4. Sacc±di

235. Samudayasacca½… maggasacca½ t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutta½; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
236. Nirodhasacca½… cakkhundriya½…pe… k±yindriya½… itthindriya½… purisindriya½…pe… sampayuttanti? Natthi. Katihi vippayutta½? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
237. Manindriya½ t²hi khandhehi sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
238. Sukhindriya½… dukkhindriya½… somanassindriya½… domanassindriya½ t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
239. Upekkhindriya½ t²hi khandhehi eken±yatanena chahi dh±t³hi sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutta½ eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
240. Saddhindriya½… v²riyindriya½… satindriya½… sam±dhindriya½… paññindriya½… anaññ±taññass±m²tindriya½… aññindriya½… aññ±t±vindriya½… avijj±… avijj±paccay± saªkh±r± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
241. Saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ t²hi khandhehi sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
242. Sa¼±yatanapaccay± phasso t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
243. Phassapaccay± vedan± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt± eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
244. Vedan±paccay± taºh±… taºh±paccay± up±d±na½… kammabhavo t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
245. R³pabhavo…pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi t²hi dh±t³hi vippayutto.
246. Ar³pabhavo… nevasaññ±n±saññ±bhavo… catuvok±rabhavo…pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
247. Asaññ±bhavo… ekavok±rabhavo… paridevo…pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
248. Soko… dukkha½… domanassa½ t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
249. Up±y±so… satipaµµh±na½… sammappadh±na½ t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutta½; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
250. Iddhip±do dv²hi khandhehi sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
251. Jh±na½ dv²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutta½; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
252. Appamaññ±… pañcindriy±ni… pañca bal±ni… satta bojjhaªg±… ariyo aµµhaªgiko maggo t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
253. Phasso cetan±… manasik±ro t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
254. Vedan±… saññ± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
255. Citta½ t²hi khandhehi sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
256. Adhimokkho t²hi khandhehi eken±yatanena dv²hi dh±t³hi sampayutto; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.