6. Chaµµhanayo

6. Sampayogavippayogapadaniddeso

1. Khandho

228. R³pakkhandho katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
229. Vedan±kkhandho… saññ±kkhandho… saªkh±rakkhandho t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.
230. Viññ±ºakkhandho t²hi khandhehi sampayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutto; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutto.