50-1. Par±m±saduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Nopar±m±sa½ kusala½ dhamma½ paµicca nopar±m±so kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
3. Par±m±sa½ akusala½ dhamma½ paµicca nopar±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nopar±m±sa½ akusala½ dhamma½ paµicca nopar±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Par±m±sa½ akusalańca nopar±m±sa½ akusalańca dhamma½ paµicca nopar±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
4. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± pańca, napurej±te pańca, napacch±j±te pańca…pe… (sa½khitta½). (Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)
5. Nopar±m±so akusalo dhammo nopar±m±sassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
6. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½, eva½ gaŗetabba½.)
7. Nopar±m±sa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nopar±m±so aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
8. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)

51-1. Par±maµµhaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

9. Par±maµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca par±maµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Apar±maµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca apar±maµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
10. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi pe… pańh±v±ropi vitth±retabb±.)
11. Par±maµµha½ akusala½ dhamma½ paµicca par±maµµho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
12. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
13. Par±maµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca par±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Apar±maµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca apar±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Par±maµµha½ aby±katańca apar±maµµha½ aby±katańca dhamma½ paµicca par±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
14. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve…pe… ±sevane eka½…pe… avigate pańca (sa½khitta½). (Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

52-1. Par±m±sasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

15. Par±m±savippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
16. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
17. Par±m±sasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca par±m±sasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Par±m±savippayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
18. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve (sabbattha dve)…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± dve (sabbattha dve)…pe… navippayutte dve (sa½khitta½). (Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi vitth±retabb±.)
19. Par±m±sasampayutto akusalo dhammo par±m±sasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Par±m±savippayutto akusalo dhammo par±m±savippayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
20. Hetuy± dve, ±rammaŗe catt±ri, adhipatiy± catt±ri (majjhime ca ante ca ±rammaŗ±dhipati), anantare dve…pe… sahaj±te dve…pe… upanissaye catt±ri, ±sevane dve, kamme dve, ±h±re dve…pe… magge dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
21. Par±m±savippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
22. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)

53-1. Par±m±sapar±maµµhaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

23. Par±maµµhańceva no ca par±m±sa½ kusala½ dhamma½ paµicca par±maµµho ceva no ca par±m±so kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
24. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
25. Par±m±sańceva par±maµµhańca akusala½ dhamma½ paµicca par±maµµho ceva no ca par±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… eka½.
Par±maµµhańceva no ca par±m±sa½ akusala½ dhamma½ paµicca par±maµµho ceva no ca par±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Par±m±sańceva par±maµµha½ akusalańca par±maµµhańceva no ca par±m±sa½ akusalańca dhamma½ paµicca par±maµµho ceva no ca par±m±so akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… eka½ (sa½khitta½).
26. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)
27. Par±maµµho ceva no ca par±m±so akusalo dhammo par±maµµhassa ceva no ca par±m±sassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
28. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½, eva½ gaŗetabba½.)
29. Par±maµµhańceva no ca par±m±sa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca par±maµµho ceva no ca par±m±so aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
30. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½). (Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)

54-1. Par±m±savippayuttapar±maµµhaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

31. Par±m±savippayutta½ par±maµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto par±maµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Par±m±savippayutta½ apar±maµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto apar±maµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
32. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Lokiyalokuttaradukasadisa½. Sahaj±tav±ropi…pe… pańh±v±ropi vitth±retabb±.)
33. Par±m±savippayutta½ par±maµµha½ akusala½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto par±maµµho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sabbattha eka½).
34. Par±m±savippayutta½ par±maµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto par±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Par±m±savippayutta½ apar±maµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca par±m±savippayutto apar±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Par±m±savippayutta½ par±maµµha½ aby±katańca par±m±savippayutta½ apar±maµµha½ aby±katańca dhamma½ paµicca par±m±savippayutto par±maµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
35. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve…pe… avigate pańca (sa½khitta½. Lokiyadukasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

Par±m±sagocchakakusalattika½ niµµhita½.