44-1. N²varaºaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Non²varaºa½ kusala½ dhamma½ paµicca non²varaºo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
3. N²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. N²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca non²varaºo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. N²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo akusalo ca non²varaºo akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
4. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

5. N²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±n²varaºa½ uddhaccan²varaºa½ paµicca avijj±n²varaºa½. (1)
Non²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe paµicca avijj±n²varaºa½. (1)
N²varaºañca non²varaºañca akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±n²varaºañca uddhaccan²varaºañca sampayuttake ca khandhe paµicca avijj±n²varaºa½. (1) (Sa½khitta½.)
6. Nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava…pe… nakamme t²ºi…pe… navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi… sampayuttav±repi sabbattha nava.)
7. N²varaºo akusalo dhammo n²varaºassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
8. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… ±sevane nava, kamme ±h±re indriye jh±ne magge t²ºi, sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½).
9. Non²varaºa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca non²varaºo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
10. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

45-1. N²varaºiyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

11. N²varaºiya½ kusala½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
An²varaºiya½ kusala½ dhamma½ paµicca an²varaºiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
12. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±).
13. N²varaºiya½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
14. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
15. N²varaºiya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
An²varaºiya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca an²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
N²varaºiya½ aby±katañca an²varaºiya½ aby±katañca dhamma½ paµicca n²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½).
16. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… ±sevane eka½…pe… vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½). (Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±.)

46-1. N²varaºasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

17. N²varaºavippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
18. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
19. N²varaºasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
20. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
21. N²varaºavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
22. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

47-1. N²varaºan²varaºiyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

23. N²varaºiyañceva no ca n²varaºa½ kusala½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo ceva no ca n²varaºo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
24. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
25. N²varaºañceva n²varaºiyañca akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo ceva n²varaºiyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
N²varaºiyañceva no ca n²varaºa½ akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo ceva no ca n²varaºo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
N²varaºañceva n²varaºiya½ akusalañca n²varaºiyañceva no ca n²varaºa½ akusalañca dhamma½ paµicca n²varaºo ca n²varaºiyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
26. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha nava.)
27. N²varaºiyañceva no ca n²varaºa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca n²varaºiyo ceva no ca n²varaºo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
28. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

48-1. N²varaºan²varaºasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

29. N²varaºañceva n²varaºasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca n²varaºo ceva n²varaºasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
30. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha nava.)

49-1. N²varaºavippayuttan²varaºiyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

31. N²varaºavippayutta½ n²varaºiya½ kusala½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto n²varaºiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
N²varaºavippayutta½ an²varaºiya½ kusala½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto an²varaºiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
32. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±.)
33. N²varaºavippayutta½ n²varaºiya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto n²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
N²varaºavippayutta½ an²varaºiya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto an²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
N²varaºavippayutta½ n²varaºiya½ aby±katañca n²varaºavippayutta½ an²varaºiya½ aby±katañca dhamma½ paµicca n²varaºavippayutto n²varaºiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
34. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… vip±ke pañca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabba½.)

N²varaºagocchakakusalattika½ niµµhita½.