20-1. Saññojanaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Nosaññojana½ kusala½ dhamma½ paµicca nosaññojano kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
3. Saññojana½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojana½ akusala½ dhamma½ paµicca nosaññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojana½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojano akusalo ca nosaññojano akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
4. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ºi…pe… navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

5. Saññojano akusalo dhammo saññojanassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
6. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re indriye jh±ne t²ºi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
7. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Aby±katapada½

Hetupaccayo

8. Nosaññojana½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nosaññojano aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
9. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

21-1. Saññojaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

10. Saññojaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca saññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asaññojaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca asaññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
11. Hetuy± dve, ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Yath± c³¼antaraduke lokiyadukagamana½, eva½ imampi ñ±tabba½. Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±.)
12. Saññojaniya½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
13. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

Aby±katapada½

Hetupaccayo

14. Saññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca asaññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± Asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojaniyo aby±kato ca asaññojaniyo aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Saññojaniya½ aby±katañca asaññojaniya½ aby±katañca dhamma½ paµicca saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
15. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve, adhipatiy± pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).
C³¼antaraduke lokiyadukasadisa½. (Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Hetupaccayo

16. Saññojaniyo aby±kato dhammo saññojaniyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Asaññojaniyo aby±kato dhammo asaññojaniyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
17. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri…pe… avigate satta (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

18. Saññojaniyo aby±kato dhammo saññojaniyassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (sa½khitta½).
19. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

22-1. Saññojanasampayuttaduka-kusalattika½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

20. Saññojanavippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
21. Saññojanasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Saññojanasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
22. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe pañca, adhipatiy± eka½…pe… avigate pañca (sa½khitta½, anuloma½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

23. Saññojanasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojanasampayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate khandhe paµicca vicikicch±sahagato moho. Saññojanasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– uddhaccasahagate khandhe paµicca uddhaccasahagato moho. (2) (Sa½khitta½.)
24. Nahetuy± dve, na-adhipatiy± pañca, napurej±te pañca…pe… nakamme t²ºi…pe… navippayutte pañca (sa½khitta½, paccan²ya½).

7. Pañh±v±ro

Hetupaccayo

25. Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Saññojanavippayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Saññojanasampayutto akusalo dhammo saññojanasampayuttassa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
26. Adhipatiy± eka½, anantare samanantare nava, sahaj±te pañca, upanissaye ±sevane nava, kamme t²ºi, magge t²ºi, sampayutte pañca, atthiy± pañca. (Sa½khitta½.)

Aby±katapada½

Hetupaccayo

27. Saññojanavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

23-1. Saññojanasaññojaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

28. Saññojaniyañceva no ca saññojana½ kusala½ dhamma½ paµicca saññojaniyo ceva no ca saññojano kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
29. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
30. Saññojanañceva saññojaniyañca akusala½ dhamma½ paµicca saññojano ceva saññojaniyo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
31. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis±.)
32. Saññojano ceva saññojaniyo ca akusalo dhammo saññojanassa ceva saññojaniyassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
33. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye ±sevane nava, kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
34. Nahetuy± nava na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)
35. Saññojaniyañceva no ca saññojana½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojaniyo ceva no ca saññojano aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
36. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

24-1. Saññojanasaññojanasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

37. Saññojanañceva saññojanasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Saññojanasampayuttañceva no ca saññojana½ akusala½ dhamma½ paµicca saññojanasampayutto ceva no ca saññojano akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Saññojanañceva saññojanasampayutta½ akusalañca saññojanasampayuttañceva no ca saññojana½ akusalañca dhamma½ paµicca saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
38. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)
39. Saññojano ceva saññojanasampayutto ca akusalo dhammo saññojanassa ceva saññojanasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
40. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye ±sevane nava, kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
41. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

25-1. Saññojanavippayuttasaññojaniyaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

42. Saññojanavippayutta½ saññojaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto saññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Saññojanavippayutta½ asaññojaniya½ kusala½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto asaññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
43. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Yath± c³¼antaraduke lokiyadukasadisa½. Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi sabbattha vitth±retabb±.)
44. Saññojanavippayutto saññojaniyo akusalo dhammo saññojanavippayuttassa saññojaniyassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
45. ¾rammaºe eka½ (sabbattha eka½, sa½khitta½).
46. Saññojanavippayutta½ saññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Saññojanavippayutta½ asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto asaññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojanavippayutta½ asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojanavippayutta½ asaññojaniya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto saññojaniyo aby±kato ca saññojanavippayutto asaññojaniyo aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Saññojanavippayutta½ saññojaniya½ aby±katañca saññojanavippayutta½ asaññojaniya½ aby±katañca dhamma½ paµicca saññojanavippayutto saññojaniyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
47. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve, adhipatiy± pañca…pe… ±sevane eka½, kamme pañca, vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve, napurej±te catt±ri, napacch±j±te pañca na-±sevane pañca, nakamme eka½, navip±ke eka½, navippayutte dve…pe… novigate t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis±.)
48. Saññojanavippayutto saññojaniyo aby±kato dhammo saññojanavippayuttassa saññojaniyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
49. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri, anantare catt±ri…pe… avigate satta (sa½khitta½).
50. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Saññojanagocchakakusalattika½ niµµhita½.