±dinna-anup±d±niyassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (5)