2. Duka½

212. Het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
213. Sahetukehi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamm±… sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi [na het³ sahetukehi (s².), na het³hi sahetukehi (sy±. ka.)] dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
214. Appaccayehi dhammehi ye dhamm±… asaªkhatehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
215. Sanidassanehi dhammehi ye dhamm±… sappaµighehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi asaªgahit±.
216. R³p²hi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
217. Ar³p²hi dhammehi ye dhamm±… lokuttarehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
218. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
219. An±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi an±savehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
220. Sa½yojanehi dhammehi ye dhamm±… ganthehi dhammehi ye dhamm±… oghehi dhammehi ye dhamm±… yogehi dhammehi ye dhamm±… n²varaºehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
221. Apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… s±rammaºehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit± tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
222. An±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… no cittehi dhammehi ye dhamm±… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittavisa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… citt±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm±… b±hirehi dhammehi ye dhamm±… up±d±dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
223. Cittehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
224. Cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
225. Ajjhattikehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit± tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
226. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm±…pe… te dhamm± dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
227. Asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm±… sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm±… na k±m±vacarehi dhammehi ye dhamm±… r³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… ar³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… apariy±pannehi dhammehi ye dhamm±… niyy±nikehi dhammehi ye dhamm±… niyatehi dhammehi ye dhamm±… anuttarehi dhammehi ye dhamm±… saraºehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi asaªgahit±? Te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
R³pañca dhamm±yatana½ dhammadh±tu, itthipuma½ j²vita½ n±mar³pa½;
dve bhav± j±ti jar± maccur³pa½, an±rammaºa½ no citta½ cittena vippayutta½.
Visa½saµµha½ samuµµh±na-sahabhu anuparivatti;
b±hira½ up±d± dve, visayo [dvev²sati (sy±.)] esanayo subuddho.

Asaªgahitena-asaªgahitapadaniddeso pañcamo.