10. Kusalaniddeso

292. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
293. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso, amoho.
Tattha katamo alobho? Yo alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ vuccati “alobho”.
Tattha katamo adoso? Yo adoso adussan± adussitatta½ aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ vuccati “adoso”.
Tattha katamo amoho? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi– aya½ vuccati “amoho”. Ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½…pe… viññ±ºapaccay± n±ma½…pe… n±mapaccay± chaµµh±yatana½…pe… chaµµh±yatanapaccay± phasso…pe… phassapaccay± vedan±…pe… aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± pas±do? Y± saddh± saddahan± okappan± abhippas±do– aya½ vuccati “vedan±paccay± pas±do”.
Tattha katamo pas±dapaccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “pas±dapaccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
294. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
295. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso.
Tattha katamo alobho? Yo alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ vuccati “alobho”.
Tattha katamo adoso? Yo adoso adussan± adussitatta½ aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ vuccati “adoso”. Ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
296. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
297. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso, amoho– ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… aya½ vuccati– “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
299. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso– ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
300. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati pathav²kasiºa½ [paµhav²kasiºa½ (s². sy±.)], tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
301. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso, amoho– ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
302. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
303. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso, amoho– ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
304. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye kusalam³lapaccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametesa½ dhamm±na½ samudayo hoti.
305. Tattha katame kusalam³l±? Alobho, adoso, amoho.
Tattha katamo alobho…pe… adoso…pe… amoho? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “amoho”. Ime vuccanti “kusalam³l±”.
Tattha katamo kusalam³lapaccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “kusalam³lapaccay± saªkh±ro”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± pas±do? Y± saddh± saddahan± okappan± abhippas±do– aya½ vuccati “vedan±paccay± pas±do”.
Tattha katamo pas±dapaccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “pas±dapaccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… aya½ vuccati “j±tipaccay± jar±maraºa½”.
Evametesa½ dhamm±na½ samudayo hot²ti. Evametesa½ dhamm±na½ saªgati hoti, sam±gamo hoti, samodh±na½ hoti, p±tubh±vo hoti. Tena vuccati “evametesa½ dhamm±na½ samudayo hot²”ti.

Kusalaniddeso.