2. Duka½

389. Het³hi dhammehi ye dhamm±… sahetukehi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
390. Appaccayehi dhammehi ye dhamm±… asaªkhatehi dhammehi ye dhamm±… sanidassanehi dhammehi ye dhamm±… sappaµighehi dhammehi ye dhamm±… r³p²hi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
391. Lokuttarehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
392. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
393. An±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi an±savehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
394. Sa½yojanehi dhammehi ye dhamm±… ganthehi dhammehi ye dhamm±… oghehi dhammehi ye dhamm±… yogehi dhammehi ye dhamm±… n²varaºehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
395. Apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
396. S±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… cittehi dhammehi ye dhamm±… cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
397. An±rammaºehi [anup±diººehi (s². ka.)] dhammehi ye dhamm±… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittavisa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… up±d±dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
398. Anup±dinnehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
399. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
400. Asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
401. Dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
402. Savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
403. Avitakkehi dhammehi ye dhamm±… avic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± vippayutt±.
404. Sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
405. Sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
406. Upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
407. Na k±m±vacarehi dhammehi ye dhamm±… apariy±pannehi dhammehi ye dhamm±… anuttarehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
408. R³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… ar³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… niyy±nikehi dhammehi ye dhamm±… niyatehi dhammehi ye dhamm±… saraºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi vippayutt±? Te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
Dhamm±yatana½ dhammadh±tu, dukkhasaccañca j²vita½;
sa¼±yatana½ n±mar³pa½, catt±ro ca mah±bhav±.
J±ti jar± ca maraºa½, tikesvek³nav²sati;
gocchakesu ca paññ±sa, aµµha c³¼antare pad±.
Mahantare pannarasa, aµµh±rasa tato pare;
tev²sa padasata½ eta½, sampayoge na labbhat²ti.

Vippayuttenavippayuttapadaniddeso dasamo.