11. Ek±dasamanayo

11. Saªgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso

409. Samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
410. Itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
411. Sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
412. Upekkhindriyena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena dv²hi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
413. Saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rehi ye dhamm±… sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm±… vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit± te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
414. Paridevena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
415. Sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
416. Up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm±… appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm±… phassena ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… adhimokkhena ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm±… het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… sa½yojanehi dhammehi ye dhamm±… ganthehi dhammehi ye dhamm±… oghehi dhammehi ye dhamm±… yogehi dhammehi ye dhamm±… n²varaºehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
Dve sacc± pannarasindriy±, ek±dasa paµiccapad±;
uddha½ puna ek±dasa, gocchakapadamettha ti½savidh±ti.

Saªgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso ek±dasamo.