26-1. Ganthaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

1. Nogantha½ kusala½ dhamma½ paµicca nogantho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
3. Gantha½ akusala½ dhamma½ paµicca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Gantha½ akusala½ dhamma½ paµicca nogantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Gantha½ akusala½ dhamma½ paµicca gantho akusalo ca nogantho akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nogantha½ akusala½ dhamma½ paµicca nogantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Gantha½ akusalañca nogantha½ akusalañca dhamma½ paµicca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
4. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)
5. Gantho akusalo dhammo ganthassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
6. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
7. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)
8. Nogantha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nogantho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
9. Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

27-1. Ganthaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

10. Ganthaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca ganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aganthaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca aganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
11. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½, lokiyalokuttaragamanasadisa½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±.)
12. Ganthaniya½ akusala½ dhamma½ paµicca ganthaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
13. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
14. Ganthaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aganthaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca aganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi. (3)
Ganthaniya½ aby±katañca aganthaniya½ aby±katañca dhamma½ paµicca ganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
15. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… avigate pañca (sa½khitta½, lokiyalokuttaragamanasadisa½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±.)

28-1. Ganthasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

16. Ganthavippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
17. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
18. Ganthasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ganthavippayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… dve.
Ganthasampayutta½ akusalañca ganthavippayutta½ akusalañca dhamma½ paµicca ganthasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
19. Hetuy± cha, ±rammaºe cha, adhipatiy± pañca…pe… avigate cha (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± cha, napurej±te cha…pe… nakamme catt±ri, navippayutte cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi vitth±retabb±.)
20. Ganthasampayutto akusalo dhammo ganthasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
21. Hetuy± cha, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, sahaj±te cha…pe… nissaye cha, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme catt±ri…pe… magge catt±ri, sampayutte cha…pe… avigate cha (sa½khitta½).
22. Ganthavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
23. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

29-1. Ganthaganthaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

24. Ganthaniyañceva no ca gantha½ kusala½ dhamma½ paµicca ganthaniyo ceva no ca gantho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, avigate eka½.
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
26. Ganthañceva ganthaniyañca akusala½ dhamma½ paµicca gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ganthaniyañceva no ca gantha½ akusala½ dhamma½ paµicca ganthaniyo ceva no ca gantho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ganthañceva ganthaniya½ akusalañca ganthaniyañceva no ca gantha½ akusalañca dhamma½ paµicca gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
27. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ºi…pe… navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)
28. Gantho ceva ganthaniyo ca akusalo dhammo ganthassa ceva ganthaniyassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
29. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
30. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)
31. Ganthaniyañceva no ca gantha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ganthaniyo ceva no ca gantho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
32. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

30-1. Ganthaganthasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

33. Ganthañceva ganthasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca gantho ceva ganthasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
34. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, nakamme t²ºi…pe… navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis±.)
35. Gantho ceva ganthasampayutto ca akusalo dhammo ganthassa ceva ganthasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
36. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
37. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

31-1. Ganthavippayuttaganthaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

38. Ganthavippayutta½ ganthaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto ganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Ganthavippayutta½ aganthaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto aganthaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
39. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi sabbattha vitth±retabb±.)
40. Ganthavippayutta½ ganthaniya½ akusala½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto ganthaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
41. Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
42. Ganthavippayutta½ ganthaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto ganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Ganthavippayutta½ aganthaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto aganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ganthavippayutta½ ganthaniya½ aby±katañca ganthavippayutta½ aganthaniya½ aby±katañca dhamma½ paµicca ganthavippayutto ganthaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
43. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)
44. Ganthavippayutto ganthaniyo aby±kato dhammo ganthavippayuttassa ganthaniyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Ganthavippayutto aganthaniyo aby±kato dhammo ganthavippayuttassa aganthaniyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
45. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri…pe… avigate satta. (Sa½khitta½.)
46. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Ganthagocchakakusalattika½ niµµhita½.

(Oghagocchakampi yogagocchakampi ±savagocchakakusalattikasadisa½.)